Halte of stopplaats Nieuwediep / Gieterveen

Gewijzigd: i:19-08-2022

Inhoud:

Links:


Gegevens stopplaats

Afkorting: n.v.t.
Positie: km 5,660, rechterzijde
Adres: -
Top

Exploitatie

Oorspronkelijk ontworpen als halteplaats. Later is het ontwerp uit kostenoverweging aangepast tot stopplaats aan de spoorlijn Stadskanaal - Zuidbroek, echter nooit gerealiseerd.
Geopend: Gesloten:
Personenvervoer: niet gerealiseerd n.v.t.
Top

Gebouwen

Haltegebouw

Het haltegebouw is aan de oostelijke kant van de spoorlijn Stadskanaal - Zuidbroek gesitueerd. Aan deze kant is ook het perron voor de reizigers in de richting Zuidbroek. Het haltegebouw bestaat uit een wachtkamer en een kantoor voor de haltechef. Tussen de wachtkamer en het kantoor bevindt zich het loket voor de verkoop van plaatskaarten. De wachtkamer is zowel binnen als buiten voorzien van banken. Voor de reizigers, die er de voorkeur aangeven om buiten te wachten, is er een afdakje boven de banken. Naast de wachtkamer bevindt zich het privaatgebouw. Aan de westelijke kant voor de overweg bevindt zich het tweede perron. Hier kunnen de reizigers in de richting Stadskanaal opstappen. Om toezicht te houden op het perron bevindt zich bij dit tweede perron in eerste instantie ook de haltechefwoning.

Geen foto beschikbaar
Top

Emplacement

Gieterveen
Ontworpen als dubbelsporige stopplaats voor reizigerstreinen.
Top

Personeel

In eerste instantie is het de bedoeling dat de halte bemand zou zijn, later gaat men uit van een onbemande stopplaats.
Top

Gegevens plaats

Algemeen

De plaats Nieuwediep is gelegen tussen Bareveld en Stadskanaal Pekelderweg. In 1914 is er toestemming voor de vestiging van halte Nieuwediep, met gelegenheid voor het kruisen en inhalen. Omwonenden willen tevens opening als losplaats van goederen. Het Ministerie van Waterstaat ziet hier het nut nog niet van in, maar wil wel de mogelijkheid hiervoor open houden. Deze weigering van het ministerie zorgt voor een geregeld heen en weer schrijven van brieven tussen omwonenden, spoorwegen en ministerie. Al met al zorgen deze briefwisselingen er wel voor dat er voorlopig niet met de bouw wordt begonnen. Toch zijn de vertragingen niet alleen te danken aan al deze briefwisselingen, maar ook aan de inmiddels uitgebroken Eerste Wereldoorlog. Deze oorlog zorgt er voor dat Nederland in een isolement komt te liggen, waardoor er gebrek ontstaat aan bouwmaterialen. Nadat de Eerste Wereldoorlog is afgelopen, komen ook de plannen voor een halte Nieuwediep weer op tafel.

In maart 1919 besluit de gemeenteraad van de stad Groningen een perceel grond in de gemeente Gieten te verkopen aan de NOLS. Deze grond is nodig voor het inrichten van een accommodatie voor het goederenvervoer bij de halte Nieuwediep.

In de loop der tijd verandert de naam van de halte van Nieuwediep in Gieterveen. In 1921/22 schrijft de NS een voorlopig bestek voor de inrichting van een halte Gieterveen. Dit bestek moet in 1922 worden aanbesteed. Zo ver is het echter nooit gekomen.

De tekst van dit bestek luidt:
Het maken van grondwerken, het leggen van een kruisspoor en het maken van twee perrons, een haltegebouw, een privaatgebouw en een haltechefwoning met schuurtje en het uitvoeren van diverse werken ten behoeve van de halte Gieterveen van de spoorlijn Stadskanaal - Zuidbroek.

De geraamde kosten van de bouw van de halte zijn NLG 46.000,00. Om de kosten te drukken besluit de NS later de haltechefwoning met bijbehorend schuurtje te laten vervallen. De kosten worden toen geschat op NLG 31.200,00.

In het begin van de jaren 20 ontstaat er een ongekende grote groei van het gemotoriseerde verkeer. Vooral het busvervoer en het vrachtvervoer kent een grote bloei. Veelal kunnen deze particuliere maatschappijtjes goedkoop en efficiënt werken zodat heel wat reizigers voor het busvervoer kiezen.

Bestuur

-

Voorzieningen

Daar de halte nooit is gerealiseerd, zijn bij de (toekomstige) halte geen voorzieningen voor reizigers gebouwd.
Top