Station Gieten

Gewijzigd: h:12-12-2017

Inhoud:

Links:

Voormalige exploitanten: Fabrieksaansluitingen:

Gegevens station

Afkorting: Gtn
Positie: km 6,558, rechterzijde
Adres: Stationsstraat
Daar Stadskanaal - Gasselternijveen bij de lijn Zwolle - Stadskanaal hoort, loopt de kilometertelling van Gasselternijveen tot Assen.
Top

Exploitatie

Geopend als station aan de spoorlijn Stadskanaal - Assen.
Geopend: Gesloten:
Personenvervoer: 15 juni 1905
25 mei 1940
27 juni 1945
14 mei 1939
17 september 1944
4 mei 1947*)
Goederenvervoer: 15 juni 1905 28 mei 1972
Nadat de NS het personenvervoer staakt, is het nog een aantal jaren mogelijk de fiets te versturen naar Gieten. De fietser zelf dient het traject Assen - Gieten per bus af te leggen.

*) Tussen 4 mei 1947 en 15 december 1950 rijdt de NS een vervangende busdienst, die bij het stationsgebouw stopt.
Top

Gebouwen

Stationsgebouw

Stationsgebouw van het type NOLS 3e klasse. Het stationsgebouw is aanbesteed met bestek NOLS-16. In 1907 wordt de goederenloods vergroot. In 1931 komt er een nieuwe stenen goederenloods. Aan de perronzijde heeft deze loods een schuifdeur en een raam. Net als bij de oorspronkelijke houten goederenloods heeft de stenen loods ramen aan de kopse kant.

De perronzijde en de goederenloods van het gebouw zijn wit geplamuurd. Het stationsgebouw is eerder dan het nevengebouw, maar na 1967 afgebroken.

[gieten_004]
Stationsgebouw van Gieten aan de straatzijde.
Foto J.C. van der Ploeg, jaren 60 van de 20e eeuw.

[gieten_038]
Stationsgebouw van Gieten van de perronzijde. Aan deze kant is alles wit geplamuurd.
Fotograaf onbekend, jaren 60 van de 20e eeuw.

[gieten_013]
Anno 2005 is de oprijlaan met bomen nog aanwezig. Het station is echter al jaren verdwenen.
Foto R. van Wissen, 19 juni 2005.

Nevengebouw

Het nevengebouw is aanbesteed met bestek NOLS-16. Het nevengebouw staat aan de kant van Gasselte naast het stationsgebouw. Het nevengebouw is van het kleine type zonder ruimte voor treinpersoneel. Het gebouw is in de loop der tijd verbouwd. Aan de oostkant is een dubbelraam ingebouwd. De deur van het magazijn aan de perronzijde is vervangen door een raam. De perronzijde van het gebouw is wit geplamuurd. Na de afbraak van het stationsgebouw heeft het nevengebouw er nog een tijd alleen gestaan.

[gieten_002]
Stationsgebouw en nevengebouw van Gieten. Tijdens de rondrit van de NVBS.
Foto F.J. Hoevenagel, 23 september 1967.

[nevengebouw_01a_v1.00]
Nevengebouw (perronzijde) zoals dat bij het station Gieten wordt gebouwd.
Tekening R. van Wissen.

Bergplaats

Tussen het stationsgebouw en het nevengebouw staat een houten bergplaats. Dit gebouwtje heeft aan de voorkant een houten deur. Aan beide zijden van de deur zit een raam. Later is op de houten planken boven de deur de naam Gieten geschilderd. Voor een extra accent is er een witte strook geschilderd over de volle breedte van het gebouwtje. Station Rolde heeft een zelfde gebouwtje.

[gieten_015]
Stationsgebouw met rechts op het perron de bergplaats.
Foto collectie Roelof Boelens.

[gieten_039]
Twee personeelsleden en drie dames poseren voor de bergplaats.
Onbekende fotograaf.
Top

Emplacement

Gieten 01
Gieten 02
In 1908 leggen de Staatsspoorwegen een volwaardig kruisspoor aan op het emplacement van Gieten.

Ten westen van het station heeft de firma Udema haar spooraansluiting.

In het begin van de jaren 30 heeft station Gieten een eigen rangeerlocomotief van de serie 101 t/m 152 in dienst. Deze doet tevens de rangeerdienst van de stations Rolde en Gasselte. De benodigde goederenwagens worden van en naar Gieten meegenomen zodat de buurtgoederentrein alleen nog te Gieten hoeft te stoppen om goederenwagens te brengen en op te halen.

Het emplacement heeft richting Rolde een heel lang uithaalspoor parallel aan het doorgaande spoor. De lengte bedraagt circa 430 meter. Het uithaalspoor ligt op de as van het voormalige hoofdspoor. Het hoofdspoor is bij het maken van het tweede perron meer naar het zuiden verschoven. Komend vanuit de richting Rolde maakt het spoor 500 meter voor het bereiken van Gieten een lichte knik.

Even ten westen van Gieten kruist de spoorbaan de rijksweg Emmen - Groningen. Bij wegwerkzaamheden worden hier de eerste rails weggehaald uit het traject Assen - Stadskanaal. De afbraak is vanaf dat moment een definitief feit.

Anno 2005 is er nog een klein stukje van de oorspronkelijk stationsstraat met zijn karakteristieke bomen aanwezig. Langs het voormalige emplacement is een appartementengebouw met onderliggende winkels gebouwd. De parkeergelegenheid bevindt zich op de voormalige los- en laadplaats. Het Udema-terrein is veranderd in een nieuwbouwwijk.

Geen foto beschikbaar
Top

Personeel

Functie: Van: Tot: Naam: Opmerking:
Stationschef 14-06-1905 01-09-1924 G. Kapma Gaat vanwege gezondheidsklachten met vervroegd pensioen. Gaat daarna in Apeldoorn wonen.
Haltechef 1e klasse 10-1924 31-12-1935 J. Dorst Afkomstig uit Rotterdam RMO als stations-ambtenaar. In 1928 25 jaar in dienst van de SS. Per 01-01-1936 met pensioen.
Stationschef 01-01-1936 01-06-1939 J. Julius Afkomstig uit St. Jac. Parochie. Vertrekt naar Veenwouden
Arbeider-telegrafist ? 28-02-1937 J. Kampen Vertrekt naar Buinen als arbeider-telegrafist
Top

Gegevens plaats

Algemeen

Het dorp Gieten bestaat al geruime tijd. Het dorp is gelegen op de Hondsrug. Gieten is van oorsprong een esdorp. Het heeft een voor deze dorpen kenmerkende brink. Al vele jaren is Gieten een toevluchtsoord voor mensen die rust zoeken in de bosrijke omgeving. Het dorp Gieten kent rond het begin van deze eeuw dan ook een groot aantal hotels. De NOLS-lijn loopt aan de zuidzijde onder het dorp langs. De afstand van het station tot de dorpskern bedraagt circa 500 meter. In het gebied tussen de dorpskern en het station is in de eerste jaren, behalve de firma Udema, weinig bebouwing aanwezig. Pas in de jaren 50 van de 20e eeuw wordt het gebied langzaam vol gebouwd.

Op 17 juni 1903 is het groot feest in Gieten. De opening van de NOLS wordt in Gieten uitbundig gevierd. De hotels zien in de spoorlijn een goede mogelijkheid om nog meer toeristen naar Gieten te trekken.

Vroeger zijn er veel Boderijders die Gieten aan deden. Ook heden ten dagen is Gieten een knooppunt in het regionale busverkeer. De bussen op de trajecten Assen - Stadskanaal en Emmen - Groningen geven hier aansluiting op elkaar.

Bestuur

Gieten is tot 1 januari 1998 een zelfstandige gemeente. Op die datum fuseert de gemeente Gieten met de gemeente Anloo, Gasselte en Rolde tot de nieuwe gemeente Aa en Hunze. De gemeente Aa en Hunze heeft haar hoofdzetel in Gieten. In de periode 1880 tot 1998 heeft Gieten de volgende burgemeesters gehad.

Naam: Van: Tot: Opmerking:
Jan Cornelis Noot 1879 1892 -
Arnold Willem Bouwmeester 1892 1916 -
Jacob Willem Arriëns 1916 1930 -
Gerhard Nijenhuis 1930 1941 -
Hendrik Cool 1941 1943 -
Ludolf Jan Zandt 1943 1945 -
Bertus Johannes Zoetemeijer 1945 1945 -
Gerhard Nijenhuis 1945 1958 -
E.F. Albrecht 1959 1962 -
H.V. van Walsum 1962 1969 -
Christiaan Theodoor Spijkerboer 1969 1979 -
M.M. van den Brink 1980 1986 -
Gerrit Oosting 1987 1998 -

De gemeente Aa en Hunze heeft van 1998 tot heden de volgende burgemeesters.

Naam: Van: Tot: Opmerking:
Rein Munniksma 1998 2007 -
Eric van Oosterhout 2007 heden -

Voorzieningen

Stationskoffiehuis
Stationskoffiehuis en Hotel S. van der Molen, later overgenomen door H. Hommes. Deze noemt zijn etablissement Hotel Stations-Koffiehuis Stalling en Rijtuigverhuurderij. Het telefoonnummer van het pand is 2. In de jaren '60 van de 20e eeuw zwaait Geert Roeden de scepter in het etablissement. Naast het café zijn er enkele hotelkamers, die meestal verhuurd worden aan tijdelijke Udema werknemers. In de jaren 70 is er een Chinees in het pand gevestigd. Het etablissement heeft ook nog de naam "Onder de Linde" gevoerd. In de laatste jaren is discotheek "Cest Bon" in het pand gevestigd. Inmiddels is deze uitbater failliet.

[gieten_017]
Stationskoffiehuis S van de Molen.
Foto collectie Roelof Boelens.

[gieten_001]
Stationskoffiehuis H. Hommes. De naam van het etablissement is met pen op de kaart geschreven.
Ansichtkaart, foto C. v.d. Zijl, Amsterdam. Kaart is gestempeld 12 juni 1922.
Top