Halte Bareveld

Gewijzigd: i:28-09-2022

Inhoud:

Links:

Exploitant: Voormalige exploitanten: Voormalig aansluitend vervoer: Overig:

Gegevens halte

Afkorting: Brv
Positie: km 8,764, linkerzijde
Adres: -
Top

Exploitatie

Geopend als halte aan de spoorlijn Stadskanaal - Zuidbroek.
Geopend: Gesloten:
Personenvervoer: 1 augustus 1910
25 mei 1940
27 juni 1945
14 mei 1939
17 september 1944
17 mei 1953
Top

Gebouwen

Haltegebouw

Het haltegebouw is aanbesteed met bestek NOLS-34. Het gebouw ligt op het verhoogde talud direct naast de brug over het Stadskanaal. Om de halte te bereiken is een haarspeldbocht aangelegd om het stijgingspercentage niet te groot te maken. Voor de voetgangers is er voor het haltegebouw een trap om de weg te bekorten. De straatzijde is wit geschilderd.

In de 1930 wordt er in de gemeenteraad gesproken over het plaatsen van een wachthuisje (abri) op het tweede perron. Zover bekend is dit wachthuisje er niet gekomen.

Ten tijde van haltechef Brongers zijn er onderaan het talud een varkenshok en een boomgaard aanwezig. In 1979 is het haltegebouw afgebroken.

[bareveld_001]
Haltegebouw Bareveld.
Onbekende fotograaf, september 1962.

Halte STAR

Sinds 2002 heeft de STAR op de plaats van het oude haltegebouw een halte voor de treinen van de STAR. De halte bestaat uit een eenvoudig perron zonder verdere voorzieningen.

[bareveld_012]
De halte Bareveld van de STAR.
Foto R. van Wissen, 19 juni 2005.

Privaatgebouw

Het privaatgebouw is aanbesteed met bestek NOLS-34. Het privaatgebouw staat tussen de brug over het Stadskanaal en het haltegebouw. Het privaatgebouw is vermoedelijk in de jaren 30 van de 20e eeuw afgebroken.

[bareveld_002]
Halte Bareveld met rechts het privaatgebouw gezien vanaf de straatzijde.

[privaatgebouw_01_v1.00]
Privaatgebouw (perronzijde) zoals dat bij de halte Bareveld wordt gebouwd.
Tekening, R. van Wissen.

Brugwachterswoning, Stadskanaal (nummer 12)

De brugwachterswoning is aanbesteed met bestek NOLS-36. De woning staat aan de zuidwestelijke kant van het Stadskanaal. Aan die kant staat ook een wachthuisje op de spoordijk. In dit huisje kan de brugwachter schuilen. Om bij de halte te komen moet de brugwachter het kanaal oversteken. De woning is rond 1932 afgebroken. De haltechef neemt de taak van de brugwachter over.

[bareveld_028]
Onthulling van het monument K.J. de Vrieze nabij de halte Bareveld. Rechts op de achtergrond is woning nummer 12 te zien. Op de spoordijk staat een wachthuisje voor de brugwachter. Het brugsein staat midden op de brug.
Foto collectie A. Pathuis, 8 oktober 1919.
Top

Emplacement

Bareveld
Het oorspronkelijk emplacement bestaat uit een halte zonder verdere voorzieningen aan het doorgaande spoor. De haltechef kan de beide uitrijseinen centraal met handels bedienen. Wissels zijn op het emplacement niet aanwezig.

In 1911 laten de Staatsspoorwegen een inhaalspoor leggen. Dit spoor loopt door over de spoorbrug. De spoorbrug is bij de bouw reeds voorbereid voor een 2e spoor. Tegenover het station komt aan de buitenkant van het 2e spoor een perron. Middels een overpad kunnen de reizigers vanaf het 1e perron naar het 2e perron. In 1918 verlengen de NS het 2e spoor en het bijbehorende perron. Het 2e spoor wordt later weer verwijderd. Op een tekening uit 1953 van de halte is het 2e spoor nog aanwezig.

In december 2001 begint de STAR met de aanleg van een nieuw perron op de plaats van het voormalige haltegebouw. De bedoeling is dat reizigers van de STAR in Bareveld kunnen overstappen op de Snikke. De Snikke is een fraai herbouwde (gemotoriseerde) trekschuit die tussen Stadskanaal en Bareveld vaart. Toeristen kunnen het traject Stadskanaal - Bareveld heen per trein en terug per boot of andersom afleggen.

In het kader van het Masterplan uit 2006 laat de STAR in Bareveld een opstelspoor aanleggen. Het spoor ligt op de plaats van het vroegere 2e spoor. Het spoor loopt dood vlak voor de brug over het Stadskanaal. Een stopblok moet moet de trein beschermen tegen doorrijden.

[bareveld_016]
Aannemer is bezig met het aanleggen van het tweede spoor over de brug. Op de voorgrond ligt aan een stuk spoor. Aan de halte staat een trein richting Stadskanaal, 1911.
Ansichtkaart uitgegeven door J.J. Scholten Jr. te Wildervank. Ansichtkaart is afgestempeld 23 oktober 1911.

[bareveld_019]
Voor het opstellen van materiaal heeft de STAR een kopsspoor parallel langs het perronspoor gelegd. Het spoor loopt dood vlak voor de brug over het Stadskanaal.
Foto R. van Wissen, 30 juni 2007.
Top

Brug Stadskanaal

Naast de halte ligt de brug over het Stadskanaal. Tevens wordt de weg Stadskanaal - Bareveld - Wildervank gekruist. In deze weg ligt oorspronkelijk ook het tramspoor van de EGTM. De brug over het Stadskanaal bestaat uit 2 naast elkaar gelegen bruggen (voor ieder spoor 1). Ook de 2e niet meer gebruikte brug is anno 2004 nog steeds aanwezig. In het gedeelte over de weg is de brug voor het 2e spoor wel verwijderd.

In het kader van het Masterplan heeft de STAR geld om het baanvak te renoveren. De firma Strukton krijgt opdracht om diverse zaken langs de spoorlijn te restaureren. Een daarvan is de brug over het Stadskanaal te Bareveld. Op 30 november 2006 wordt de brug met een grote kraan verwijderd om te worden opgeknapt. De brug is gerenoveerd bij de firma Bouwman te Hoogeveen. In de periode dat de brug weg is zal Strukton de landhoofden onderhanden nemen. In het voorjaar van 2007 is de brug weer op zijn fundamenten geplaatst.

Eind 2013 is de brug wederom gestremd. Dit keer betreft het gedeelte over de K.J. de Vriezestraat. In het kader van de verdubbeling van de N33 naar de A33 door Rijkswaterstaat moeten ook de aansluitende wegen verbeterd worden. De K.J. de Vriezestraat wordt verlaagd en komt in een betonnen bak te liggen. Het vaste gedeelte van de brug plus een flink stuk van het talud worden verwijderd. Voor fietsers komt er een speciale onderdoorgang met een afscherming naar de rijweg. Het gedeelte voor de fietsers gaat minder diep. Het is de bedoeling dat er in juli 2014 weer een nieuwe brug geplaatst is en het talud weer hersteld is. De originele draaibrug over het Stadskanaal kan behouden blijven. Tot die tijd kan de STAR niet naar Veendam rijden. Op zondag 13 juli 2014 wordt de brug officieel door de STAR weer in gebruik worden genomen.

[bareveld_007]
Brug over het Stadskanaal.
Foto R. van Wissen, 29 mei 2004.

[bareveld_013]
Brug gezien vanaf het talud. Aan de voorkant de enkelsporige overspanning over de weg. Achteraan de dubbele overspanning over het Stadskanaal.
Foto R. van Wissen, 19 juni 2005.

[bareveld_020]
Gerenoveerde en geverfde brug is weer teruggeplaats op zijn fundament.
Foto R. van Wissen, 30 juni 2007.

[bareveld_072]
Het weggedeelte van de brug is verdiept en aangepast aan de A33 en een aparte strook voor fietsers.
Foto R. van Wissen, 20 september 2014.
Top

Brug Rijksweg N33

Het Rijkswegenplan 1958 vermeldt een autoweg van Gieten via Veendam naar Zuidbroek. De weg loopt grotendeels oostelijk van de bebouwing van Wildervank en Veendam. Vlak voor de halte Bareveld moet de weg de spoorbaan kruisen. De spoorbaan ligt ter plekke verhoogt vanwege de kruising met het Stadskanaal. De wegkruising wordt dan ook een viaduct voor de spoorlijn met een onderdoorgang voor het wegverkeer. De aanbesteding door Rijkswaterstaat vindt in mei 1961. Er zijn 15 bedrijven die zich inschrijven. De opening van het weggedeelte Bareveld - Veendam vindt plaats op 1 januari 1963. Al in 1958 heeft de weg het nummer 33 en ook tegenwoordig wordt de weg aangeduid met N33.

Anno 2012 zijn er plannen om van de N33 een 4-baans autosnelweg A33 te maken. Of het viaduct hiervoor aangepast moet worden is nog niet bekend.

[bareveld_018]
Brug over de Rijksweg met op de brug een goederentrein getrokken door een locomotief uit de NS serie 2400.
Ansichtkaart collectie R. Boelens.
Top

Personeel

Op de halte Bareveld hebben meerdere mensen gewerkt. Hieronder staat een overzicht van diverse personen en functies zover bij de auteur bekend, gebaseerd op de overzichten uit "Het Utrechts Archief" en publicaties in kranten en boeken. Het overzicht is niet compleet en zal waar mogelijk worden aangevuld. De personen zijn ingedeeld naar de laatste functie die ze op de halte Bareveld hebben vervuld.

Functie: Van: Tot: Naam: Opmerking:
Haltehef 01-08-1910 27-10-1917 J. Notenboom (Johannes) Voorheen Arbeider - telegrafist te Zwijndrecht. Eervol ontslagen onder toekenning van pensioen wegens invaliditeit.
Eerste haltehef 05-07-1917 07-08-1922 K. van Dijk (Klaas) Afkomstig uit Gasselternijveen. Vertrekt naar Dalfsen.
Haltehef 01-09-1922 31-07-1930 G. Vrielink (Gerrit) Voorheen Assistent van de stationsdienst te Amersfoort. Vertrekt naar Gramsbergen.
Haltechef 01-08-1930 30-04-1932 A.J. Wagt (Allard Jan) Afkomstig uit Gramsbergen, vertrekt naar Houten.
Haltehef ? ? Brongers -
Brugwachter 29-08-1910 30-09-1919 J. Willems (Jan) Op 1 april 1919 promotie tot Brugwachter 2e klasse.
Arbeider - telegrafist 23-07-1910 25-02-1911 L. van Sabben (Leendert) Voorheen Arbeider te Roosendaal. Komt als Arbeider - telegrafist naar Bareveld. Vertrekt naar Vriezenveen.
Arbeider - telegrafist 01-09-1912 28-02-1920 Th. Bril (Thijs) Voorheen Rangeerder te Harlingen. Vertrekt naar Wildervank. Krijgt vlak voor zijn vertrek op 1 februari 1920 promotie tot Assistent van de stationsdienst.
Arbeider - telegrafist 17-12-1916 31-05-1917 H. Boxma (Hendrik) Voorheen Arbeider - rangeerder te Buinen. Vertrekt naar Hardegarijp.
Arbeider - telegrafist 29-02-1920 14-05-1929 J. Brink (Jan) Afkomstig uit Wildervank. Tussen 10 augustus 1924 en 25 juli 1925 werkzaam in Winschoten. Vertrekt naar Dalerveen.
Arbeider - telegrafist 22-08-1920 25-07-1925 E. Prummel (Evert) Afkomstig uit Westerbroek. Vertrekt naar den Ham - Vroomshoop.
Loopjongen 09-04-1913 21-03-1916 A.J. Notenboom (Anthonie Jacobus) Afkomstig uit Veendam. Vertrekt als Hulparbeider naar Koekange. Waarschijnlijk zoon van de haltechef.
Top

Gegevens plaats

Algemeen

De plaats Bareveld dankt zijn naam aan het Huis Bareveld. Dit huis is in de 2e helft van de 18e eeuw gebouwd. Vanaf 1768 is het eigendom van de stad Groningen. In de 20e eeuw is vooral bekend vanwege het etablissement welke in het gebouw is gevestigd. Bij Bareveld ligt vroeger een dam. Op grond van een convenant uit 1817 tussen de stad Groningen en de Drentse veenmarken van Eext tot Valthe mocht die dam niet doorgestoken worden. In dat convenant treft de stad Groningen een regeling met de Drenthen voor de afvoer van hun turf via de Drenthse Monden over het Stadskanaal en het Grevelingskanaal via het Kielsterdiep en het Winschoterdiep naar de stad. De dam moet er voor zorgen dat de turf niet via Veendam vervoerd zou worden, omdat dat kanaal niet in eigendom is bij de stad. De stad zou dan niet alleen passagegelden mislopen, maar vreest ook de controle kwijt te raken. Pas in 1873 wordt de dam verwijderd. In de 20e eeuw is er veel landbouw en agrarische industrie rondom de plaats Bareveld.

Voor het haltegebouw van Bareveld staat sinds 8 oktober 1919 een monument ter nagedachtenis aan Klaas Jan de Vrieze. De man die de boeren in de veenkolonie weer hoop gaf door de introductie van kunstmest.

[bareveld_015]
Ansichtkaart van het monument K.J. de Vrieze naast de halte Bareveld. Op de achtergrond hotel stationskoffiehuis "Panman".

[bareveld_006]
Monument K.J. de Vrieze naast de voormalige halte Bareveld.
Foto R. van Wissen, 29 mei 2004.

Bestuur

Bareveld maakt onderdeel uit van de gemeente Wildervank. Zie voor meer informatie station Wildervank. In 1969 fuseert de gemeente Wildervank met de gemeente Veendam.

Voorzieningen

Stationskoffiehuis "Panman", later hotel "De Veenkoloniën"
Op het adres Bareveld D39, nu K.J. de Vriesstraat 1, tegenover de halte Bareveld drijft Willem Panman vanaf 1910 een stationskoffiehuis, annex handel in pootaardappelen. Per 1 oktober 1923 draagt hij het koffiehuis over aan Machiel van der Veen. Op 1 mei 1925 zet Jan Wiert Adams het bedrijf voort. De twee laatstgenoemden veranderen de naam in Hotel Panman. De eerste eigenaar, de heer Willem Panman, neemt in oktober 1928 de zaak weer in handen tot 1 november 1931. Op 17 april 1954 wordt de zaak heropend door Driewes Huisman onder de naam Hotel café restaurant Panman. Op 25 februari 1955 wordt de zaak opgeheven wegens faillissement.

Op 1 juni 1955 start Lubbertus Lasker weer onder de naam Hotel Panman. Per 1 mei 1958 wordt de heer Harm Peper de nieuwe eigenaar. Het etablissement heet nu Hotel Peper. Op 1 mei 1973 stopt Peper dit bedrijf. Vanaf 1975 is het gebouw in gebruik als bar-, café- en kamerverhuurbedrijf "De Peperbus". In 1979 neemt de familie Teuben het gebouw over en wordt het weer een een voornaam hotel. Onder de naam hotel "De Veenkoloniën" is het jaren lang een bekende gelegenheid in de verre omgeving.

In 2009 breken er andere tijden aan. In plaats van een bakermat voor toeristen wordt het gebouw een zorghotel. De naam blijft wel behouden. Trijnie Froma en Jan Wildeboer zijn de uitbaters. Er wonen 8 oudere mensen met een lichamelijke beperking en enkele jongeren. In het restaurant kunnen buurtbewoners en toeristen een hapje eten. In januari 1916 krijgt het zorghotel een nieuwe eigenaar en verandert de naam in Zorgvilla Mardan. Eind 2016 is het helemaal mis en heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een negatief rapport uitgebracht. Het pand is er qua uitstraling in de loop van de tijd ook niet beter op geworden.

[bareveld_017]
Ansichtkaart van Hotel stationskoffiehuis "Panman", vermoedelijke in de jaren 20 van de 20e eeuw.
Collectie Roelof Boelens.

[bareveld_011]
Hotel "De Veenkoloniën" naast de plaats van de voormalige halte Bareveld.
Foto R. van Wissen, 29 mei 2004.
Top