Autobusdiensten B.W. Winkel (1924 - 1965)

Gewijzigd: j:15-10-2023

Inhoud:

Links:

Stations: Exploitant:

Gegevens

Oprichting: 1 februari 1924
Opheffing: 2 april 1965, lijndiensten
Overgenomen door:
  • Twentsche Electrische Tramweg-Maatschappij (TET), alleen lijndiensten
  • GEBO, touringcar
Top

Algemeen

Op 1 februari 1924 begint de heer B.A. Winkel een zogenaamde wilde autobusdienst Almelo - Vriezenveen - Vroomshoop - den Ham. Als autobus gebruikt hij een door zijn buurman, timmerman J. Roelofs, in het Westeinde gemaakte autobus, met 16 zitplaatsen. Keuringsvoorschriften voor autobussen en concessies voor lijndienst waren er toen nog niet. Een maand later kan een tweede autobus van hetzelfde soort in gebruik genomen word en daarmee worden zgn. "marktdiensten" gereden op dinsdag, via Daarle (Hellendoorn) naar Ommen en op donderdag langs dezelfde route naar Almelo. Een dienst via de Tonnendiik naar Vroomshoop met aansluiting op de lijn naar Den Ham wordt enige tijd na de start wegens gebrek aan belangstelling weer opgeheven.

De genoemde autobuslijn loopt parallel aan de NOLS-spoorlijn en is een zeer sterke concurrent van de spoorwegen. In de lang gerekte veendorpen zijn de afstanden tot de stations lang. De autobus stopt veelal op verzoek vlak voor de deur. Op 23 november 1925 rijdt een autobus van de heer B.A. Winkel de berm in tussen Vriezenveen en Almelo. De oorzaak is waarschijnlijk een kapotte stuurinrichting. De passagiers komen met een nat pak zonder verdere kleerschuren uit de bus.

De op te richten firma ATO wil in 1927 op het traject Almelo - Vriezenveen eveneens een autobusdienst beginnen. De heer Winkel gaat hier tegen met succes in beroep. In april 1927 krijgt B.W. Winkel, zoon van oprichter B.A. Winkel, uit Vriezenveen van de Gedeputeerde Staten van Overijssel een vergunning om op de volgende trajecten een autobusdienst te onderhouden.

In 1935 begint de heer Winkel ook een touringcarbedrijf. Zijn bussen rijden o.a. naar Duitsland en België. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de heer Winkel zijn lijndienst naar Ommen steeds gaande weten te houden al is het ook met een gaspot achteraan de autobus. De grootste moeilijkheid zijn de banden, maar ook deze zijn er steeds gekomen. Op Dolle Dinsdag moet de busdienst worden stopgezet. Deze kan eerst weer op 26 juli 1945 wor- den hervat. In 1948 wordt de busdienst uitgebreid met een rit van Bruinehaar over de Pollen naar Vriezenveen, aansluitend op de dienst Almelo - Ommen. Op 1 februari 1949 wordt het 25-jarig bestaan gevierd van de busdienst Almelo - Vriezenveen - Vroomshoop - Den Ham en later tot Ommen. Op dat moment heeft de firma Winkel 8 autobussen in dienst. De laatste aanwinst heeft een capaciteit van 32 personen. Per dag worden er tussen Vriezenveen en Almelo 15 ritten gereden.

Een zwarte bladzijde uit de geschiedenis is het ernstige ongeluk op 11 juni 1955 in het Duitse Osnabrück. Een touringcar van de firma Winkel vliegt in brand en ontploft even later. Bij het ongeluk komen 2 kinderen om het leven en raken meerdere kinderen zwaar gewond. De 43 inzittenden, een groep kinderen van een jeugdkoor met enkele volwassenen, zijn afkomstig uit de Den Ham. De oorzaak is een lekkende jerrycan met benzine die achterin de bus lag als noodvoorraad.

De firma Winkel krijgt na de Tweede Wereldoorlog concurrentie van de TET die een buslijn naar Hardenberg gaat rijden. De firma Winkel behoudt het alleenrecht om tussen Vriezenveen en Almelo passagiers op te nemen. Dit alleenrecht komt in april 1956 te vervallen. Op 2 april 1965 worden de autobuslijnen van B.W. Winkel uit Vriezenveen overgenomen door de TET. De touringcaractiviteiten van de firma Winkel blijven onder de eigennaam bestaan. Het bedrijf wordt inmiddels geleid door mevrouw Winkel een kleindochter van de oorspronkelijke oprichter. Eind jaren 60 van de 20e eeuw wordt het bedrijf overgenomen door de firma GEBO.
Top