Buizenvervoer

Gewijzigd: h:20-06-2019

Inhoud:

Links:


Algemeen

Aan het begin van de jaren 70 legt de Gasunie het hoofdleidingnet voor aardgastransport in Nederland aan. De gasbuizen worden per spoor aangevoerd en op diverse losplaatsen langs de voormalige NOLS-lijnen afgeladen. Vandaar uit gaan de buizen naar plek waar ze in de grond gelegd worden.

In 1986 vindt voor de 2e keer een uitgebreid transport van gasbuizen plaats. Voor de bouw van de gaszuiveringsinstallatie op het industrieterrein in Emmen zijn vele honderden gasbuizen nodig. De buizen komen per trein naar Emmen. Een mobiele kraan lost op de losweg van het station de lange treinen. Voor het vervoer wordt gebruik gemaakt van rongenwagens. Op een rongenwagen zijn tientallen buizen geladen. Het transport van het station naar het industrieterrein geschiedt per vrachtauto.

[emmen_119]
Rij goederenwagens geladen met buizen voor de NAM op het emplacement van Emmen wachten op het moment tot ze gelost worden.
Foto R. van Wissen, 16 maart 1986.
Top