DB Cargo, voorheen DB Schenker Rail Nederland NV, Railion Benelux en NS-Cargo, 1995 - heden

Gewijzigd: i:27-07-2021

Inhoud:

Links:

Exploitant:

Gegevens

Oprichting: 1995
Opheffing: n.v.t.
Ontstaan uit: Nederlandse Spoorwegen (NS)
Spoorwijdte: 1435 mm
Top

Algemeen

In 2009 wordt Railion onderdeel van DB Schenker Rail. Voor de Nederlandse activiteiten wordt DB Schenker Rail Nederland NV opgericht. Door de fusie met de Duitse transporteur Schenker ontstaat een firma die zowel in de lucht, op het water, op de weg en uiteraard op het spoor actief is.

Railion komt voort uit de goederentak van de Nederlandse Spoorwegen. In het kader van de liberalisering van het Europese spoorwegnet moeten alle spoorwegmaatschappijen hun divisies splitsen. De goederentak van de Nederlandse Spoorwegen krijgt de naam NS-Cargo. Om te kunnen overleven zoekt NS-Cargo samenwerking met de goederenafdeling van de Deutsche Bahn. Uit deze fusie komt een firma met de naam Railion. Voor Nederland wordt een aparte firma opgericht met de naam Railion Benelux.

Voor het vervoer van een of meerdere goederenwagens heeft Railion het zogenaamde Unit-Cargo vervoer geïntroduceerd. Via een aantal clusters in het land worden de goederenwagens verspreid en opgehaald. Het rangeerterrein van Onnen is de clusterplaats voor het noorden van het land. Van hieruit wordt ook de spoorlijn naar Veendam bediend. Coevorden en Emmen worden vanuit de cluster Almelo bediend. Vanuit de clusterplaatsen gaan de treinen altijd eerst naar Kijfhoek om daar verdeeld te worden of de buitenlandse bestemmingen. Voor veel goederenwagens betekent dit een behoorlijke rondreis door Nederland, voordat de reis naar de eindbestemming daadwerkelijk start.

Op 5 september 2005 begint Railion een goederentrein van Onnen naar het Duitse Leer. De goederenwagens uit het noorden van het land hoeven vanaf die datum niet eerst naar Kijfhoek, maar hebben via Leer directe aansluiting op het Duitse goederennetwerk, een aanzienlijke verbetering. Na een kleine aanloopperiode komen en gaan o.a. goederenwagens voor RSCG en Nedmag de grens bij Nieuwschans over.

Op 1 april 2016 verandert de naam van het bedrijf in DB Cargo. Inmiddels is DB Cargo niet meer de enige maatschappij die goederentreinen rijdt in Nederland. Vooral voor het rijden van container- en bulktreinen is de concurrentie groot. Het rijden van enkele goederenwagens is voor weinig partijen interessant en het wegvervoer kan algauw een attrectiever aanbod doen. Het milieubewust zijn moet bedrijven overhalen om meer per trein te vervoeren, maar in de praktijk komt daar nog maar weinig van terecht.

Geen foto beschikbaar
Top

Diesellocomotieven

DB-serie 6401 - 6520

Om de verouderde locomotieven van de series 2200/2300 en 2400/2500 af te lossen bestelt de NS in 1985 de serie 6400. De locomotieven worden gebouwd bij de firma MaK in Kiel Duitsland. De eerste bestelling bestaat uit 60 locomotieven. In 1989 wordt een vervolgserie besteld van nogmaals 60 stuks. Het zijn de eerste locomotieven met asynchrone motoren bij de NS. De machinist zit in een verhoogde cabine op ongeveer 2/3 deel van de locomotief. In het begin kampen de locomotieven met behoorlijke kinderziektes. Om de locomotieven uitgebreid te testen ondergaan de ze een uitgebreid testprogramma. Een aantal van die testen houdt de NS op het baanvak Zwolle - Nieuw-Amsterdam. In de nacht van 19 op 20 april en in de nacht van 20 en 21 april 1989 worden testritten gereden.

Ter kennismaking rijdt locomotief 6407 op 29 april 1989 in het kader van de jaarlijkse Koninginnedagrit een excursietrein van de NVBS. De trein rijdt onder andere het NOLS-traject Almelo - Mariënberg - Coevorden - Zwolle. De trein bestaat uit locomotief 6407 en 3 zitrijtuigen en een restauratierijtuig. De eerste voormalige NOLS-lijn waar deze locomotieven in dienst komen, is de spoorlijn Zuidbroek - Stadskanaal. Met de winterdienst van 1990/91 komen deze locomotieven in de goederendienst op het traject Almelo - Emmen.

Na de verzelfstandiging van de goederendienst gaan de locomotieven over naar NS-Cargo. Deze laat een aantal locomotieven van de serie 6400 in een nieuwe rode kleur schilderen. Na de fusie met de DB-Cargo gaan de locomotieven rijden onder de naam van Railion Benelux.

Sinds 1 november 2001 moeten de doorgaande goederentreinen op het traject Mariënberg - Almelo beschikken over ATB-NG. Net als op diverse andere secundaire spoorlijnen in het noorden en oosten van het land. Daartoe voorziet Railion de locomotieven 6411 - 6416 van deze apparatuur. Voor het rijden van Almelo naar het bedrijvenpark Noordwest Twente geldt een tijdelijke ontheffing. Later moeten ook de locomotieven naar het bedrijvenpark voorzien zijn van ATB-NG. De goederentreinen naar het bedrijventerrein in Emmen komen vaak via Almelo zijn dus ook voorzien van een locomotief die beschikt over ATB-NG. Is geen locomotief met ATB-NG beschikbaar dan moet de trein via Zwolle rijden.

Op 24 september 2009 is locomotief 6415 samen met 2 andere locomotieven (6514 en ERS 6616) betrokken bij de frontale botsing tussen 2 goederentreinen in Barendrecht. Het ongeluk gebeurt nagenoeg onder het viaduct van de autosnelweg A15. De locomotief wordt total loss verklaard. De restanten van de locomotief worden op 17 maart 2010 vanuit het onderhoudsbedrijf Feijenoord per dieplader naar sloperij Hoeben in Hasselt gebracht. Daarmee is het aantal locomotieven serie 6400 die beschikken over ATB-NG geslonken tot 5 stuks.

Om het te kort aan locomotieven met ATB-NG aan te vullen worden de 6417 en 6418 omgebouwd. Op 11 oktober 2010 komen de beide locomotieven in dienst met de nieuwe installatie. Het aantal beschikbare locomotieven is daarmee gegroeid naar 7 stuks.

De behoefte aan diesellocomotieven in Nederland is inmiddels flink gedaald. In grote delen van Nederland rijden niet of nauwelijks nog goederentreinen. De treinen van en naar de Rotterdamse haven worden veelal met elektrische locomotieven gereden. Diverse locomotieven serie 6400 zijn dan ook verkocht naar spoorwegmaatschappijen in andere landen of zijn ter zijde gesteld of inmiddels gesloopt.

[railion_6400_001]
Railion-locomotief 6425 rangeert op het raccordement Noordwest Twente. Deze locomotief is niet uitgerust met ATB-NG.
Foto R. van Wissen, 12 mei 2003.

[bedrijvenpark nw twente_043]
DB-locomotief 6411 voorzien van ATB-NG heeft zojuist de lege goederenwagens opgehaald bij Van Merksteijn en zal daarna de volle goederenwagens met rollen staaldraad, die op het naast gelegen spoor staan te wachten, terugduwen naar het bedrijf.
Foto R. van Wissen, 15 augustus 2014.
Top

Elektrische locomotieven

DB-serie 1601 - 1622 (voorheen t/m 1637)

Door de scheiding van de NS in een reizigers- en een goederendeel wordt de locomotief serie NS 1600 eind jaren 90 gesplitst. NS-Reizigers nummert haar locomotieven om in de NSR-serie 1800. Railion krijgt de locomotieven 1601 t/m 1637. Railion heeft aan dit aantal te veel en NS-Reizigers kan nog wel enkele locomotieven gebruiken. Daarom wisselen de 1634 t/m 1637 alsnog van eigenaar en worden bij NS-Reizigers de locomotieven 1834 t/m 1837. De 1637 is nu net de eerste elektrische locomotief die in het goederenrood is geschilderd en komt weer terug bij NS-Reizigers. Om flexibeler te kunnen werken op de vaak niet geëlektrificeerde fabrieksaansluiten, rijdt Railion steeds meer treinen met uitsluitend dieseltractie om te voorkomen dat steeds van locomotief gewisseld moet worden. De behoefte aan elektrische locomotieven serie 1600 is derhalve niet zo groot. Op de Betwuelijn kunnen de locomotieven serie 1600 vanwege de afwijkende bovenleidingsspanning niet uit de voeten en worden andere elektrische lokomotieven gebruikt. In 2002 gaan de locomotieven 1624 t/m 1633 over naar NS-Reizigers. De 1623 volgt later ter vervanging van de beschadigde 1625.

In het najaar van 2001 gebruikt Railion de locomotieven van de serie 1600 voor het rijden van de Sandite-trein op de spoorlijn Zwolle - Emmen.

Door technische gebreken en weinig werk neemt het aantal locomotieven bij Railion en later DB Cargo steeds verder af. In 2015 zijn er nog 7 locomotieven in dienst. In 2017 is dit aantal afgenomen naar 5 stuks. Begin 2020 zijn nog 3 stuks met de nummers 1604, 1611 en 1615 in dienst. In 2020 eindigt de acieve dienst van de serie 1600 bij DB Cargo. Een aantal locomotieven die eerder naar NS-Reizgers gingen, komen uiteindelijk terecht bij concurrenten van DB Cargo.

Geen foto beschikbaar
Top