Commissarissen

Gewijzigd: i:15-09-2022

Inhoud:

Links:


Algemeen

Onderstaand vindt u een overzicht van de raden van commissarissen, welke in de periode 1899 - 1937 hebben bestaan. Op dit moment zijn nog niet alle details bekend en zal een en ander in de loop der tijd worden bijgewerkt. Op merkelijk is dat de gemeente Wildervank altijd goed vertegenwoordigd is geweest in de raad. In nagenoeg alle raden heeft iemand zitting gehad uit de gemeente Wildervank. De gemeente Wildervank heeft dan ook samen met de gemeente Emmen de hoogste financiele bijdrage geleverd bij het tot stand komen van de NOLS.

A = door de aandeelhouders benoemd
R = door de regering benoemd

Raad van commissarissen: 8 mei 1899 - 1901

Functie R/A Naam Opmerking
Voorzitter R Jhr. mr. P.J. van Swinderen Woonplaats Assen, commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe
Vice - voorzitter R Prof. mr. W.A. Reiger Woonplaats Groningen
Secretaris A A. Déking Dura Woonplaats Zwolle
Lid A H. Löhnis Woonplaats Zwolle
Lid A M.J. Meihuizen Woonplaats Wildervank, industrieel
Lid A W. Tijmes Woonplaats Emmen, burgemeester van Emmen
Lid R mr. J.C. de Marez Oijens Den Haag
mr. J.C. de Marez Oijens wordt in 1901 benoemd tot minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

Raad van commissarissen: 1901 - 15 maart 1902

Functie R/A Naam Opmerking
Voorzitter R Jhr. mr. P.J. van Swinderen Woonplaats Assen, commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe
Vice - voorzitter R Prof. mr. W.A. Reiger Woonplaats Groningen
Secretaris A A. Déking Dura Woonplaats Zwolle
Lid A H. Löhnis Woonplaats Zwolle
Lid A M.J. Meihuizen Woonplaats Wildervank, industrieel
Lid A W. Tijmes Woonplaats Emmen, burgemeester van Emmen
Lid R Jhr. mr. G. de Bosch Kemper Secretaris-generaal aan het departement van Waterstaat te Den Haag

Raad van commissarissen: 15 maart 1902 - 1903

Functie R/A Naam Opmerking
Voorzitter R Jhr. mr. P.J. van Swinderen Woonplaats Assen, commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe
Vice - voorzitter R Prof. mr. W.A. Reiger Woonplaats Groningen
Secretaris A A. Déking Dura Woonplaats Zwolle
Lid A H. Löhnis Woonplaats Zwolle
Lid A M.J. Meihuizen Woonplaats Wildervank, industrieel
Lid A J.W. van der Lely Woonplaats Coevorden, burgemeester van Coevorden
Lid R Jhr. mr. G. de Bosch Kemper Secretaris-generaal aan het departement van Waterstaat te Den Haag
Jhr. mr. P.J. van Swinderen neemt in 1903 ontslag vanwege zijn benoeming tot vice voorzitter van de Raad van State en verhuist naar Den Haag.

Raad van commissarissen: 1903 - 27 juni 1904

Functie R/A Naam Opmerking
Voorzitter R Prof. mr. W.A. Reiger Woonplaats Groningen
Secretaris R A. Déking Dura Woonplaats Zwolle
Lid A mr. J. Linthorst Homan Woonplaats Assen, commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe te Assen
Lid A H. Löhnis Woonplaats Zwolle
Lid A M.J. Meihuizen Woonplaats Wildervank, industrieel (1903 overleden)
Lid A J.W. van der Lely Woonplaats Coevorden, burgemeester van Coevorden
Lid R Jhr. mr. G. de Bosch Kemper Secretaris-generaal aan het departement van Waterstaat te Den Haag
Na het overlijden van dhr. Meihuizen blijft de vacature tot de aandeelhoudersvergadering open.

Raad van commissarissen: 28 juni 1904 - 30 juni 1905

Functie R/A Naam Opmerking
Voorzitter R Prof. mr. W.A. Reiger Woonplaats Groningen
Secretaris R A. Déking Dura Woonplaats Zwolle
Lid A mr. J. Linthorst Homan Woonplaats Assen, commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe te Assen
Lid A H. Löhnis Woonplaats Zwolle
Lid A E. Everts Woonplaats Wildervank
Lid A J.W. van der Lely Woonplaats Coevorden, burgemeester van Coevorden
Lid R Jhr. mr. G. de Bosch Kemper Secretaris-generaal aan het departement van Waterstaat te Den Haag

Raad van commissarissen: 30 juni 1905 - 1910

Functie R/A Naam Opmerking
Voorzitter R Prof. mr. W.A. Reiger Woonplaats Groningen (1910 overleden)
Secretaris R A. Déking Dura Woonplaats Zwolle
Lid A mr. J. Linthorst Homan Woonplaats Assen, commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe te Assen
Lid A H. Löhnis Woonplaats Zwolle
Lid A E. Everts Woonplaats Wildervank
Lid A J.W. van der Lely Woonplaats Coevorden, burgemeester van Coevorden
Lid R mr. C.C. Geertsema Woonplaats Groningen, commissaris van de Koningin in de provincie Groningen

Raad van commissarissen: 1910 - 1919

Functie R/A Naam Opmerking
Voorzitter R Mr. C.C. Geertsema Woonplaats Groningen, commissaris van de Koningin in de provincie Groningen
Vice-voorzitter A E. Everts Woonplaats Wildervank
Secretaris A H. Löhnis Woonplaats Zwolle
Lid R mr. D. van Laer Woonplaats Zwolle
Lid A J.W. van der Lely Woonplaats Coevorden, burgemeester van Coevorden (1919 overleden)
Lid R ir. C. Groll Rijkscommissaris voor de spoorwegen met beperkte snelheid te Den Haag
Lid R mr. G.W. Baron van der Feltz woonplaats Assen, lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal
Na het overlijden van C. Kossen op 7 april 1921 wordt de heer H. Löhnis waarnemend directeur van de NOLS tot de aanstelling van de heer J.F. van Haersolte op 1 augustus 1921.

Raad van commissarissen: 1920 - 2 juli 1923

Functie R/A Naam Opmerking
Voorzitter R Mr. C.C. Geertsema Woonplaats Groningen, commissaris van de Koningin in de provincie Groningen
Vice-voorzitter A E. Everts Woonplaats Wildervank
Secretaris A H. Löhnis Woonplaats Zwolle (12 december 1922 overleden)
Lid R mr. D. van Laer Woonplaats Zwolle
Lid R ir. C. Groll Rijkscommissaris voor de spoorwegen met beperkte snelheid te Den Haag
Lid R mr. G.W. Baron van der Feltz Woonplaats Assen, lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal

Raad van commissarissen: 2 juli 1923 - 1924

Functie R/A Naam Opmerking
Voorzitter R Mr. C.C. Geertsema Woonplaats Groningen, voormalig commissaris van de Koningin in de provincie Groningen
Vice-voorzitter A E. Everts Woonplaats Wildervank
Secretaris R mr. D. van Laer Woonplaats Zwolle
Lid R mr. G.W. Baron van der Feltz Woonplaats Assen
Lid R ir. C. Groll Woonplaats Den Haag (19 april 1924 overleden)
Lid A mr. J.T. Linthort Homan Woonplaats Assen, commissaris van de Koningin de provincie Drenthe
Lid A L.C. van Roijen Woonplaats Zwollekerspel, commissaris van N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen

Raad van commissarissen: 1924 - 1 januari 1927

Functie R/A Naam Opmerking
Voorzitter R Mr. C.C. Geertsema Woonplaats Groningen, voormalig commissaris van de Koningin in de provincie Groningen
Vice-voorzitter A E. Everts Woonplaats Wildervank
Secretaris R mr. D. van Laer Woonplaats Zwolle
Lid R mr. G.W. Baron van der Feltz Woonplaats Assen
Lid A mr. J.T. Linthort Homan Woonplaats Assen, commissaris van de Koningin de provincie Drenthe
Lid A L.C. van Roijen Woonplaats Zwollekerspel, commissaris van N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen
Lid R mr. dr. G. van der Meulen Woonplaats Den Haag, administrateur bij het departement van Waterstaat

Raad van commissarissen: 1 januari 1927 - 1928

Functie R/A Naam Opmerking
Voorzitter R Mr. C.C. Geertsema Woonplaats Groningen, voormalig commissaris van de Koningin in de provincie Groningen
Vice-voorzitter A E. Everts Woonplaats Wildervank
Secretaris R mr. D. van Laer Woonplaats Zwolle
Lid R mr. G.W. Baron van der Feltz Woonplaats Assen (16 januari 1928 overleden)
Lid A mr. J.T. Linthort Homan Woonplaats Assen, commissaris van de Koningin de provincie Drenthe
Lid A L.C. van Roijen Woonplaats Zwollekerspel, commissaris van N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen
Lid R mr. H.J. Silvergieter Hoogstad Woonplaats Den Haag, administrateur bij het departement van Waterstaat

Raad van commissarissen: 1928 - 13 mei 1929

Functie R/A Naam Opmerking
Voorzitter R Mr. C.C. Geertsema Woonplaats Groningen, voormalig commissaris van de Koningin in de provincie Groningen (19-10-1928 overleden)
Vice-voorzitter A E. Everts Woonplaats Wildervank
Secretaris R mr. D. van Laer Woonplaats Zwolle
Lid A mr. J.T. Linthort Homan Woonplaats Assen, commissaris van de Koningin de provincie Drenthe, woonplaats Assen
Lid A L.C. van Roijen Woonplaats Zwollekerspel, commissaris van N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen
Lid R mr. H.J. Silvergieter Hoogstad Woonplaats Den Haag, administrateur bij het departement van Waterstaat
Lid R A. Gautier Woonplaats Coevorden, burgemeester Coevorden
Lid R mr. G. van der Meulen Woonplaats Den Haag, Secretaris - Generaal van het departement van Waterstaat

Raad van commissarissen: 19 mei 1929 - 15 mei 1931

Functie R/A Naam Opmerking
Voorzitter A E. Everts Woonplaats Wildervank (1931 overleden)
Vice-voorzitter A mr. J.T. Linthort Homan Woonplaats Assen, commissaris van de Koningin de provincie Drenthe
Secretaris R mr. D. van Laer Woonplaats Zwolle
Lid A L.C. van Roijen Woonplaats Zwollekerspel, commissaris van N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen
Lid R mr. H.J. Silvergieter Hoogstad Woonplaats Den Haag, administrateur bij het departement van Waterstaat
Lid R A. Gautier Woonplaats Coevorden, burgemeester Coevorden
Lid R mr. G. van der Meulen Woonplaats Den Haag, Secretaris - Generaal van het departement van Waterstaat

Raad van commissarissen: 15 mei 1931 - 15 juni 1932

Functie R/A Naam Opmerking
Voorzitter A mr. J.T. Linthort Homan Woonplaats Havelte, commissaris van de Koningin de provincie Drenthe (27 mei 1932 overleden)
Vice-voorzitter R A. Gautier Woonplaats Coevorden, burgemeester Coevorden
Secretaris R mr. D. van Laer Woonplaats Zwolle
Lid A L.C. van Roijen Woonplaats Zwollekerspel, commissaris van N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen
Lid R mr. H.J. Silvergieter Hoogstad Woonplaats Den Haag, administrateur bij het departement van Waterstaat
Lid R mr. G. van der Meulen Woonplaats Den Haag, Secretaris - Generaal van het departement van Waterstaat
Lid A J.M. Everts Woonplaats Wildervank

Raad van commissarissen: 15 juni 1932 - 1933

Functie R/A Naam Opmerking
Voorzitter R mr. H. van der Vegte Woonplaats Den Haag, oud minister van Waterstaat (29 augustus 1933 overleden)
Vice-voorzitter R A. Gautier Woonplaats Coevorden, burgemeester Coevorden
Secretaris A L.C. van Roijen Woonplaats Zwollekerspel, commissaris van N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen
Lid R mr. H.J. Silvergieter Hoogstad Woonplaats Den Haag, administrateur bij het departement van Waterstaat
Lid R mr. G. van der Meulen Woonplaats Den Haag, Secretaris - Generaal van het departement van Waterstaat
Lid A J.M. Everts Woonplaats Wildervank, industrieel te Wildervank en oud voorzitter van de kamer van koophandel van Veenkoloniën
Lid A mr. J. Linthorst Homan Woonplaats Frederiksoord, burgemeester van Vledder, zoon van J.T. Linthorst Homan die tot 27 mei 1932 voorzitter is

Raad van commissarissen: 1933 - 1936

Functie R/A Naam Opmerking
Voorzitter A J.M. Everts Woonplaats Wildervank, industrieel te Wildervank en oud voorzitter van de kamer van koophandel van Veenkoloniën
Vice-voorzitter R A. Gautier Woonplaats Coevorden, burgemeester Coevorden
Secretaris A L.C. van Roijen Woonplaats Zwollekerspel, commissaris van N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen
Lid R mr. H.J. Silvergieter Hoogstad Woonplaats Den Haag, administrateur bij het departement van Waterstaat
Lid R mr. G. van der Meulen Woonplaats Den Haag, Secretaris - Generaal van het departement van Waterstaat
Lid A mr. J. Linthort Homan Woonplaats Frederiksoord, burgemeester van Vledder
Lid R ? -

Raad van commissarissen: 1936 - 14 februari 1938

Functie R/A Naam Opmerking
Voorzitter A J.M. Everts Woonplaats Wildervank, industrieel te Wildervank en oud voorzitter van de kamer van koophandel van Veenkoloniën
Vice-voorzitter R A. Gautier Woonplaats Coevorden, burgemeester Coevorden
Secretaris A L.C. van Roijen Woonplaats Zwollekerspel, commissaris van N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen (22 oktober 1936 â€&xnbsp;)
Lid R mr. H.J. Silvergieter Hoogstad Woonplaats Den Haag, administrateur bij het departement van Waterstaat
Lid R mr. G. van der Meulen Woonplaats Den Haag, Secretaris - Generaal van het departement van Waterstaat
Lid A G.C. Lunsingh Meyer -
Lid R dr. J.E. Baron de Vos van Steenwijk Woonplaats Zwolle, burgemeester van Zwolle
Commissaris mr. J. Linthorst Homan wordt bij de vergadering van 1936 opgevolgd door G.C. Lunsingh Meyer. Linthorst Homan voelt meer voor autovervoer!

Raad van commissarissen: 14 februari 1938 - 23 april 1938

Functie R/A Naam Opmerking
Voorzitter R A. Gautier Woonplaats Coevorden, burgemeester Coevorden
Vice-voorzitter A D.T. Teenstra Woonplaats Wildervank, burgemeester van Wildervank
Secretaris R dr. J.E. Baron de Vos van Steenwijk Woonplaats Zwolle, burgemeester van Zwolle
Lid R mr. H.J. Silvergieter Hoogstad Woonplaats Den Haag, administrateur bij het departement van Waterstaat
Lid R mr. G. van der Meulen Woonplaats Den Haag, Secretaris - Generaal van het departement van Waterstaat
Lid A G.C. Lunsingh Meyer -
Lid A A.A.H.W. König -
Top