Stopplaats Daarlerveen, voorheen Daarle en Boldijk

Gewijzigd: i:22-08-2022

Inhoud:

Links:

Exploitant: Voormalige exploitanten:

Gegevens stopplaats

Afkorting: Da
Positie: km 7,840, linkerzijde
Adres: Spoorstraat, voorheen boldijk
Top

Exploitatie

Geopend als stopplaats Boldijk aan de spoorlijn Mariënberg - Almelo. Op 8 juli 1907 verandert de naam in Daarle. Op 1 juni 1958 verandert de naam in Daarlerveen.
Geopend: Gesloten:
Personenvervoer: 1 oktober 1906
27 juni 1945
17 september 1944
n.v.t.
Top

Gebouwen

Schuilplaats

Ten tijde van de aanbesteding (NOLS-23 / 26 mei 1905) van de andere gebouwen aan de lijn Mariënberg - Almelo is er nog geen spraken van een stopplaats Boldijk.

De inwoners van Daarlerveen ondersteund door het comite "Vroomshoop - Daarlerveen" van de Noord-Ooster Lokaalspoorweg dienen bij de minister van Waterstaat een verzoek in om de naam van de halte te veranderen van Boldijk in Daarlerveen. Eind juni 1907 maakt de minister bekend dat de stopplaats vanaf 8 juli 1907 "Daarle" heet. De gewenste naam Daarlerveen wordt uiteindelijk pas op 1 juni 1958 toegekend.

In 1907 is de schuilplaats uit Drouwen hier geplaatst. Deze originele schuilplaats blijft tot in ieder geval juni 1962 staan en is vermoedelijk vervangen door een nieuw exemplaar bij het inrichten van het 2e perron. In 1962 komt er aan de overkant van de overweg eveneens een perron. Het ene perron wordt aangedaan door de treinen in de richting Mariënberg en het andere perron behandelt de treinen in de richting Almelo. De schuilgelegenheid voor de reizigers bestaat in de jaren 60 en 70 uit een simpele betonnen abri. Later zetten de spoorwegen een grotere wachtruimte neer met ramen in de zijwanden.

[NVBS-NOLS_041]
Het nieuwe perron van Daarlerveen met het binnenkomende treinstel NS DE2 67 als trein 3077 (Almelo - Mariënberg). Aan de andere kant van de overweg ligt het oude perron met nog de originele schuilplaats. Door de aanleg van een tweede perron kunnen de treinen steeds stoppen langs het perron na de overweg, zodat er geen bijzondere schakelingen nodig zijn voor de pas geïnstalleerde AKI-beveiliging.
Collectie NVBS-Railverzamelingen, Foto R. Ankersmit, 16 juni 1962.

[daarlerveen_003]
Stopplaats Daarlerveen met 2 perrons.
Onbekende fotograaf, 24 juli 1967.

[daarlerveen_001]
Perrons Daarlerveen met metalen abri en glaspanelen.
Foto R. van Wissen, 29 november 1986.

[schuilplaats_v1.00]
Schuilplaats (zijkant) zoals die bij de stopplaats Daarlerveen wordt gebouwd.
Tekening R. van Wissen.

Waterplaats

Of ook de waterplaats uit Drouwen hier is geplaatst is of een andere waterplaats is gemaakt is de auteur niet bekend.

Geen foto beschikbaar
Top

Emplacement

Daarle
Het emplacement bestaat uit een perron langs het doorgaande spoor.

Later is het 2e perron aan de andere kant van de overweg gebouwd. Dit heeft te maken met het aanleggen van een AKI-beveiligingen van de overweg. De trein kan nu niet meer stoppen voor de overweg zonder dat de beveiligingssectie onnodig lang bezet blijft en de AKI rood licht toont voor de weggebruikers. Bijkomend voordeel is dat de passagiers zich op deze manier moeilijker kunnen vergissen. Later is de AKI vervangen door een AHOB.

Geen foto beschikbaar
Top

Personeel

Bij de stopplaats is geen personeel aanwezig.
Top

Gegevens plaats

Algemeen

Bij de opening van de spoorlijn heeft de stopplaats de naam Boldijk. Boldijk is de oorspronkelijk naam van de weg, waaraan de stopplaats ligt. Deze weg heeft een bol uiterlijk waardoor de naam Boldijk ontstaat. Deze naam wordt slechts kort gehanteerd. Op een overzichtskaart van de spoorwegen in 1906 staat de naam nog vermeld. Daarna wordt de stopplaats vernoemd naar het plaatsje Daarle dat ten westen van de spoorlijn ligt.

Daarlerveen is ontstaan uit een veenderij. Door de aanleg van het kanaal tussen Vroomshoop en Almelo waren de woeste gronden naar het oosten voor de boeren uit Daarle niet meer bereikbaar. De oostelijke gronden worden afgegraven en uit die veenkolonie is het huidige Daarlerveen ontstaan. Uiteindelijk is Daarlerveen groter dan Daarle. In 1958 passen de spoorwegen de naam aan naar de nieuwe situatie. Inmiddels is de naam van de weg veranderd in Spoorstraat.

Bestuur

Daarlerveen hoort bij de gemeente Hellendoorn.

Voorzieningen

Bij de stopplaats zijn geen voorzieningen voor reizigers.
Top