Stopplaats Herfte - Veldhoek

Gewijzigd: h:20-04-2019

Inhoud:

Links:

Voormalige exploitanten:

Gegevens stopplaats

Afkorting: Hev
Positie: km 4,258, linkerzijde
Adres: -
Top

Exploitatie

Geopend als stopplaats aan de spoorlijn Zwolle - Ommen. Op 1 februari 1905 verlengd naar Hardenberg, op 1 juli 1905 verlengd naar Coevorden en op 1 november 1905 verlengd naar Stadskanaal. Na de sluiting Emmen - Gasselternijveen loopt de lijn tot Emmen.
Geopend: Gesloten:
Personenvervoer: 1903 5 mei 1941*
*) In de perioden van Hoog Bevel in 1939 en 1940 stoppen er geen treinen in Herfte - Veldhoek. Op 24 juni 1940 staat Herfte - Veldhoek weer in dienstregeling.
Top

Gebouwen

Schuilplaats

In tegenstelling tot alle andere schuilplaatsen besteedt de NOLS de schuilplaats van Herfte - Veldhoek niet door middel van een officieel NOLS-bestek aan. Het maakt dus geen deel uit van bestek NOLS-10 waarmee alle andere gebouwen tussen Zwolle - Ommen zijn aanbesteed. Het gebouwtje wordt voor NLG 1.700,-- gegund aan de firma A. Groothengel te Born. De aanbesteding vindt plaats in juni 1903. Na het beƫindigen van de bediening van Herfte - Veldhoek wordt de schuilplaats niet direct weggehaald. Volgens foto's is de schuilplaats op 6 augustus 1941 in ieder geval nog aanwezig.

[herfte_005]
Plaats van de voormalige stopplaats Herfte - Veldhoek ten tijde van de spoorverdubbeling Herfte - Dalfsen.
Foto F.J. Hoevenagel, 24 februari 1980.

[herfte_071]
Een treinstel GTW 2/8 van Arriva rijdt ter hoogte van de voormalige stopplaats Herfte - Veldhoek richting Zwolle.
Foto R. van Wissen, 29 juni 2013.

Waterplaats

Bij auteur is niet bekend of er bij de schuilplaats een waterplaats heeft gestaan, zoals gebruikelijk bij de meeste andere stopplaatsen. Er is in ieder geval geen waterplaats mee aanbesteed met bestek NOLS-10.

Geen foto beschikbaar

Seinpost

Begin 1907 laat de SS het baanvak Zwolle - Meppel uitbreiden naar dubbelspoor. Om het treinverkeer ter hoogte van de aansluiting Herfte te beveiligen laat de SS een seinhuis bouwen. Het seinhuis besteedt de SS op 2 januari 1907 onder nummer SS-1094 aan. De aannemer voert de werkzaamheden voortvarend uit, want reeds op 23 juli 1907 neemt de SS het seinhuis met de verdubbeling van het baanvak Zwolle - Meppel in gebruik. In 1908 plaatst de SS een kolenbergplaats bij de seinpost.

In 1952 worden de armseinen vervangen door lichtseinen van het seinstelsel 1946. Dit zijn seinen met 1 lamp en 3 verwisselbare gekleurde lenzen.

Op 12 maart 1978 neemt de NS seinen van het seinstelsel 1955 rond de aansluiting in gebruik. Dit zijn seinen met 3 lampen en vaste gekleurde lenzen, zoals heden ten dage op de meeste plaatsen toegepast. Deze seinen worden middels relais vanuit de centrale verkeersleiding in Zwolle bediend. De functie van de seinpost vervalt hiermee. Enige tijd later wordt het gebouw afgebroken.

[herfte_001]
Seinpost bij de aansluiting Herfte.
Foto J. Hoevenagel, 20 mei 1975.

[HUA_013]
Gezicht op het seinpost Herfte Aansluiting te Herfte met een diesel-elektrisch treinstel DE3 komend vanuit Dalfsen op weg naar Zwolle. De mechanische wissels en seinen zijn nog in dienst gezien de trekdraden op de voorgrond. Op de achtergrond is een lichtsein zichtbaar.
Foto M. van der Gaag, Collectie Het Utrechts Archief, Catalogusnummer 156514, eind 1977 / begin 1978.

[herfte_081]
Spoorlijn Zwolle - Herfte bij de splitsing Herfte met richtinsgsein, bijgenaamd koeiekop. De rijweg is ingesteld voor de richting Dalfsen. Van de andere kant nadert een tegentrein richting Zwolle.
Foto collectie R. van Wissen, 23 februari 2010.
Top

Emplacement

Herfte - Veldhoek 01
Herfte - Veldhoek 02
Herfte - Veldhoek 03
Het emplacement bestaat uit een eenvoudig perron langs het doorgaande spoor. Even voor de stopplaats is de splitsing met de spoorlijn naar Meppel. Bij de splitsing zijn oorspronkelijk wissels en een zijspoor aanwezig. In 1936 is de situatie vereenvoudigd en in 1941 is alles verwijderd.

In 2021 moet er ter hoogte van de aansluiting op de spoorlijn Zwolle - Meppel een viaduct liggen. Treinen uit de richting Ommen kunnen dan zonder het overige spoorverkeer te hinderen de spoorlijn Zwolle - Meppel oversteken. Het aantal sporen tussen Zwolle en Herfte zal ook vergroot worden. De treindiensten op de spoorlijnen Zwolle - Meppel - Groningen / Leeuwarden en Zwolle - Emmen worden daarmee ontvlochten.

Geen foto beschikbaar
Top

Personeel

Bij de stopplaats Herfte - Veldhoek is geen personeel aanwezig. In het nabij gelegen seinhuis hebben diverse personen dienst gedaan. Hieronder staat een overzicht van diverse personen en functies zover bij de auteur bekend, gebaseerd op de overzichten uit Het Utrechts Archief en publicaties in kranten en boeken. Het overzicht is niet compleet en zal waar mogelijk worden aangevuld. De personen zijn ingedeeld naar de laatste functie die ze op het station hebben vervuld.

Functie: Van: Tot: Naam: Opmerking:
Seinhuiswachter 26-06-1921 01-02-1930 J. Gansey (Johannes) Voorheen Wegwerker - telegrafist op het baanvak Zwolle - Berkum. Vertrekt als Arbeider naar Zwolle.
Top

Gegevens plaats

Algemeen

De naam van de stopplaats is een samenvoeging van de gehuchten Herfte en Veldhoek welke beide in de buurt liggen. De naam Herfte wordt vandaag de dag nog gebruikt om de spoorwegsplitsing in de lijnen naar Meppel en Emmen aan te geven.

Bestuur

De gehuchten Herfte en Veldhoek maken deel uit van de gemeente Zwollekarspel. Zwollekarspel gaat later op in de gemeente Zwolle. Heden ten dage is Herfte een buurtschap in de gemeente Zwolle. Samen met Wijthmen vormt het de wijk Marsweteringlanden.

Voorzieningen

Bij de stopplaats zijn geen voorzieningen voor reizigers aanwezig.
Top