Bestekken Staatsspoorwegen, Nederlandse Spoorwegen en ProRail

Gewijzigd: i:15-09-2022

Inhoud:

Links:


Algemeen

Ten behoeve van de spoorlijnen die oorsponkelijk gebouwd zijn door de NOLS hebben de Staatsspoorwegen en later de Nederlandse Spoorwegen en ProRail de volgende bestekken uitgegeven en aanbesteed. De lijst is niet compleet, maar geeft een indruk van de inspanningen van de Staatsspoorwegen, Nederlandse Spoorwegen en ProRail.

Bestek Aanbesteding Omschrijving
SS-835 11 december 1900 Het maken van eene ruime stapelplaats voor bovenbouw materialen nabij het punt van aansluiting van den locaalspoorweg aan den Staatsspoorweg Zwolle - Meppel (buurtschap Herfte), alsmede voor eene spoorweghaven aan de Nieuwe-Wetering, voor de overlading van te water aan te voeren materialen, alsmede van een tweede spoor op het gemeenschappelijk baanvak van Zwolle naar Herfte.
SS-867 3 december 1901 Het maken van eene stapelplaats met spooraansluiting en het verrichten van bijkomende werken te Assen.
SS-875 10 december 1901 Het wijzigen en inrichten voor dubbel spoor van de brug over de Nieuwe-Wetering nabij het station Zwolle, met bijkomende werken ten behoeve van den NOLS.
SS-904 1 juli 1902 Het maken van grondwerken, het wijzigen en uitbreiden van sporen en wissels, kunstwerken, gebouwen en inrichtingen op het station Zwolle, ten behoeve der aansluiting van den NOLS.
SS-937 3 maart 1903 Het maken van grondwerken, het wijzigen en uitbreiden van sporen en wissels en het uitvoeren van eenige diverse werken op het station Zuidbroek.
SS-976 26 april 1904 Het afbreken van de bestaande rijtuigenloods, het maken den parallelweg, het wijzigen van sporen en wissels, benevens het uitvoeren van diversen werken ten behoeve van het station Assen.
SS -- 21 november 1904 Het maken van een locomotievenloods, privaatgebouwtjes, onderbouw draaischijf, steenkolen-, en takkenbossenberglaats en eenige bijkomende werken te Assen.
SS-1050 24 april 1906 Het maken van eene uitbreiding van het stationsgebouw Bergentheim.
SS-1062 29 mei 1906 Het maken van eene dienstwoning (opzichter-machinist) met bergplaats en bijkomende werken op het station Coevorden.
SS-1076 11 september 1906 Het maken van een dienstwoning (opzichter weg en werken) met bergplaats en bijkomende werken op het station Emmen.
SS-1081 18 september 1906 Het leggen van het tweede spoor tussen de aansluiting van den NOLS nabij Herfte en Meppel.
SS-1094 2 januari 1907 Het maken van een seinhuis te Herfte-Aansluiting.
SS-1111 11 juni 1907 Het uitbreiden van tractieinrichtingen met bijbehorende werken op het station Stadskanaal.
SS-1112 25 juni 1907 Het wijzigen van het hoofdgebouw, het maken van een gebouw voor privaten en magazijnen, het maken van bureaulokalen bij de goederenloods en het uitvoeren van daarmede in verband staande werken op het station Assen.
SS-1113 11 juni 1907 Het verplaatsen van een wachthuisje en het maken van eene wachterswoning nabij de kruising met de Dedemvaatsche stoomtram op het station Coevorden.
SS-1124 17 september 1907 Het maken van eene dubbele woning voor ploegpersoneel op het station Mariënberg.
SS-1143 28 april 1908 Het maken van grondwerken, het opbreken en leggen van sporen en wissels, het maken en uitbreiden, en verplaatsen van gebouwen en inrichtingen en uitvoeren van diverse werken op het station Zuidbroek.
SS-1156 8 september 1908 Het wijzigen en uitbreiden van sporen en wissels en het maken van enige andere werken op de stations en halten, Gieten, Gasselternijeveen, Buinen, Exlo, Valthe, Weerdinge, Nieuw-Amsterdam, Hardenberg, Bergentheim en Dalfsen.
SS-1160 8 december 1908 Het maken van eenige wijzigingen en uitbreidingen op het stationsemplacement Delfzijl.
SS-1196 12 oktober 1909 Het maken van een aanbouw aan de bestelgoederenloods, het maken van een los- en laadweg, het leggen en wijzigen van sporen en wissels en het uitvoeren van bijkomende werken op het station Assen.
SS-1202 21 december 1909 Het wijzigen en uitbreiden van sporen en wissels en het maken van eenige andere werken op de stations Vilsteren, Dalen, Emmen, Drouwen en den Ham - Vroomshoop.
SS-1209 1 maart 1910 Het maken van grondwerken, het opbreken en leggen van sporen en wissels, het maken van eene locomotiefloods, het uitbreiden en wijzigen der waterbezorging en het uitvoeren van diverse werken op het station Ommen ten behoeve van de aansluiting van den OLDO.
SS-1211 12 april 1910 Het maken van een seinhuis op het station Raalte en van een wachtershuis nabij het station Ommen.
SS-1227 27 september 1910 Het maken van grondwerken, het opbreken en leggen van sporen en wissels, het maken, uitbreiden en verplaatsen van gebouwen en inrichtingen en het uitvoeren van diverse werken op het station Coevorden.
SS-1289 21 mei 1912 Het leveren van grove gewasschen grind, ten behoeve van den spoorweg Zuidbroek - Delfzijl.
SS -- 21 juni 1912 Het wijzigen van de los- en laadplaats, sporen en wissels op het station Meeden - Muntendam.
SS -- 28 juni 1912 Het uitbreiden van de los- en laadplaats, sporen en wissels op het station Veendam.
SS-1297 1912 Leggen en verleggen sporen en wissels, maken grondwerken, kunstwerken, leidingen, perrons, overwegen en enige verdere werken wegens het leggen van het tweede spoor op het gedeelte Westerbroek - Zuidbroek ten behoeve van de lijn Harlingen - Nieuweschans.
SS -- 24 januari 1913 Het uitbreiden van de haven, het leggen van sporen en wissels en het verlengen van den los- en laadweg op het station Buinen.
SS-1336 19 augustus 1913 Het wijzigen en uitbreiden van het hoofdgebouw met wachtkamer en bovenwoning voor den depotchef en bijkomende werken op het station Stadskanaal.
SS-1358 16 juni 1914 Het maken van eene uitbreiding met bijkomende werken aan het hoofdgebouw op het station Vriezenveen.
SS-1361 11 april 1914 Het maken van een spoorweghaven en daarmede in verband staande werken te den Ham - Vroomshoop.
SS-1375 16 februari 1915 Leggen en verleggen sporen en wissels, maken grondwerken, ophaalbrug en enige verdere werken wegens het maken van een spoorweghaven op het station Nieuw-Amsterdam.
SS-1393 3 november 1915 Leggen sporen, maken grond-, kunstwerken, abri, perrons, los-, laadplaats wegens leggen 2e spoor gedeelte Zuidbroek - Winschoten km 102,300 - 114,460 van de spoorlijn Harlingen - Nieuweschans.
SS-1417 28 september 1920 Het uitbreiden van den spoorweghaven te Coevorden met bijkomende werken.
SS-1418 28 december 1920 Het maken van een tweede spoor tussen Stadskanaal en Gasselternijveen met bijkomende werken.
SS-1428 11 februari 1922 Het uitbreiden van het emplacement en het maken van eene kop- en zijlading op station Valthe.
H 9 mei 1922 Uitvoering van onderhoudswerken en verf- en behangwerken met bijlevering der materialen aan kunstwerken, gebouwen en inrichtingen voor o.a. de spoorlijnen: Zwolle (Herfte Aansluiting) - Exloo en Almelo - Mariënberg volgens bestek H.
A.M. 16 mei 1922 Onderhoudswerk met uitzondering van schilder-, remming-, wit- behang-, zink- en loodgieterswerk volgens bestek A.M. onderverdeeld in 10 percelen waaronder de spoorlijnen Stadskanaal H.S. - Emmen, Gasselternijveen - Assen en Stadskanaal H.S. - Delfzijl.
SS-1440 1923 Leggen sporen en wissels op het haventerrein te Delfzijl.
A.N. 9 april 1924 Onderhouds-, zink-, verf-, wit-, en behangwerk volgens bestek A.N. onderverdeeld in 36 percelen waaronder de spoorlijnen Stadskanaal H.S. - Buinen, Gasselternijveen - Assen en Stadskanaal H.S. - Delfzijl.
L 24 maart 1925 Uitvoering van onderhoudswerken en verf- en behangwerken met bijlevering der materialen aan kunstwerken, gebouwen en inrichtingen voor o.a. de spoorlijnen: Zwolle (Herfte Aansluiting) - Exloo en Almelo - Mariënberg volgens bestek L.
A.O. 6 april 1925 Onderhouds-, zink-, verf-, wit-, en behangwerk volgens bestek A.O. onderverdeeld in 36 percelen waaronder de spoorlijnen Stadskanaal H.S. - Buinen, Gasselternijveen - Assen en Stadskanaal H.S. - Delfzijl.
A.P. 8 maart 1926 Onderhouds-, zink-, verf-, wit-, en behangwerk volgens bestek A.P. onderverdeeld in 36 percelen waaronder de spoorlijnen Stadskanaal H.S. - Buinen, Gasselternijveen - Assen en Stadskanaal H.S. - Delfzijl.
SS-1483 16 juni 1926 Verruimen doorstromingsopening bij de spoorbrug over de Coevorderstadsgracht ten Zuiden van het emplacement Coevorden.
A.Q. 14 maart 1927 Onderhoudswerk volgens bestek A.Q. onderverdeeld in 35 percelen waaronder de spoorlijnen Stadskanaal H.S. - Buinen, Gasselternijveen - Assen en Stadskanaal H.S. - Delfzijl.
N 5 april 1927 Uitvoering van onderhoudswerken en verf- en behangwerken met bijlevering der materialen aan kunstwerken, gebouwen en inrichtingen voor o.a. de spoorlijnen: Zwolle (Herfte Aansluiting) - Exloo en Almelo - Mariënberg volgens bestek N.
A.R. 28 maart 1928 Onderhoudswerk met uitzondering van schilder-, remming-, wit- behang-, zink- en loodgieterswerk volgens bestek A.R. onderverdeeld in 10 percelen waaronder de spoorlijnen Stadskanaal H.S. - Buinen, Gasselternijveen - Assen en Stadskanaal H.S. - Delfzijl.
SS-1520 28 augustus 1928 Het maken van een duiker in den spoorweg Zwolle - Coevorden bij km 33,637.
SS-1530 20 februari 1929 Leggen en verleggen sporen en wissels, maken grondwerken, gebouwen, kunstwerken, bestrating, leidingen, afrastering en bijkomende werken op het station Assen.
A.S. 10 april 1929 Onderhoudswerk met uitzondering van schilder-, remming-, wit- behang-, zink- en loodgieterswerk volgens bestek A.S. onderverdeeld in 10 percelen waaronder de spoorlijnen Stadskanaal H.S. - Buinen, Gasselternijveen - Assen en Stadskanaal H.S. - Delfzijl.
A.T. 19 maart 1930 Onderhoudswerk met uitzondering van schilder-, remming-, wit- behang-, zink- en loodgieterswerk volgens : bestek A.T. onderverdeeld in 10 percelen waaronder de spoorlijnen Stadskanaal - Buinen en Gasselternijveen - Assen.
A.U. 2 maart 1931 Onderhoudswerk met uitzondering van schilder-, remming-, wit- behang-, zink- en loodgieterswerk volgens : bestek A.U. onderverdeeld in 10 percelen waaronder de spoorlijnen Stadskanaal - Buinen en Gasselternijveen - Assen.
S. 22 maart 1932 Uitvoering van onderhoudswerken en verf- en behangwerken voor o.a. de spoorlijnen: Zwolle - Herfte aansluiting - Exloo en Mariënberg - Almelo volgens bestek S.
V 12 maart 1935 Uitvoering van onderhoudswerken en verf- en behangwerken voor o.a. de spoorlijnen: Zwolle - Coevorden - Exloo en Mariënberg - Almelo volgens bestek V.
Onderhands mei 1935 De uitvoering van het buitenverfwerk aan gebouwen van de spoorlijnen Buinen - Stadskanaal en Gasselternijveen - Assen.
Onderhands mei 1935 De uitvoering van het buiten- en binnenverfwerk alsmede behangwerk aan gebouwen van de spoorlijn Zuidbroek - Veendam.
? mei 1936 De uitvoering van het verfwerk met bijlevering van de benodigde materialen aan gebouwen van de spoorlijnen Stadskanaal H.S. - Zuidbroek, Emmen - Stadskanaal H.S. en Gasselternijveen - Assen.
NS juli 1961 Maken van een tunnel onder de spoorlijn ter hoogte van de Rolderstraat te Assen.
NS (2850 ?) 1967 Versterken bruggen over de Regge nabij Ommen in de spoorlijn Zwolle - Emmen.
NS 1974 Nieuw station Emmen Bargeres.
NS 1975 Nieuw stationsgebouw Coevorden.
NS 1977 Maken van een tweede spoor tussen Herfte Aansluiting en Dalfsen.
NS 1984 Elektrificatie van de spoorlijn Herfte Aansluiting en Emmen.
ProRail 2009 Spoorbrug de Haandrik.
ProRail 200x Bouw station Emmen Zuid.
ProRail 2010 Reactivering Zuidbroek - Veendam.
ProRail 2012 Elektrificatie goederenspoor Coevorden.
ProRail 30 september 2013 Spoorvernieuwing Herfte - Mariënberg.
ProRail 2014 De ontwerpopgave omvat op hoofdlijnen de volgende scope:
a. Integraal ontwerp (architectonisch, technisch, functioneel) van het nieuwe stationsgebouw met commerciële- en transferruimten en diens voorzieningen, westelijke luifel, oostelijke luifel, perronkappen, bushalten en stationsplein.
b. Een visie op de directe omgeving, waarbij toegankelijkheid voor fiets en voetganger belangrijk is.
ProRail 2015 Bestek 1602, Design en Construct overeenkomst, realisatie spoorbrug Coevorden.
ProRail 20 juli 2015 Coevorden - Aanbrengen damwanden Wachtspoor Euroterminal.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het verrichten van opruimingswerkzaamheden;
b. het uitvoeren van grondwerk;
c. het aanbrengen van funderingslagen;
d. het aanbrengen van damwanden;
e. het aanbrengen van zakpalen;
f. het aanbrengen van drainage;
g. bijkomende werkzaamheden.
ProRail 2015 Aansluiting Euroterminal in Coevorden.
ProRail 2015 Verbeteringen spoorlijn Almelo - Mariënberg - Hardenberg.
ProRail 12 mei 2016 Assen - Realisatie Sporen in Assen.
Teneinde van station Assen een volwaardig intercity station te maken, zijn de volgende werkzaamheden nodig:
- Saneren niet gebruikte sporen en wissels;
- Aanpassen bestaande emplacementssporen;
- Aanleggen keerspoor en overloopwissels;
- Ruwbouw eilandperron;
- Tractie energie voorziening met extra voedingspunt;
- Draagconstructie en bovenleiding;
- K&L/OI;
- Post21/VPT wijziging;
- Aanpassen bestaande spoorbeveiliging;
- Ruwbouw van de perrontunnel;
- Realisatie van perron 1.
ProRail maart 2018 Spoorverdubbeling Zwolle - Herfte.
ProRail 31 mei 2018 Aanpassingen station Coevorden.
Het uitvoeren van de gecombineerde bovenbouwvernieuwing en functiewijzigingswerkzaamheden in het kader van en ter voorbereiding op de herinirichting van het emplacement Coevorden te Coevorden.
ProRail 2018 Aanpassingen station Ommen.
Bouw van een 2e perron op het emplacement van station Ommen.
ProRail mei 2020 Aanleg 2e spoor en perron station Emmen Zuid.
Top