Halte Valthe

Gewijzigd: h:31-03-2018

Inhoud:

Links:

Voormalige exploitanten: Voormalig aansluitend vervoer: Overige:

Gegevens halte

Afkorting: Vt
Positie: km 81,994, linkerzijde
Adres: Stationsstraat
Top

Exploitatie

Geopend als halte aan de spoorlijn Zwolle - Stadskanaal.
Geopend: Gesloten:
Personenvervoer: 1 november 1905
24 juni 1940
2 oktober 1938
24 november 1940
Goederenvervoer: 1 november 1905
1940
29 oktober 1945
31 oktober 1938
24 september 1942
9 juli 1946
Vanaf 6 oktober 1935 wordt het vervoer van stukgoederen uitgevoerd door de ATO-vrachtautodienst. Halen en brengen van stukgoederen kan bij Wed. G. Dobben (besteller te Valthe). Voor wagenladingen en vee blijft de halte geopend.
Top

Gebouwen

Haltegebouw

Het haltegebouw is aanbesteed met bestek NOLS-25. Het gebouw is in de loop der tijd aan de zuid- en westkant voorzien van een witte plamuurlaag. De perronkant heeft nog het originele bakstenen uiterlijk.

Na de sluiting van de spoorlijn blijft het gebouw als woning behouden. Tot op de dag van vandaag is daar niets in veranderd. (zie ook Exloo).

Van de 3 haltegebouwen, die er in Drenthe nog staan (Weerdinge, Valthe en Exloo), is het gebouw van Valthe nog in de meest originele toestand. Het haltegebouw staat derhalve op de lijst van Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland (SIEN-N). Deze stichting wil het haltegebouw voor het nageslacht bewaren.

Zuidelijk van het haltegebouw hebben de bewoners van het haltegebouw een dubbele garage gebouwd. Qua uiterlijk en kleurstelling is de garage aangepast aan het haltegebouw. In de jaren 80 en 90 van de 20e eeuw is het houtwerk wit geverfd. Anno 2005 zijn de lijsten en schotten donkergroen geverfd, wat het haltegebouw een warmere uitstraling geeft.

[valthe_001]
Voormalig haltegebouw van Valthe in gebruik als woning.
Foto R. van Wissen, 22 december 1985.

[valthe_010]
Straatzijde van het voormalig haltegebouw van Valthe.
Foto R. van Wissen, 19 juni 2005.

Privaatgebouw

Het privaatgebouw is aanbesteed met bestek NOLS-25. Het privaatgebouw is na het beeindigen van de treindienst niet direct afgebroken. Het heeft als schuurtje nog jaren lang naast het haltegebouw gestaan. Begin jaren 60 van de vorige eeuw is het privaatgebouw nog aanwezig. Inmiddels is het privaatgebouw afgebroken.

[Privaatgebouw_01_v1.00]
Privaatgebouw (perronzijde) zoals dat bij de halte Valthe wordt gebouwd.
Tekening R. van Wissen.

[NVBS-NOLS_027]
Het haltegebouw, de retirade en de restanten van het 1e perron van Valthe, bij km 81,996 van het in 1946 opgeheven baanvak Weerdinge - Buinen. De blikrichting is zuid.
Collectie NVBS-Railverzamelingen, Foto R. Ankersmit, 5 maart 1961.

Goederenbergplaats

Rond 1913 wordt aan de zijde van Weerdinge vlak naast het haltegebouw een losstaande houten goederenbergplaats gebouwd. De goederenbergplaats is 9 meter lang en heeft een diepte van 5,75 meter. De goederenbergplaats heeft een schuindak voorzien van dakpannen. Aan zowel de perronzijde als de straatzijde van de goederenbergplaats bevindt zich een schuifdeur. Naast de schuifdeur zitten 2 kleine raampjes. Ook aan de kopse kanten van het gebouw zitten raampjes om te zorgen voor de nodige lichtinval. De goederenbergplaats vervangt een oude wagenbak zonder wielen, die tot die tijd op het perron heeft gestaan voor het opslaan van goederen. Inmiddels is de goederenbergplaats afgebroken.

Geen foto beschikbaar

Woning ploegbaas

In 1926 kopen de Staatsspoorwegen een huis in Valthe voor de ploegbaas.

Geen foto beschikbaar
Top

Emplacement

Valthe
Het emplacement telt bij de opening één losspoor, waarop in totaal 8 stuks 2-assige goederenwagons kunnen staan. Dit losspoor bevindt zich aan de zuidkant van het emplacement. Tijdens de oogstcampagnes wordt al in het eerste jaar duidelijk dat dit te kort is om het transport van de oogst snel en ordentelijk af te handelen. De goederenwagons, die met vooral aardappels worden geladen, moeten soms ook in Weerdinge en Exloo worden opgesteld wegens plaatsgebrek in Valthe. Naast de afvoer van aardappelen worden er ook veel goederenwagons met turf geladen.

Het emplacement van Valthe kent in de eerste jaren dan ook de nodige uitbreidingen. Naast de uitbreidingen aan de lossporen worden ook de beide perronsporen verlengd. Deze verlengingen houden echter wel in dat de kruising met de hoofdstraat moet worden voorzien van 2 sporen. Het wissel komt aan de overkant van de Hoofdstraat richting Exloo te liggen. De haltechef kan met een bedieningstoestel op het perron voor het haltegebouw de spoorbomen voor de Hoofdstraat bedienen. Deze overweg wordt in 1936 voorzien van stoplantaarns met elektrische verlichting.

Langs de losweg aan de zuidkant van de halte staan een aantal loodsen van particuliere die zich bezig houden met de handel.

Na het beeindigen van de treindienst is het emplacement opgebroken. De rand van het voormalige perron blijft echter nog jaren lang zichtbaar in het landschap. Wel groeien er midden op perron een aantal bomen.

Top

Spoorweghaven (niet gerealiseerd)

In het concept bouwprogramma van 1900 is sprake van een spoorweghaven tussen Weerdinge en Valthe. Aan het kanaal van Odoorn naar Weerdingerveen voorziet de NOLS een faciliteit voor de overslag van goederen. Deze spoorweghaven is uiteindelijk niet gerealiseerd.

Om de afvoer van turf uit de streek rond Valthermond te versnellen ontstaan er in de jaren '10 van de vorige eeuw plannen om een kanaal te graven naar de halte van Valthe. In Valthe moet een spoorweghaven komen om de turf snel in spoorwagons te kunnen laden. Gelijktijdig beginnen de steenkoolmijnen in Limburg met de grootschalige productie van steenkool. De vraag naar turf als brandstof vermindert snel. Nederland stapt massaal over op steenkool. De recessie in de turfindustrie heeft het plan voor een spoorweghaven van tafel geveegd.
Top

Personeel

Functie: Van: Tot: Naam: Opmerking:
Haltechef 01-11-1905 30-06-1906 M. van Schaik Op 1 oktober 1906 overgeplaatst naar Liesbosch
Haltechef 1-10-1906 ? W. Smits Tot 30 september 1906 telegrafist te Nuth
Haltechef 31-10-1909 ? P.J. Niederer Afkomstig uit Hoensbroek.
Haltechef 1919 ? C. Palmers Afkomstig uit Dalfsen
Haltechef 04-1923 ? Doenze Afkomstig uit Maastricht.
Haltechef Voor 1928 01-06-1935 J. Leenborg Op 1 april 1928 25 jaar in dienst van de spoorwegen. Vertrekt met wachtgeld. Hij zou worden opgevolgd door A.G. Kenemans uit Musselkanaal, maar de NS annuleert deze benoeming op het laatste moment.
Haltechef 01-06-1935 ? Van 't Land Afkomstig uit Boskoop. Op 25 januari 1936, 35 jaar in dienst van de spoorwegen.
Top

Gegevens plaats

Algemeen

De plaats Valthe is gelegen op de rand van de Hondsrug. Vanuit Valthe heeft men een wijds uitzicht over de veenvlakten. De bevolking bestaat voor een groot deel uit agrariers. Bij een rondgang door het dorp valt het grote aantal boerderijen dan ook al gelijk op.

Valthe is het kleinste van de drie 'zanddorpen' (dorpen op de zandgronden) waaruit de kerspel Odoorn tot de veenontginning bestond. Tot de 17e eeuw ligt bij het dorp de Valtherschans, die deel uitmaakt van de verdedigingslinie van de Nederlanden tegen o.a. Bommen Berend, de bisschop van Münster. Tussen 1811 en 1835 is het de hoofdplaats van de gemeente Odoorn, waar zich toen ook het Gemeentehuis en de woning van de Burgemeester bevinden.

Om aandacht aan de spoorse geschiedenis te schenken heeft de gemeente Odoorn, waaronder Valthe valt, de omgeving van het haltegebouw aangepast en geaccentueerd met spoorse kenmerken. Lange tijd is men voornemens geweest om (een deel van) de oude perron overkapping van Zwolle op een plein nabij het haltegebouw te plaatsen. Vanwege de slechte staat van de kap heeft men hier vanaf gezien. Langs het haltegebouw heeft men een tegelpadmozaïek in de vorm van rail en bielsen aangelegd. Dit pad eindigt op het plein (het perron) bij een echt stootblok.

[valthe_011]
Stootblok op het plein genaamd "Het perron" nabij het haltegebouw van Valthe.
Foto R. van Wissen, 19 juni 2005.

Bestuur

Valthe maakt onderdeel uit van de gemeente Odoorn. Later fuseert de gemeente Odoorn met de gemeente Borger. Het gemeentehuis staat in Exloo. Zie voor meer informatie halte Exloo.

Voorzieningen

Stationskoffiehuis Dries
Tegenover het haltegebouw opent de heer L. Dries een stationskoffiehuis. Het pand waarin het stationskoffiehuis gevestigd is nog steeds aanwezig. In het gebouw is nu restaurant Schuttershof gevestigd.

[valthe_013]
Restaurant Schuttershof schuin tegenover de voormalige halte.
Foto R. van Wissen, 19 juni 2005.
Stationskoffiehuis Vos, later hotel Valthe
In de nabijheid van de halte aan de Hoofdstraat (hoek Stationsstraat) exploiteert de heer L. Vos eveneens een stationskoffiehuis. Ook dit pand is nog steeds aanwezig en is nu in gebruik als hotel Valthe. Aan de oostzijde is het gebouw uitgebreid. Tevens is het gebouw inmiddels wit geschilderd.

[valthe_008]
Stationskoffiehuis L. Vos te Valthe.
Ansichtkaart.

[valthe_012]
Hotel Valthe.
Foto R. van Wissen, 19 juni 2005.
Top