Autobusdiensten A.H. Hardon

Gewijzigd: i:24-08-2022

Inhoud:

Links:

Stations: Exploitanten:

Gegevens

Oprichting: -
Opheffing: -
Concessie:
  • Stadsdienst Zwolle (1935 - 1937).
  • Ommen - Hoogeveen (15 mei 1935 - > 1940).
  • Ommen - Hoogeveen (Augustus 1935 - 1939).
Overgenomen door:
  • De Stadsdienst Zwolle, Garage Schutte.
  • Ommen - Hoogeveen, DABO.
Top

Algemeen

De heer A.H. Hardon is een ondernemer uit Deventer. In 1931 wil hij een autobusdienst beginnen tussen Deventer en Zwolle. De Nederlandse Spoorwegen gaan hierin tegen beroep, omdat zij reeds een spoorlijn tussen beide steden exploiteren. De firma Hardon stelt zich echter op het standpunt dat aan de Rijksweg tussen Deventer en Zwolle nog vele nieuwe huizen worden gebouwd die niet in de buurt liggen van stations. Om de bewoners te ontsluiten is een autobuslijn gerechtvaardigd. Op 1 april 1931 wordt de autobusdienst feestelijk in gebruik genomen. Op 10 juni 1931 is er een proces bij de Raad van State waarin de NS het besluit van de Gedeputeerde Staten van Overijssel om een vergunning te verlenen aanvecht.

In maart 1935 vraagt Hardon een concessie aan om de autobusdienst tussen Deventer - Zwolle om te vormen naar een 1/2 uurs dienst. Op 3 juli 1935 is er wederom een zaak tussen Hardon en NS, omdat de Gedeputeerde Staten van Overijssel de termijn van de vergunning voor onbepaalde termijn heeft verlengd. In februari 1936 sluiten Hardon en NS een overeenkomst waarbij Hardon zich gaat toeleggen op het bedienen van de plaatsen tussen Deventer en Zwolle. De NS richen zich meer op de snelle rechtstreekse verbinding tussen beide steden. Het aantal stoptreinen wordt daartoe met 2 verminderd terwijl het aantal sneltreinen met 3 wordt vermeerderd. Nog in hetzelfde jaar besluiten de NS om alle tussengelegen stations te sluiten.

Tussen 1935 en 1937 bezit de firma A.H. Hardon de concessie om in Zwolle een stadsdienst uit te mogen voeren. Hardon volgt daarmee de DSM op die de concessie tussen 1930 en 1935 in haar bezit heeft. De concessie gaat in 1937 verloren, omdat Hardon niet bereid is om de busdienst in Zwolle zonder subsidie verder te rijden. Ondanks een toezegging in maart 1936 dat de gemeente enkele faciliteiten aan Hardon beschikbaar wil stellen. De gemeente Zwolle is van mening dat een stadsdienst zonder subsidie mogelijk moet zijn en wil geen financiele tegemoetkoming geven. De firma Hardon wordt opgevolgd door garage Schutte.

In het voorjaar van 1935 is de firma A.H. Hardon bezig om een concessie te krijgen voor het traject Deventer - Ommen. Vlak daarna breidt de firma de aanvraag voor een concessie uit met het traject Ommen - Hoogeveen. Daarmee wordt het complete traject omvat dat voor de OLDO is uitgedacht. Nadat op 14 mei 1935 om 19.14 uur de laatste stoomtrein vanuit Ommen in Deventer is gekomen, zal een dag later de eerste autobus van Hardon vanuit Deventer naar Ommen vertrekken. De autobus zal in de plaatsen tussen Deventer en Ommen feestelijk worden ontvangen. In augustus 1935 wordt ook tussen Ommen en Hoogeveen gereden.

Direct na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog krijgt de Hardon benzine beschikbaar voor de autobusdienst Deventer - Zwolle. In de tijd daarna wordt ook de autobusdienst tussen Deventer en Zwolle gestaakt. In maart 1941 is er weer voldoende benzine beschikbaar en kan de autobusdienst weer hervat worden.

Geen foto beschikbaar
Top