Stopplaats Aadorp

Gewijzigd: i:19-08-2022

Inhoud:

Links:

Voormalige exploitanten: Fabrieksaansluiting:

Gegevens stopplaats

Afkorting: Wte later Arp
Positie: km 16,166, rechterzijde
Adres: -
Top

Exploitatie

Geopend als stopplaats aan de spoorlijn Mariënberg - Almelo met de naam Woeste, later Woesten. Op 5 oktober 1931 verandert de naam van de stopplaats in Aadorp.
Geopend: Gesloten:
Personenvervoer: juli 1920 15 mei 1938
Top

Gebouwen

Schuilplaats

Het is bij de auteur niet bekend of er een schuilplaats of iets dergelijks bij de stopplaats heeft gestaan. Het perron was vermoedelijk niet meer dan een kleine verhoging langs het spoor.

[NVBS-NOLS_013]
De spoorlijn Mariënberg - Almelo ter hoogte van de vroegere stopplaats Aadorp bij km. 16,2. De omgeving van de nieuwe onderdoorgang is nog niet begroeid.
Collectie NVBS-Railverzamelingen, Foto R. Ankersmit, 23 april 1960.

[aadorp_008]
Voor de bouw van de talud voor de brug lag op deze plaats de stopplaats Aadorp. In het midden is de onderdoorgang van de weg te zien.
Foto R. van Wissen, 30 september 2006.

Waterplaats

Het is bij de auteur niet bekend of er bij de stopplaats een waterplaats heeft gestaan, zoals deze bij andere stopplaatsen wel aanwezig is.

Geen foto beschikbaar
Top

Emplacement

Aadorp
Het emplacement van Aadorp bestaat uit een perron met mogelijk een schuilplaats aan de rechterkant van het doorgaande spoor gezien vanuit de richting Mariënberg.

Het perron ligt net na de overweg. Na de verhoging van het talud voor de aansluiting van de nieuwe brug wordt de overweg vervangen door een tunnel. Voor de 21 eeuwse begrippen is de tunnel aan de smalle kant. Passeren in de tunnel is nauwelijks mogelijk.

[aadorp_002]
Onderdoorgang bij Aadorp. Op deze plaats lag voorheen de stopplaats Aadorp.
Foto R. van Wissen, 30 september 2006.
Top

Brug zijtak Twente Kanaal

Op de plaats van de vroegere stopplaats wordt in 1953 van kilometer 15,500 tot 17,900 een nieuw verhoogd tracé geopend. Dit verhoogde tracé is noodzakelijk om een zijktak van het Twente Kanaal bij kilometer 16,8 te overbruggen. Het tracé ligt iets westelijk van het oorspronkelijke spoor. Bij kilometer 16,1 en 17,1 komen onderdoorgangen. De overbrugging over het kanaal bestaat uit een verstijfde staafboogbrug, die in 1937 is gebouwd voor de lijn Watergraafsmeer - Duivendrecht. Deze is beschikbaar omdat het 2e spoor van deze spoorlijn na de Tweede Wereldoorlog niet wordt herlegd. Aan de oostzijde van de brug is voor spoorwegpersoneel een houten looppad aanwezig.
[aadorp_001]
Brug over de zijtak van het Twente Kanaal.
Foto R. van Wissen, 29 november 1986.

[aadorp_020]
Brug over de zijtak van het Twente Kanaal.
Foto R. van Wissen, 15 augustus 2014.
Top

Personeel

Bij de stopplaats is geen personeel aanwezig.
Top

Gegevens plaats

Algemeen

Ter hoogte van de latere halte Aadorp wordt in de jaren '10 en '20 van de 20e eeuw volop turf afgegraven. Het gebied ten westen van het kanaal, genaamd de Binnen Woesten en Buiten Woesten wordt ontgonnen in het kader van de werkverschaffing ter bestrijding van de werkloosheid. Het vervoer van de turf gaat per boot. Het personeel komt voornamelijk op de fiets of lopend uit Almelo en omstreken. Om de werknemers tijdens slecht weer een vervoermiddel te geven, gaan er stemmen op om de trein hier te laten stoppen. Tevens wordt er in 1918 een verzoek ingediend om een laad- en losplaats aan te leggen. Veel zien de Staatsspoorwegen niet in de plannen, omdat de meeste mensen te arm zijn om iedere dag een treinkaartje te kopen. De ontginners geven het geld liever ergens anders aan uit.

In de buurt wonen op een paar boeren aan de overkant van het kanaal geen mensen. Ander vervoer dan de ontginners is er dus niet te verwachten. De boeren moeten eerst per boot het kanaal oversteken. In de tussentijd kunnen ze ook al met paard en wagen in Almelo zijn.

Als in 1930 een brug over het kanaal wordt aangelegd is de weg vrijgemaakt voor een meer planmatige ontwikkeling voor het gebied ten zuiden van de Bruglaan. Rond 1950 werd met het graven van de noordelijke zijtak van het Twentekanaal het industrieterrein Almelo-Noord in ontwikkeling gebracht. Dit industrieterrein ligt op korte afstand van Aadorp.

In 1984 komt er een sterke verandering. Achter het westelijke deel bouwen de gemeenten Vriezenveen en Almelo het Bedrijvenpark Noord-West Twente. De Bruglaan wordt afgesloten als gevolg van de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Noord-West Twente. Om de bewoners niet te belasten met veel vrachtverkeer door de straten is het bedrijventerrein aan de andere zijde ontsloten voor het verkeer. De openheid van het buitengebied in noordwestelijke richting maakt plaats voor omringende bedrijfsterreinen. Als gevolg van de omsluiting en de gebrekkige relatie met Aadorp-Oost wordt opgemerkt dat Aadorp - De Woesten als het ware op een eiland komt te liggen.

In maart 1995 pleit de gemeente Vriezenveen bij de NS voor de opening van een station Bedrijvenpark Twente in de buurt van de vroegere halte Aadorp. De NS ziet niets in dit idee, omdat ze verwacht dat te weinig mensen gebruik zullen maken van het station.

Noordelijk van Almelo wil de gemeente een nieuwe woonwijk genaamd "Waterrijk" bouwen. Ten noorden van het dorp Aadorp zal een bijbehorend station moeten verreizen. In de woonwijk zullen 5.000 woningen gebouwd gaan worden. Het openbaarvervoer moet een centrale rol krijgen in de nieuwe wijk aldus wethouder Bert Kuiper. Water zal in de nieuwe wijk woningen een centrale plaats innemen. Het wordt straks mogelijk om op het water, aan het water en in de buurt van het water te wonen. Ook zal er een open verbinding met het Overijssels kanaal worden gerealiseerd, waardoor toekomstige bewoners voor de deur van hun woning op hun boot kunnen stappen. In de woonwijk zullen verschillende typen huizen worden gebouwd. Zowel dure, als middeldure woningen. De woonwijk zal in de nabije toekomst 12 tot 13.000 bewoners tellen. En al die mensen zullen de stad in willen en moeten naar hun werk of naar school, het geen de reden is dat de gemeente buitengewoon veel belang hecht aan optimale openbaar vervoervoorzieningen. Naar verwachting zal het station tussen de 5.000 en 7.500 reizigers per dag trekken.

Bestuur

Aadorp maakt onderdeel uit van de gemeente Almelo. Zie voor meer informatie station Almelo.

Voorzieningen

Bij de stopplaats Aadorp zijn geen voorzieningen voor reizigers aanwezig.
Top