Verenigde Landbouw Cooperatie (VLC) in Emmen

Gewijzigd: i:20-08-2022

Inhoud:

Links:

Station:

Gegevens

Positie: Te bereiken via de aansluiting van ENKA, later AKZO Nobel.
Geopend: 1980
Gesloten: 1991
Top

Geschiedenis

Achter de ENKA-fabriek en langs de Rondweg in Emmen bouwt de Verenigde Landbouw Cooperatie (VLC) een fabriek voor het maken van veevoer. Naast het hoofdgebouw komt een losinstallatie voor goederenwagens. Per spoor wordt graan aangevoerd om verwerkt te worden tot veevoer. Het spoorvervoer is slechts van korte duur geweest. Inmiddels is het spoor afgebroken en wordt alles per vrachtauto getransporteerd. Ook het separate gebouwtje voor lossen van de goederenwagens is inmiddels afgebroken.

Later is het gebouw eigendom van de firma Agrifirm die er ook mengvoederfabriek produceert. In 2005 sluit de vestiging met 12 personeelsleden in verband met een reorganisatie. Tot enkele jaren daarna is er met een bescheiden bezetting nog diervoeder geproduceerd, waarna het gebouw definitief leeg kwam te staan. Anno 2022 is de firma MCE (Milling Company Europe)in het gebouw gevestigd en wordt er biomassa geproduceerd.

[vlc_emmen_001]
Spooraansluiting van de VLC in Emmen. Op de achtergrond de overdekte losinstallatie.
Foto R. van Wissen, 4 april 1986.

[ns_2200_002]
Locomotief 2234 en 2209 staan op het emplacement van Emmen om een goederentrein weg te brengen naar het industrieterrein. Achter de locomotieven zijn 5 graanwagens zichtbaar die bestemd zijn voor de VLC. Spooraansluiting van de VLC in Emmen.
Onbekende fotograaf, eind jaren 80 van de 20e eeuw.
Top

Emplacement

Het spoor loopt via het ENKA terrein parallel aan de vrachtwageningang vanaf de rondweg. Naast de grote silo is een apart losinstallatie. Na de installatie loopt het spoor met een boog richting rondweg. Vlak voor het hek staat het stootblok. Er zijn geen wissels op het terrein. Na de stopzetting van de aanvoer per trein is het spoor verwijderd.
Geen foto beschikbaar
Top