Autobusbedrijven die opgericht zijn en hun exploitatie beginnen rond de NOLS-spoorlijnen in de periode 1940 - 1980:
(op alfabetische volgorde)