Buizenvervoer

Gewijzigd: f:12-06-2011

Inhoud:

Links:


Algemeen

Aan het begin van de jaren 70 legt de Gasunie het hoofdleidingnet voor aardgastransport aan. De gasbuizen worden per spoor aangevoerd en op diverse losplaatsen langs de voormalige NOLS-lijnen afgeladen.

In 1986 vindt voor de 2e keer een uitgebreid transport van gasbuizen plaats. Voor de bouw van de gaszuiveringsinstallatie op het industrieterrein in Emmen zijn vele tientallen gasbuizen nodig. De buizen komen per trein naar Emmen. Een mobiele takelwagen lost op de losweg de lange treinen. voor het vervoer wordt gebruik gemaakt van rongenwagens. Het transport naar het industrieterrein geschiedt per vrachtauto.

[emmen_119]
Rij wagens geladen met buizen voor de NAM op het emplacement van Emmen.
Foto R. van Wissen, 16 maart 1986.
Top