Station Laarwald

Gewijzigd: i:19-08-2022

Inhoud:

Links:

Exploitant:

Gegevens station

Afkorting: ?
Positie: km 71,3, linkerzijde aan de spoorlijn Gronau - Coevorden. Op 30 juli 1982 sluit het eerst stuk tussen Gronau en Bentheim.
Adres: -
Top

Exploitatie

Geopend als station aan de spoorlijn (Gronau)- Emlichheim - Coevorden.
Geopend: Gesloten:
Personenvervoer: 10 september 1910 25 mei 1974 *)
Goederenvervoer: 10 september 1910 (**) n.v.t.
*) Het personenvervoer naar Coevorden wordt tijdens de mobilisatie in 1939 gestaakt en daarna nooit meer hervat.
**) Het goederenvervoer naar Coevorden begint pas op 2 januari 1911. Tussen 1945 en 1951 is het goederenvervoer naar Coevorden gestremd.
Top

Gebouwen

Stationsgebouw

Een stenen stationsgebouw met aangebouwde goederenloods. Na het sluiten van het personenvervoer in Laarwald verhuurt de Bentheimer Eisenbahn het stationsgebouw.

[laarwald_002]
Perronzijde van het stationsgebouw Laarwald.
Foto R. van Wissen, 30 september 2006.

Locomotievenloods

Locomotievenloods met 2 sporen. Voor de locomotievenloods wordt een draaischijf met een diameter van 18 meter gebouwd. Na het beëindigen van de stoomtractie wordt de draaischijf verwijderd. Bij de locomotievenloods is apparatuur aanwezig voor het verzorgen van de stoomlocomotieven zoals een kolenpark en een waterkraan. In het gebouw is gelegenheid voor het overnachten van locomotief- en treinpersoneel. Na beëindiging van de stoomtractie wordt de locomotievenloods gebruikt voor het stallen van autobussen van de Bentheimer Eisenbahn. Inmiddels is de locomotievenloods afgebroken en hebben grote cementsilo's de vrijgekomen ruimte ingenomen.

[laarwald_003]
Op de plaats van de vroegere locomotievenloods staan nu cementsilo's
Foto R. van Wissen, 30 september 2006.
Top

Emplacement

Het emplacement bestaat uit diverse sporen. De douaneformaliteiten tussen Duitsland en Nederland zorgen ervoor dat de treinen langere tijd in Laarwald moeten staan alvorens ze verder kunnen rijden. Na Europese afspraken in de jaren 90 van de 20e eeuw zijn de douaneformaliteiten zo goed als afgeschaft. Daardoor is de opstelcapaciteit in de eerste jaren te gering. Het emplacement wordt in de jaren 20 van de 20e eeuw uitgebreid voor het behandelen van de grote aantallen aardappeltreinen vanuit Coevorden.

De laatste jaren vindt er op grote schaal overslag van cement plaats op het emplacement van Laarwald. Het cement wordt in silowagens per spoor aangevoerd en met slangen gelost in de silo's op het terrein. Veel van het cement wordt per vrachtauto verder vervoerd naar Nederland.

Het cementvervoer per silowagen stopt in 2007/2008 en gaat over in bulkcontainers. Deze containers worden echter niet meer gelost in Laarwald, maar rijden door naar het Europark bij Coevorden. Op de containerterminal worden bulkcontainers overgeladen op vrachtauto's die de container in zijn geheel naar de eindklant brengt.

Geen foto beschikbaar
Top

Gegevens plaats

Algemeen

Het plaatsje Laar ligt net over de grens bij Coevorden. Laarwald is vernoemd naar het bos (wald) in de buurt van Laar. Rond het station is weinig bebouwing.

Bestuur

-

Voorzieningen

Onbekend
Top