Stopplaats Geerdijk, voorheen Vroomshoop - Geerdijk

Gewijzigd: i:19-08-2022

Inhoud:

Links:

Voormalige exploitanten:

Gegevens stopplaats

Afkorting: Vgk
Positie: km 3,875, rechterzijde
Adres: De Geerdijk
Top

Exploitatie

Geopend als stopplaats Vroomshoop - Geerdijk aan de spoorlijn Mariënberg - Almelo. Op 5 oktober 1952 verandert de naam in Geerdijk.
Geopend: Gesloten:
Personenvervoer: 1 oktober 1906
27 juni 1945
17 september 1944
29 april 2016
Top

Gebouwen

Schuilplaats

De schuilplaats is aanbesteed met bestek NOLS-23. Vanwege veelvuldige vandalisme voorzien de Staatsspoorwegen in 1913 de ruiten van de schuilplaats Vroomshoop - Geerdijk van ijzergaas. Dit blijkt nog niet afdoende te zijn. In 1920 worden de ramen verwijderd en vervangen door houten panelen. De originele schuilplaats is inmiddels na 1953 verwijderd. Net als in Daarlerveen wordt er in Geerdijk een 2e perron gebouwd aan de andere kant van de overweg. Op beide perrons staat ongeveer in het midden een eenvoudige betonnen abri voor de passagiers. Later wordt deze vervangen door een glazen exemplaar.

Anno 2005 staat het embleem van de Nederlandse Spoorwegen nog fier overeind bij de ingang van het perron. Dit terwijl de treindienst al tijden door Connexxion wordt uitgevoerd. Anno 2016 staat er een bord van Arriva met de tekst "Vechtdallijnen". Bij de toegang naar de beide perrons staan terminals voor de OV-kaart. Op het zuidelijke perron 1b staat een kaartautomaat.

Vanwege het doorrijden naar Hardenberg, het verhogen van de snelheid en de verhoging van de frequentie is er geen ruimte meer in de dienstregeling om te stoppen in Geerdijk. Op 30 april 2016 begint een ombouwperiode van het baanvak Mariënberg - Almelo die eindigt op 5 juni 2016. Direct na het sluiten van de stopplaats op 29 april 2016 wordt alles afgebroken en weggehaald. De locatie van de stopplaats wordt tijdens de ombouwperiode gebruikt voor het laden en lossen van de werktreinen. Daarna wordt alles geegaliseerd, afgewerkt en herinnert er weinig nog de voormalige halte. Alleen het bord van Arriva met de tekst "Vechtdallijnen" staat er nog.

[NVBS-NOLS_010]
De stopplaats Geerdijk met originele schuilplaats met dicht getimmerde ramen, kijkend in zuidelijke richting, bij km 3,85.
Collectie NVBS-Railverzamelingen, Foto R. Ankersmit, 22 april 1960.

[geerdijk_001]
Beide perrons van de stopplaats Geerdijk. Een treinstel type DE2 is op weg naar Almelo.
Foto R. van Wissen, voorjaar 1987.

[schuilplaats_v1.00]
Schuilplaats (zijkant) zoals die bij de stopplaats Geerdijk wordt gebouwd.
Tekening R. van Wissen.

[geerdijk_060]
Na de werkzaamheden in het voorjaar van 2016 is de stopplaats Geerdijk, behalve het bord van Arriva uit het landschap verdwenen.
Foto R. van Wissen, 7 juni 2016.

Waterplaats

De waterplaats is aanbesteed met bestek NOLS-23. De waterplaats staat achter de schuilplaats. De waterplaats is eerder verwijderd dan de schuilplaats.

[waterplaats_v1.00]
Waterplaats (ingang) zoals die bij de stopplaats Brucht wordt gebouwd.
Tekening R. van Wissen.
Top

Emplacement

Geerdijk
Het emplacement bestaat uit een perron van 90 meter aan de westzijde langs het doorgaande spoor en zuidelijk van de Geerweg. Het perron heeft aan de zijde van de Geerweg een opgang. Precies in het midden van het perron staat de schuilplaats. Rondom de schuilplaats is het perron met 3 meter verbreed. Precies achter de schuilplaats is het perron nogmaals iets breder voor de plaatsing van de waterplaats.

Een tiental meters zuidelijk van het perron is nog een particuliere overweg. Deze overweg is aan beide kanten afgesloten met een hek.

Evenals in Daarlerveen krijgt Geerdijk een 2e perron aan de andere kant van de overweg. Langs het noordelijke perron 1a stoppen de treinen naar Mariënberg. Aan het zuidelijk perron 1b stoppen de treinen naar Almelo. Dit heeft te maken met het aanleggen van een AKI-beveiligingen voor de overweg. De trein kan nu niet meer stoppen voor de overweg zonder dat de beveiligingssectie onnodig lang bezet blijft en de AKI rood licht toont voor de weggebruikers. Bijkomend voordeel is dat de passagiers zich op deze manier moeilijker kunnen vergissen. Later is de AKI vervangen door een AHOB.

Bij de ingang van het noordelijke perron is een overdekte fietsenstalling. In de buurt van het station is geen gelegenheid voor het parkeren van auto's.

[geerdijk_003]
Stopplaats Geerdijk met 2 perrons en betonnen abri's.
Onbekende fotograaf, 24 juni 1967.
Top

Personeel

Bij de stopplaats is geen personeel aanwezig.
Top

Gegevens plaats

Algemeen

De stopplaats is vernoemd naar de plaatsen Vroomshoop en Geerdijk, die beide op enige afstand van de stopplaats zijn gelegen.

Om een betere aansluiting tussen de trein Almelo - Mariënberg en Zwolle - Emmen te creëren wordt in 2002 geopperd om de halte Geerdijk te sluiten. Uiteindelijk blijkt deze minuut tijdwinst, die te behalen valt, niet doorslaggevend en is de sluiting van Geerdijk weer van de baan. Eind jaren '10 van de 21e eeuw komt het plan wederom uit de kast. In 2016 wordt de treindienst verlengd naar Hardenberg en wordt Geerdijk gesloten. De stopplaats Geerdijk is het één na stilste station in Nederland. Het station Mariënberg en Vroomshoop zijn volgens Arriva niet ver afgelegen en rechtvaardigen dit besluit.

Bestuur

Geerdijk is een buurtschap behorend bij Vroomshoop. Vroomshoop op haar beurt behoort tot de gemeente Den Ham. Sinds 1 januari 2001 zijn Den Ham en Vriezenveen opgegaan in de nieuwe gemeente Twenterand. De hoofdzetel van de gemeente Twenterand staat in Vriezenveen. Zie voor meer informatie de stations Vroomshoop en Vriezenveen.

Voorzieningen

Bij de stopplaats zijn geen voorzieningen voor reizigers.
Top