Meijer's Bouwmaterialenhandel N.V., tijdelijk Kolen en Oliecentrale, in Weerdinge

Gewijzigd: i:20-08-2022

Inhoud:

Links:

Halte: Overige:

Gegevens

Positie: Aan het emplacement van de voormalige halte Weerdinge.
Geopend: 1 juli 1957
Gesloten: 1972
Top

Geschiedenis

Op 1 juli 1957 verhuren de Nederlandse Spoorwegen een terrein op het emplacement van de halte Weerdinge aan de firma H. Meijer. De firma Meijer wil het terrein gebruiken voor het opslaan van kolen en cokes. Op 20 augustus 1957 verandert de firma haar naam in Meijer's Bouwmaterialenhandel N.V.. Het gehuurde terrein is 350 m2 groot. Op 1 oktober 1960 wordt de huur uitgebreid met een terrein van 820 m2. Het totaal komt daarmee op 1.170 m2. De uitbreiding van het terrein wordt gebruikt voor de opslag van brandstoffen en olie in ondergrondse tanks. Per 1 juli 1962 wordt het gehuurde terrein nogmaals vergroot tot een totaal van 1.850 m2.

Per 1 mei 1966 verklaart Meijer's Bouwmaterialenhandel de huurovereenkomst te hebben overgedragen aan de Kolen en Oliecentrale N.V. uit Emmen. Deze overdracht wordt per 1 juli 1972 weer te niet gedaan en is Meijer's Bouwmaterialenhandel weer de hurende partij.

In de loop der tijd neemt het gehuurde perceel weer geleidelijk in omvang af. Op 1 september 1991 beëindigt Meijer Beheer B.V., de opvolger Meijer's Bouwmaterialenhandel, de huur van de laatste 1.250 m2 grond. De NS verzoekt de huurder de grond schoon en opgeruimd op te leveren.

Eind van de jaren 80 vermoedt de gemeente Emmen dat het terrein verdachte locaties bevat, die mogelijk vervuild kunnen zijn. In maart 1993 constateert het ingenieursbureau van de NS dat de grond olieverontreinigingen bevat. De verontreinigingen zouden zijn ontstaan door op- en overslagactiviteiten van brandstoffen. De totale schoonmaakkosten bedragen Eur. 638.297,34. De Nederlandse Spoorwegen verzoekt de opvolger van Meijer Beheer de firma Ubbens het terrein schoon te maken. Dit gebeurt echter niet. Zonder overeenkomst over de schadeloosstelling begint de Stichting Bodemsanering NS (SBNS) in 2003 met het saneren van de grond. Hierbij constateert de SBNS dat er tevens sprake is van asbest verontreinigingen in de grond. Of de asbest afkomstig is van de oude opstallen of door derden gestort zijn blijft ongewis.

Uiteindelijk probeert de NS Vastgoed als opvolger van de NS de schade via de rechter in 2008 vergoed te krijgen. Op 17 april 2008 luidt het vonnis van de rechter dat de feiten inmiddels zijn verjaard en de firma Ubbens derhalve geen schadevergoeding hoeft te betalen.

[weerdinge_004]
Locomotief NS 2530 bezoekt het brandstofdepot in Weerdinge.
Foto J.C. v/d Ploeg, eind van de jaren 60.
Top

Emplacement

Het emplacement bestaat uit een doodlopend goederenspoor. Dit spoor is in te rijden vanuit de richting Emmen. Naast het goederenspoor is ook het voormalige spoor richting Valthe beschikbaar. Dit spoor eindigt voor het voormalige haltegebouw. Goederenwagens voor het brandstofdepot moeten vanuit Emmen geduwd worden, omdat er in Weerdinge geen mogelijkheid is voor het omlopen van de locomotief.
Geen foto beschikbaar
Top