Autobusbedrijven die opgericht zijn en hun exploitatie beginnen rond de NOLS-lijnen in de periode na 1980:
(op alfabetische volgorde)