Station Ommen

Gewijzigd: h:08-03-2019

Inhoud:

Links:

Exploitant: Voormalige exploitanten: Aansluitend vervoer: Voormalig aansluitend vervoer: Overige:

Gegevens station

Afkorting: Omn
Positie: km 23,118, linkerzijde
Adres: Stationsweg 35
Top

Exploitatie

Geopend als station aan de spoorlijn Zwolle - Ommen. Op 1 februari 1905 verlengd naar Hardenberg, op 1 juli 1905 verlengd naar Coevorden en op 1 november 1905 verlengd naar Stadskanaal. Na de sluiting van de spoorlijn Emmen - Gasselternijveen in oktober 1938 loopt de spoorlijn tot Emmen, met uitzondering van een kleine opleving in en na de Tweede Wereldoorlog. Van 1 oktober 1910 tot en met 14 mei 1935 tevens eindpunt van de OLDO-lijn Deventer - Ommen.
Geopend: Gesloten:
Personenvervoer: 15 januari 1903
27 juni 1945
17 september 1944
n.v.t.
Goederenvervoer: 15 januari 1903 31 augustus 1970
Top

Gebouwen

Stationsgebouw

Stationsgebouw van het type NOLS 2e klasse. Het stationsgebouw is aanbesteed met bestek NOLS-10. Het station is van het grote type. De bovenste etage is voorzien van een houten beschieting. Aan de westelijke kant van het stationsgebouw is een aangebouwde goederenloods met een schuifdeur. Deze loods is, als een van de weinige loodsen bij de NOLS, uit stenen opgetrokken. Naderhand wordt de goederenloods flink vergroot. De loods heeft aan spoor- en wegzijde houten schuifdeuren. Aan de zijde Mariënberg bevindt zich nog een lage uitbouw met een schuin dak. In deze uitbouw bevindt zich oorspronkelijk een ruimte voor treinpersoneel. Aan de straatzijde is de uitbouw gedeeltelijk open en is het een soort waranda. Aan de perronzijde is het station later uitgebreid met 2 uitbouwen met een plat dak. Een uitbouw bevindt zich in hoek tussen het hoofdgebouw en de goederenloods. De andere bevindt zich voor de linker deur op het perron. In deze uitbouw bouwt NS een handelinrichting voor het bedienen van de seinen en wissels. Na het beëindiging van de locale bediening heeft deze ruimte geen functie meer en is de uitbouw inmiddels afgebroken.

In de jaren 40 zijn de ramen op de 1e etage aan de perronkant voorzien van functionele luiken. In de jaren 60 zijn deze luiken weer verdwenen.

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog gebruiken de Duitsers het emplacement van Ommen voor de overslag van V2 raketten. Met deze raketten bestoken de Duitsers Engeland. Geallieerden proberen het afvuren van de raketten te voorkomen door de transporten te bombarderen. Hoewel het station en de omgeving midden in de gevarenzone liggen, loopt het stationsgebouw geen noemenswaardige schade op. Geen enkele bom van de geallieerden treft het stationsgebouw.

Sinds de beëindiging van de kaartverkoop in het station staat de benedenverdieping van het stationsgebouw leeg. De bovenste verdieping wordt bewoond door iemand van de kraakwacht. In de herfst van 2005 is NS-Vastgoed bezig met het vinden van een huurder voor het 177 m2 grote stationsgebouw. De 146 m2 oppervlak in het stationsgebouw moeten 90 Euro de vierkante meter per jaar kosten. Het 31 m2 grote magazijn kost 35 Euro de vierkante meter per jaar.

In de zomer van 2009 vestigt restaurant "Spoor 7" zich in het lege stationsgebouw, zie gegevens plaats.

[ommen_003]
Station Ommen met locomotiefloods en reservoirgebouw.
Foto gepubliceerd in het tijdschrift "Het Huis Oud en Nieuw" in 1914.

[ommen_004]
Stationsgebouw van Ommen gezien vanaf het 2e perron. Langs het perron staan 2 DE3 treinstellen.
Onbekende fotograaf, 25 juli 1967

Nevengebouw

Het nevengebouw is aanbesteed met bestek NOLS-10. Het staat in de richting Mariënberg naast het stationsgebouw. Het nevengebouw is inmiddels afgebroken (na 1958).

[ommen_001]
Station Ommen met op de voorgrond het nevengebouw.
Ansichtkaart uitgegeven door Kantoorboekhandel Kl. Makkinga te Ommen, circa 1948.

[nevengebouw_01a_v1.00]
Nevengebouw (perronzijde) zoals dat bij het station Ommen wordt gebouwd.
Tekening R. van Wissen.

Brugwachterswoning, Regge (nummer 3)

Bij de brug over de Regge, circa 1 kilometer voor het station Ommen, staat brugwachterwoning nummer 3. De brugwachterswoning is aanbesteed met bestek NOLS-10. De brugwachterswoning staat aan de kant van Vilsteren aan de noordzijde van de spoorlijn. In 1910 komt nabij de brug de aftakking van de OLDO richting Deventer. Daartoe krijgt de brugwachter tevens de taak van wisselwachter. Voor het bedienen van het wissel wordt er met bestek SS-1211 een wachthuisje aanbesteed. Dit wachthuisje krijgt de naam post A.

De Staatsspoorwegen zetten in 1925 de brug over de Regge vast. De brugwachter blijft alleen verantwoordelijk voor het bedienen van het wissel voor de OLDO-lijn naar Deventer. Door de aanbouw van een elektrische wisselsteller in 1929 is het mogelijk om het wissel vanuit de seinpost in het station van Ommen te bedienen. In 1929 wordt het wachthuis bij de brugwachterswoning verwijderd. In hetzelfde jaar komt er een vorstvrije kelder onder de brugwachterswoning.

Na de Tweede Wereldoorlog als de brug hersteld wordt, is de brugwachterswoning niet meer aanwezig.

Geen foto beschikbaar

Ploegbaaswoning

In 1905 wordt er bij het emplacement op kosten van de Staatsspoorwegen een woning voor de ploegbaas gebouwd. De westelijke en zuidelijke buitenmuren van de ploegbaaswoning zijn in de loop der tijd wit geplamuurd. De noordelijke muur heeft nog zijn oorspronkelijke bakstenen uiterlijk. De woning is nog steeds aanwezig. Anno 2009 staat het gebouw te koop van Eur. 239.000.

Op de begaande grond heeft de woning een hal, woonkamer, keuken, douche + toilet en een slaapkamer. Op de eerste etage zijn 2 slaapkamers. Onder de woning bevindt zich een kelder. De woning heeft een intern oppervlak van 98 vierkante meter. Bij de woning hoort een stuk grond van 815 vierkante meter.

[ommen_005]
De voormalige ploegbaaswoning. Zicht op de zuidelijke en westelijke muur die beide wit geplamuurd zijn.
Foto R. van Wissen, 25 augustus 2004.

[ommen_063]
Ploegbaaswoning te Ommen. Zicht op de noordelijke niet geplamuurde zijde. Anno 2009 staat het gebouw te koop.
Foto R. van Wissen, 21 augustus 2009.

Locomotiefloods

De Staatsspoorwegen laten voor de komst van de OLDO een enkelsporige locomotiefloods bouwen (bestek SS-1209). Het rechthoekige gebouw is 13,8 meter lang en 5,8 meter breed. In het gebouw ligt 1 spoor en is in te rijden vanuit de richting Mariënberg. Het gebouw is opgetrokken uit bakstenen met houten kapspanten. De loods zal echter nooit als locomotiefloods dienst doen. De Staatsspoorwegen exploiteren de OLDO-lijn altijd vanuit het locomotievendepot Deventer. De loods heeft nog enige tijd onderdak geboden aan de afdeling Weg en Werken van de spoorwegen. In 1937 haalt de NS alle tractievoorzieningen inclusief de loods weg.

Zie foto van het stationsgebouw.

Waterreservoir

Voor het uitvoeren van de dienst tussen Zwolle en Ommen plaatst de NOLS de draaischijf, die bedoeld is voor Mariënberg, in 1903 tijdelijk in Ommen. Oorspronkelijk zou ook nog een tijdelijke locomotiefloods gebouwd worden. Door de exploitatie geheel vanuit Zwolle uit te voeren kan de tijdelijke locomotiefloods uiteindelijk vervallen. Om de locomotieven van water te voorzien komt naast het stationsgebouw aan de zijde Mariënberg een houten reservoirgebouw met 2 watertanks. Aan het reservoirgebouw zit een draaibare waterbuis. Een dorstige stoomlocomotief rijdt langszij van het reservoirgebouw. De dienstdoende beambte draait de waterbuis boven de watertank van de locomotief en opent de kraan. Als de watertank vol is, sluit de beambte de kraan en draait de waterbuis weg zodat de stoomlocomotief zijn reis kan vervolgen. Het reservoirgebouw maakt deel uit van bestek NOLS-10.

Voor de komst van de OLDO in 1910 komen er grotere watertanks in het reservoirgebouw. Om deze tanks in het reservoirgebouw onder te brengen moet het dak worden verhoogd. Het waterreservoir is omstreeks 1937 afgebroken.

[ommen_146]
De oprijlaan naar station Ommen met links het waterreservoir en daarachter het nevengebouw en het stationsgebouw.
Ansichtkaart uitgegeven door J. Dijks te Ommen. Kaart is afgestempeld in 1908.

Wachthuisje

In 1914 plaatsen de Staatsspoorwegen bij de overweg oostelijk van het station een wachthuisje. Dit wachthuisje is afkomstig uit Nieuwerkerk. Het plaatsen kost NLG 82,23½. In later jaren worden de overwegbomen vanaf het perron bediend.

Geen foto beschikbaar

Goederenbergplaats

Na de sluiting van de stopplaats Brucht verhuist de abri omstreeks 1927 naar Ommen. Naast het stationsgebouw doet de abri dienst als extra goederenbergplaats. Wanneer de voormalige schuilplaats is verwijderd van het emplacement van Ommen is onbekend.

Geen foto beschikbaar
Top

Emplacement

Ommen 01
Ommen 02
Ommen 03
Ommen Aansluiting
Bij de bouw heeft Ommen het standaard NOLS-emplacement met 2 perrons maar zonder doorgaand kruisspoor. De goederenfaciliteit ligt ten westen van het stationsgebouw. De trein richting Mariënberg moet na het kruisen van een tegentrein achteruit rijden om zijn weg over het hoofdspoor te kunnen voortzetten. Tussen 1903 en 1905 ligt de draaischijf voor Mariënberg tijdelijk in Ommen. Door de firma A. Groothengel uit Borne wordt in Ommen een onderbouw gemetseld voor de tijdelijke draaischijf. De firma brengt hiervoor NLG 849,16 in rekening bij de NOLS.

Het emplacement wordt uitgebreid met de komst van de OLDO. Op 1 maart 1910 vindt de aanbesteding van de werkzaamheden plaats. Er komt een 3e perron en 2 nieuwe sporen aan de zuidzijde van het emplacement. De nieuwe locomotiefloods wordt aangesloten en de goederenfaciliteiten worden uitgebreid. Het 3e spoor loopt door tot voorbij de overweg Stationsweg / Hammerweg. Net na de overweg sluit het spoor aan op het doorgaande spoor naar Mariënberg.

Na de beëindiging van de treindienst op Deventer in 1935 breken de NS het 3e perron en de 2 zuidelijke sporen af.

In 1952 wordt het 2e spoor het doorgaande hoofdspoor. Het wissel (nr. 5) aan de zijde Mariënberg wordt daarvoor aangepast. In 1971 wordt de goederensporen gesaneerd. Na 1975 is er nog één goederenspoor overgebleven. Dit spoor is in te rijden vanuit de richting Dalfsen. Bij de elektrificatiewerkzaamheden wordt het enige opstelspoor in Ommen verplaatst en andersom aangesloten. Het opstelspoor is nu in te rijden vanuit de richting Coevorden. Het opstelspoor kan gebruikt worden voor het opstellen van werktreinen voor het onderhoud aan de spoorlijn.

Tot 2018 beschikt Ommen over een eilandperron. Dit eilandperron is te bereiken via een overweg ter hoogte van het stationsgebouw. Deze overweg is beveiligd met spoorbomen. Het eilandperron wordt zowel gebruikt voor de sporen 1 als 2. Het oorspronkelijke perron voor het stationsgebouw is verwijderd. In 2017 wordt bekend dat het eilandperron te smal is om de vele passagiers te kunnen herbergen en niet voldoet aan de norm die het Landelijke Comité veiligheid van ProRail heeft opgesteld. Aan de noordkant van het 1e spoor zal een nieuw perron worden gebouwd voor de treinen richting Zwolle. Het eilandperron, dat dan aan één zijde hekken zal krijgen, zal worden gebruikt voor de treinen richting Emmen.

In oktober 2018 begint aannemer VolkerRail met de bouw van het noordelijke perron. Het laatst overgebleven opstelspoor voor o.a. werktreinen wordt afgebroken. De laatste circa 10 meter spoorstaven blijven wel liggen, als onderdeel van het onlangs nog gerenoveerde kunstwerk 'Huis van Reizen'. De gemeente verzorgt het onderhoud van deze creatie van Rien Monshouwer, die zichtbaar is aan de rechterkant als de trein het station van Ommen verlaat op weg naar Zwolle. Het nieuwe perron met een lengte van 185 meter en een breedte van 4,4 meter gaat ten kosten van circa 20 parkeerplaatsen, die langs het spoor zijn gelegen. Deze parkeerplaatsen worden aan de andere kant van het parkeerterrein gecompenseerd met nieuwbouw. Tevens worden er brede bovenleidingsportalen geplaatst zodat er er geen palen meer op het voormalige eilandperron hoeven te staan. Het nieuwe perron is op dinsdag 19 februari 2019 in gebruik genomen nadat de laatste werkzaamheden in het weekend van 16 t/m 18 februari 2019 zijn uitgevoerd. Gek genoeg wordt het brede perron alleen gebruikt door de spitstreinen.

Beveiliging

De handelinrichting voor het bedienen van de wissels, seinen en overweg (post T) staat in een uitbouw van het stationsgebouw. De wissels 1, 5 en 6 zijn vanuit post T te bedienen. De overige wissels moeten ter plekke door de rangeerder worden bediend. De overweg inclusief de waarschuwingslampen in de Stationsweg / Hammerweg wordt eveneens vanuit post T bediend. De treindienstleider van station Ommen kan tevens de aansluitwissels van de emplacementen Vilsteren en Junne vrijgeven. Na de in gebruik name van de afstandsbesturing in 1987 is de handelinrichting terechtgekomen in het streekmuseum van Ommen. In het museum kunnen de bezoekers de handelinrichting bezichtigen.

Het wissel naar het overgebleven werkspoor wordt handmatig bediend. Ter beveiliging is een elektrisch grendel aangebracht. Dit wissel is met de aanleg van het 2e perron verwijderd.

Op het nieuwe perron zijn vertreklichten met LED verlichting aangebracht.

[ommen_097]
Emplacement van Ommen met het laatste overgebleven werkspoor. Op de voorgrond handwissel 313 voorzien van een elektrisch grendel.
Foto R. van Wissen, 29 juni 2013.

[ommen_171]
Het nieuwe perron in Ommen. Het oude perron heeft aan de noordzijde hekken gekregen.
Foto R. van Wissen, 23 februari 2019.
Top

Brug Regge

Circa 1 kilometer voor het station ligt de spoorbrug over de Regge. Oorspronkelijk bestaat de spoorbrug uit een vast deel en een draaibaar gedeelte. De bovenbouw van beide delen is aanbesteed met bestek NOLS-5. In 1925 wordt de draaibrug vastgezet. Op 5 maart 1945 voeren geallieerden een aanval uit op de spoorbrug. Bommen blazen een gedeelte van de spoorbrug van het fundament. Treinverkeer tussen Dalfsen en Ommen is na die dag niet meer mogelijk. De overspanning wordt hersteld met een 3-tal spoorbruggen op 2 pijlers. Twee van de spoorbruggen zijn afkomstig uit de lijn Zuidbroek - Delfzijl. Daar overspanden de vaste bruggen het Eemskanaal.

In 1967 besteden de Nederlandse Spoorwegen werkzaamheden aan om de bruggen over de Regge te verstevigen.

In het kader van de modernisering wordt de spoorbrug in 1986 vernieuwd en komt er een betonnen brug voor in de plaats. Deze brug is in tegenstelling tot de nieuwe spoorbruggen in Coevorden en Nieuw-Amsterdam slechts geschikt voor 1 spoor.

[HUA_011]
Reparatie aan de spoorbrug over de Regge.
Foto Persfotobureau Folkers, Collectie Het Utrechts Archief, Catalogusnummer 158750, november 1945.

[HUA_012]
Spoorbrug over de Regge nabij Ommen zoals die er in de jaren na de Tweede Wereldoorlog lange tijd heeft bijgelegen. Spoorbrug bestaat uit 3 afzonderlijke delen.
Foto Nederlandse Spoorwegen, Collectie Het Utrechts Archief, Catalogusnummer 157219, 30 augustus 1983.

[ommen_012]
Nieuwe betonnen spoorbrug over de Regge. Station Ommen ligt rechts van de spoorbrug.
Foto R. van Wissen, 4 september 2005.
Top

Personeel

Functie: Van: Tot: Naam: Opmerking:
Stationschef 15-01-1903 1918 Hendrik Willem Smith Vertrekt naar Vilsteren. -
Stationschef 1918 1921 Jan Hendrik Willem Bender -
Stationschef 1921 1928 Jan Hendrik van der Zee -
Stationschef 3e klasse 01-09-1928 1931 Cornelis Mooijboer Voorheen commies douane agent te Maastricht. Vertrekt naar Harderwijk als stationschef 2e klasse.
Stationschef 3e klasse 1932 ? T.J. Kuipers Voorheen stationschef 3e klasse te Groenlo.
Stationschef 3e klasse ? 16-07-1935 Hendrikus Zweije Vertrekt naar Schaesberg.
Stationschef 1935 1938 Lambertus Goedhart -
Stationschef 1938 1941 Frederik Scholten -
Stationschef 1941 1947 Lambertus K. Brummel -
1e haltechef 1943 1947 Albertus van Olst Afkomstig uit Hardenberg, vertrekt naar Wierden
Stationschef 1947 1949 Hendrik van Ee -
Stationschef 1949 1956 Klaas Bosscha -
Stationschef 1956 1961 Pieter de Jong -
Stationschef 1961 ? Maarten Bruijnes -
Assistent v.d. stationsdienst ? 1924 W. van der Velde Vertrekt naar Mastenbroek.
Opzichter 3e klasse ? 01-02-1934 J. v.d. Berg Vertrekt naar Enschede.
Opzichter 3e klasse 01-02-1934 ? C.A. v. Egmond Afkomstig uit Haarlem.
Top

Gegevens plaats

Algemeen

In 1248 krijgt de plaats Ommen stadsrechten en mag zich vanaf dat moment stad Ommen noemen. Niet dat Ommen een belangrijke handelsplaats is, maar wel samen met Hardenberg op een strategische plaats ligt. De plaats moet voorbereid zijn op een eventuele aanval van de Drenthen. Een verdedigingsmuur rond de stad wordt al in 1518 afgebroken. De stenen worden gebruikt voor de bouw van het kasteel in Coevorden.

Van 1880 tot 1903 is er een diligencedienst op Zwolle. Deze dienst wordt gestaakt zodra de treinen van de NOLS gaan rijden.

De kern van het stadje ligt op enige afstand van het station. Na de bouw van het station ontstaat er rond het station bebouwingen. De kern van de plaats blijft echter aan de andere kant van de rivier de Vecht. Ommen probeert sinds de aanleg van de spoorlijn veel toeristen te trekken. Hotels, campings en andere faciliteiten in en rond de stad moeten de toeristen onderdak geven, waarbij de toeristen aangetrokken worden door de bossen, de rust en de ruimte die de omgeving biedt.

Net ten zuiden van het emplacement aan de kant van Hammerweg wordt in 1906 een stoomhoutzagerij en houthandel gebouwd. Het gebouw is van verre te herkennen aan de stenen schoorsteen voor de stoomketel. Vooral na de aanleg van het 3e spoor in 1910 liggen de te zagen bomen bijna op het spoor. Zo ver de auteur weet is er geen losspoor geweest en is niet bekend of de zagerij gebruik heeft gemaakt van de spoorwegen voor het transport van hout.

In de Tweede Wereldoorlog is er een concentratiekamp van de Duitsers in Ommen. In dit kamp, Erika geheten, zitten vele personen in afwachting van hun proces. Veel gevangenen worden rondom het kamp overdag te werkgesteld.

In 1956 komt er een viaduct over het spoor aan de westkant van het station. Dit viaduct maakt deel uit van de provinciale weg Hoogeveen - Ommen - Raalte (N33).

Bestuur

Ten tijde van de oprichting van de NOLS is Ommen opgedeeld in een gemeente Stad-Ommen en Ambt-Ommen. Vanaf 1923 vormen beide gemeenten samen de gemeente Ommen. Naast de kern Ommen maken o.a. de plaatsen en buurtschappen Vilsteren, Junne en Beerse deel uit van de gemeente Ommen.

Gemeente Stad-Ommen, tot 1923:

Naam: Van: Tot: Opmerking:
A.C. Bouwmeester 1857 1891 -
T.M. Wentholt 1891 1900 -
Jhr. J.L.van Nahuijs 1900 1906 -
mr. A.W. Baron Bentinck 1906 1916 -
C.E.W. Nering Bögel 1916 1923 -

Gemeente Ambt-Ommen, tot 1923:

Naam: Van: Tot: Opmerking:
A.C. Bouwmeester 1857 1891 -
T.M. Wentholt 1891 1900 -
Jhr. J.L.van Nahuijs 1900 1906 -
mr. A.W. Baron Bentinck 1906 1916 -
C.E.W. Nering Bögel 1916 1923 -

Gemeente Ommen, vanaf 1923:

Naam: Van: Tot: Opmerking:
C.E.W. Nering Bögel 1923 1952 -
mr. C.P. van Reeuwijk 1952 1974 -
Carel Knoppers 1974 1990 -
Reinier ter Avest 1990 1997 -
Bernard Kobes 1998 2000 -
Leo (L.V.) Elfers 2000 2000 waarnemend, tevens burgemeester van Dalfsen
Arend (A.) ten Oever 2000 2006 -
Gerrit Jan Kok 2007 2011 -
Marriët Mittendorff 2011 2012 -
Marc-Jan Ahne 2012 2015 -
Mark Boumans 2015 heden -

Voorzieningen

Algemene voorzieningen
Het aantal parkeerplaatsen in de buurt van station Ommen is jarenlang minimaal geweest. Om het reizen per trein aantrekkelijker te maken wil NS-Reizigers op het stationsplein de parkeervoorziening in het najaar van 2005 uitbreiden. De aanwezige 30 plaatsen worden aangevuld met 90 extra plaatsen. Daarvoor moet de hal van busmaatschappij Connexxion gesloopt worden. De gemeente Ommen draagt Eur 175.000,-- bij aan de kosten die door NS-reizigers worden betaald.

[ommen_064]
P + R terrein bij het station van Ommen.
Foto R. van Wissen, 21 augustus 2009.
Stationskoffiehuis Guichelaar
Aan de zuidkant van de overweg in de Hammerweg, nu stationsstraat, opent de heer Guichelaar een stationskoffiehuis. Nog voor de Tweede Wereldoorlog stopt de heer Guichelaar met dit café. Het pand verliest zijn horeca bestemming. Op de plaats van het stationskoffiehuis komt na de Tweede Wereldoorlog een garage en autodealer. Anno 2011 is ter plekke autobedrijf M.C. Bouwman gevestigd.

Geen foto beschikbaar.
Café restaurant De wildzang, voorheen hotel Wiltzangk en Stationskoffiehuis
Tegenover het station aan de stationsweg staat een stationskoffiehuis. Het gebouw is kort na de opening van de spoorlijn gebouwd. Het etablissement heeft diverse eigenaren gekend. De eerste eigenaar is de familie Kuijt. Het gebouw krijgt al gauw ook de functie van hotel pension. Vlak na de Tweede Wereldoorlog is het eigendom van de familie De Wit. Later neemt de heer S. Kuijt het etablissement over. Van de jaren 50 tot 70 draagt het hotel de naam "Wiltzangk". Begin jaren 70 tot september 1993 zit er een Chinees restaurant in het pand. In april 1994 opent Café Restaurant De Wildzang zijn deuren in het gebouw.

[ommen_084]
Hotel Wiltzangk tegenover het station.
Ansichtkaart.

[ommen_006]
Restaurant de Wildzang tegenover het station.
Foto R. van Wissen, 25 augustus 2004.
Hotel Paping, voorheen café restaurant Van Aalderen
Op de hoek van de Stationsweg bevindt zich oorspronkelijk café restaurant Van Aalderen. Het gebouw wordt aan het begin van de 20e eeuw overgenomen door de heer R.I. Paping, die onder zijn eigen naam het café restaurant voortzet. Onder zijn naam krijgt het etablissement faam en groeit uit tot een bekendheid in de wijde omtrek. De heer Paping biedt in het gebouw ook hotelkamers aan.

In de Tweede Wereldoorlog breken zware tijden aan. Naast de dalende omzet, krijgt de heer Paping ook te maken met een ander fenomeen. Het gebouw ligt in de gevaren zone bij het station. De Duitsers vuren rond Ommen en Vilsteren aan het eind van Tweede Wereldoorlog V2 raketten af. Deze raketten worden per trein aangevoerd. Geallieerden proberen deze treinen te bombarderen en het spoor te vernielen. In februari 1945 moet het gebouw ontruimt worden omdat het te gevaarlijk wordt geacht om hier te verblijven met het station zo dicht in de buurt. In maart 1945 maken de Duitsers van het gebouw een verdedigingswerk vol munitie en strobalen. Bij de binnenkomst van de Canadezen op 6 april 1945 staat het gebouw dan ook binnen korte tijd in lichterlaaie en brandt volledig af.

Op 10 juli 1948 wordt op dezelfde plek een nieuw hotel Paping gebouwd. Na die tijd volgen nog vele uitbreidingen en moderniseringen. Heden ten dage is Hotel Paping nog steeds een bekend en bij toeristen geliefd etablissement in Ommen en wijde omgeving.

[ommen_018]
Hotel paping op de hoek van de Stationsweg.
Ansichtkaart uitgegeven door Hotel Paping. Kaart is afgestempeld op 18 juli 1952.

[ommen_007]
Hotel paping op de hoek van de Stationsweg.
Foto R. van Wissen, 25 augustus 2004.
Restaurant Spoor 7
In het stationsgebouw vestigt zich in de zomer van 2009 het restaurant “Spoor 7”. Uitbaters van 'Spoor 7' worden Henk en Jenny de Lange. Na veel overleg met gemeente en NS zijn eindelijk de contracten getekend en kunnen treinreizigers de eerstkomende twintig jaar rekenen op een warm onthaal. Hoewel aan de precieze invulling van de plannen nog wordt gewerkt, staan enkele zaken vast. "Zoals het er nu naar uitziet, gaan wij straks iedere ochtend om zeven uur open. Dan kan men bij ons terecht voor een koffie met een broodje, of een compleet meeneemontbijt'', meldt Jenny de Lange. "Tussen de middag zorgen we voor een eenvoudige lunch.'' Hoofddoel is het verlevendigen van het Stationsplein. "Nu komen toeristen binnen op een doods station, met een leegstaand gebouw. Wij willen zorgen voor meer leven in de brouwerij. Niet alleen met koffie, thee en limonade, maar ook met fiets- en wandelroutes. We willen zelf fietsen gaan verhuren en we denken over low-budget Pieterpad-kamers.

Het restaurant is 7 dagen in de week open. Op werkdagen kunnen reizigers vanaf 7 uur 's ochtends terecht. In het weekend is Spoor 7 open vanaf 9 uur. Naast eten en drinken biedt Spoor 7 ook wandelarrangementen aan.

[ommen_066]
Aannemer is bezig met de inrichting van Restaurant Spoor 7.
Foto R. van Wissen, 21 augustus 2009.

[ommen_124]
Reclame voor restaurant Spoor 7 aan het begin van de stationsstraat. Op de achtergrond het stationsgebouw.
Foto R. van Wissen, 29 juni 2013.
Top