Station Dalfsen

Gewijzigd: h:21-08-2018

Inhoud:

Links:

Exploitant: Voormalige exploitanten: Aansluitend vervoer: Voormalig aansluitend vervoer: Voorzieningen:

Gegevens station

Afkorting: Dl
Positie: km 12,163, linkerzijde
Adres: Stationsweg 4
Top

Exploitatie

Geopend als station aan de spoorlijn Zwolle - Ommen. Op 1 februari 1905 wordt de spoorlijn verlengd naar Hardenberg, op 1 juli 1905 verlengd naar Coevorden en op 1 november 1905 verlengd naar Stadskanaal. Na de sluiting Emmen - Gasselternijveen in oktober 1938 loopt de lijn tot Emmen, met uitzondering van een kleine opleving in en na de Tweede Wereldoorlog. Voor de opening van station Dalfsen aan de lijn Zwolle - Ommen bestaat er ook al een halte Dalfsen aan de lijn Zwolle - Meppel. Deze halte ligt echter nog verder van de kern van het stadje verwijderd. Op 1 november 1904 wordt de naam van deze halte gewijzigd in Berkum. Tot die tijd wordt Dalfsen, Dalfsen-dorp genoemd.
Geopend: Gesloten:
Personenvervoer: 15 januari 1903
27 juni 1945
17 september 1944
n.v.t.
Goederenvervoer: 15 januari 1903 31 augustus 1970
Top

Gebouwen

Stationsgebouw

Stationsgebouw van het type NOLS 2e klasse. Stationsgebouw werd aanbesteed met bestek NOLS-10. Het bovenste gedeelte van het gebouw is afgezet met hout, dat tegenwoordig wit is geschilderd. Net als bij het gebouw van Ommen bevindt zich aan de straatzijde boven de toegangsdeur een luifel. Aan de kant van Zwolle bevindt zich een goederenloods. In 1906 wordt de goederenloods vergroot. In 1961 komt er aan de perronzijde een uitbouw voor een handelinrichting.

Na de elektrificatie heeft het stationsgebouw zijn hoofdfunctie verloren. De NS automatiseert de kaartverkoop, waardoor het gebouw leeg komt te staan. Er wordt door de diverse partijen al openlijk over sloop van het gebouw gesproken. Door de komst van Grand Café "Het Oud Station" in het gebouw is het voortbestaan van het gebouw veiliggesteld. Zie ook voorzieningen.

[dalfsen_002]
Station Dalfsen met stoomtrein richting Ommen langs het 1e perron.
Ansichtkaart uitgegeven door Jos. Eshuis, nr 12524.

[dalfsen_001]
Station Dalfsen aan de straatzijde.
Ansichtkaart uitgegeven B.H. v.d. Vegt, Boek- en Kantoorboekhandel te Dalfsen. Kaart is afgestempeld in 1965.

Nevengebouw

Het nevengebouw is aanbesteed met bestek NOLS-10. Het nevengebouw staat aan de kant van Ommen naast het stationsgebouw. Het nevengebouw is van het kleine type zonder uitbouw voor treinpersoneel. Aan het begin van de jaren 60 van de 20e eeuw is het nevengebouw nog aanwezig. Op de onderste foto van het stationsgebouw is het nevengebouw achter de rijwielstelling tussen de begroeiing te zien. Daarna is het nevengebouw afgebroken.

[nevengebouw_01a_v1.00]
Nevengebouw (perronzijde) zoals dat bij het station Dalfsen wordt gebouwd.
Tekening R. van Wissen.

Bergplaats voor ploeggereedschap

In november 1903 wordt er een bergplaats voor ploeggereedschap aanbesteed. In dit gebouwtje wordt het gereedschap nodig voor baanonderhoud opgeborgen.Een zelfde gebouwtje wordt eveneens bij station Ommen neergezet.

[dalfsen_009]
Bergplaats voor ploeggereedschap westelijk van het stationsgebouw.
Foto F.J. Hoevenagel, 24 februari 1980.
Top

Emplacement

Dalfsen 01
Dalfsen 02
Bij de bouw heeft Dalfsen het standaard NOLS-emplacement met 2 perrons, maar zonder doorgaand kruisspoor. De goederenfaciliteit ligt ten westen van het stationsgebouw. De trein richting Ommen moet na het kruisen van een tegentrein achteruit rijden om zijn weg over het hoofdspoor te kunnen voortzetten. Met de aanbesteding van bestek SS-1156 in 1908 krijgt Dalfsen een volwaardig kruisspoor. De laad- en losplaats wordt rond 1912 uitgebreid.

Langs het kopspoor aan de westelijke kant van het emplacement is een verhoogde los- en laadplaats die direct aansluit op de Emmenweg die hier vlak achterlangs loopt. Langs de losweg hebben diverse bedrijven gezeten, o.a. kolenhandelaren en veevoederbedrijven. In 1975 en 1979/1980 breekt de NS de goederensporen op.

Het 2e perron bevindt zich tussen de sporen 1 en 2. De oversteek naar het 2e bevindt zich recht tegenover het stationsgebouw. De stationschef sluit, als er een trein op het 1e perron binnenkomt, het overpad met een ketting af. In 1980 bij de verdubbeling van het baanvak Herfte - Dalfsen krijgt Dalfsen een nieuw 2e perron aan de andere zijde van het spoor. Dit 2e perron is via een overweg met spoorbomen vanaf het 1e perron te bereiken. Ook het 1e perron wordt vernieuwd en verhoogd. Beide perrons schuiven op richting Herfte. Even voorbij Dalfsen richting Ommen gaat het dubbelspoor over in enkelspoor. Dit is het enige wissel dat tegenwoordig nog in Dalfsen voorkomt. Bij de spoorverdubbeling worden er lichtseinen in Dalfsen geplaatst en vervallen de armseinen.

In 1986 bij de werkzaamheden voor de elektrificatie worden beide perrons een stuk verlengd in de richting Herfte. De beide lichtseinen vallen nu binnen het perron. Enkele tientallen meters richting Herfte plaatst de NS nieuwe lichtseinen. Aan de andere kant richting Ommen worden de lichtseinen juist dichter naar het perron verplaatst. De seinen komen bij de ingebruikname van de centrale beveiliging op de lijn Zwolle - Emmen in 1987 in dienst.
[NVBS-NOLS_034]
Overweg in de Poppenallee bij km 11,6. Op de achtergrond is de laad- en losplaats van station Dalfsen te zien die vanaf deze weg te bereiken is.
Collectie NVBS-Railverzamelingen, Foto R. Ankersmit, 6 juli 1961.
Top

Personeel

Functie: Van: Tot: Naam: Opmerking:
Stationschef 1903 1919 C. Palmers Overgeplaatst naar Valthe
Stationschef ? ? Verhoeven -
Stationschef 08-08-1922 ? K. van Dijk Afkomstig uit Bareveld.
Stationschef 15-01-1939 01-05-1940 R.A. Pronk Afkomstig uit Ulrum. In 1940 met pensioen.
Stationschef juni 1940 ? W.C. Mervel Voorheen arbeider - telegrafist te Rotterdam
Stationschef ? ? Gelstra -
Stationschef ? ? Appelo -
Stationschef ? ? Kamphorst -
Stationschef ? ? Fijth -
Stationschef ? ? Wijfje -
Stationschef ? ? L. ter Wijlen -
Stationschef ? ? K. van Haitsma -
Stationschef ? ? Blankevoorst -
Stationschef ? ? Van der Weide -
Stationschef ? ? D. de Jager -
Top

Gegevens plaats

Algemeen

Oud stadje op enige afstand van het station. Het station heeft een streekfunctie voor de om liggende plaatsen Ankum en Leusen. Het station wordt vooral gebruikt door forenzen naar Zwolle. Daar Dalfsen niet beschikt over uitgebreide onderwijsinstellingen zijn er ook vele scholieren die met de trein naar Zwolle gaan om aldaar een school te bezoeken.

Stationsgebouw ligt circa 500 meter van het stadje verwijderd, maar er is geen aansluitend vervoer naar en van het station. het station is alleen met de fiets of met de auto redelijk te bereiken. Voor de fietsers is er een klein fietsenrekje. Enkele van deze plaatsen zijn uitgerust met een fietskluis. Voor de auto zijn er bij het station maar een paar parkeerplaatsen.

In september 2004 is de gemeente bereid om geld vrij te maken om bij het station extra parkeerplaatsen te creëren. Samen met NS-Project consult en de provincie Overijssel moet er half miljoen Euro op tafel komen om circa 80 parkeerplaatsen te maken. Tegenover het station koopt de gemeente daartoe een weiland. Dit alles om meer mensen te vervoeren tussen Dalfsen en Zwolle.

Bestuur

Dalfsen is een zelfstandige gemeente. In de periode 1880 tot heden heeft Dalfsen de volgende burgemeesters gehad.

Naam: Van: Tot: Opmerking:
A. baron van Dedem ? 1912 -
G.W.Th. baron van Dedem 1912 1919 -
Chr. Ynzonides 1919 1943 -
F.H. Umbgrove 1943 ? 1945 ? -
Chr. Ynzonides 1945 ? 1951 -
Harmannus Reinder van Bruggen 1951 ? ? -
J.M.E. Volgers ? ? -
Jhr. mr. L.P. Quarles van Ufford 1978 ? -
Herman Smit 1985 1989 -
Leo (L.V.) Elfers 1990 2010 -
Willem (W.P.M.) Urlings 2010 2011 -
Han (H.C.P.) Noten 2011 heden -

Voorzieningen

Grand café "Het Oude Station"
De heren Roelof Boersma en Thierry Hulsebos vinden het leegstaande stationsgebouw een prima locatie voor een Grand Café. De naam voor de nieuwe gelegenheid wordt toepasselijk "Het Oude Station". Waar vroeger de passagiers wachtten op de trein en de stationschef zijn kaartjes verkocht, kan men nu genieten van een lekker drankje of een eenvoudige maaltijd. Inmiddels heeft het café zijn bestaansrecht bewezen en worden er al tal van activiteiten georganiseerd. Aan de straatzijde van het café wordt een armsein geplaatst om de band met het verleden nog verder te versterken. Tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de spoorlijn Zwolle - Ommen staat het café door zijn locatie automatisch volop in de belangstelling.

[dalfsen_004]
Café Het Oude Station tijdens de viering van het 100 jarig bestaan van de spoorlijn Zwolle - Ommen.
Foto R. van Wissen, 17 mei 2003.
Top