Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij

Home Inhoud Terug
Contact

Stopplaats Baalder - Radewijk, voorheen Baalder - Raderwijk en Loozen

Gewijzigd: l:26-05-2024

Gegevens stopplaats

Afkorting: Brw
Positie: km 45,491, linkerzijde
Adres: -

Exploitatie

Geopend als stopplaats aan de spoorlijn Zwolle - Coevorden. Op 1 november 1905 verlengd tot Stadskanaal. In de oorspronkelijke plannen wordt deze stopplaats aangeduid met de naam Loozen. De oorspronkelijke naam van de stopplaats is Baalder - Raderwijk. Naderhand is dit gewijzigd in Baalder - Radewijk, zonder "r".

Geopend: Gesloten:
Personenvervoer: 1 juli 1905 15 mei 1933

Vanaf 22 mei 1932 stoppen er conform dienstregeling geen reizigerstreinen meer.


Gebouwen

Schuilplaats

De schuilplaats is aanbesteed met bestek NOLS-17. In 1913 worden de ramen voorzien van ijzergaas om de schade bij ingooien te beperken. In 1918 worden de ramen vervangen door houten panelen, omdat de oplossing met ijzergaas niet afdoende is. Na de sluiting van de stopplaats is de schuilplaats verwijderd.


[schuilplaats_v1.01]
Schuilplaats zoals die bij de stopplaats Baalder - Radewijk wordt gebouwd.
Tekening R. van Wissen.

Waterplaats

De waterplaats is aanbesteed met bestek NOLS-17. Na de sluiting van de stopplaats is de waterplaats verwijderd.


[waterplaats_v1.01]
Waterplaats zoals die bij de stopplaats Baalder - Radewijk wordt gebouwd.
Tekening R. van Wissen.

Emplacement

Het emplacement van de stopplaats Baalder - Radewijk bestaat uit een eenvoudig perron aan de linkerkant langs het doorgaande spoor.


Personeel

Bij de stopplaats is geen personeel aanwezig.


Gegevens plaats

Algemeen

Baalder is een gehucht aan de noordkant van de spoorlijn. De plaats Radewijk ligt aan de zuidkant van de spoorlijn. De naam Baalder is tegenwoordig verbonden aan een nieuwbouwwijk in Hardenberg.

De bewoners willen graag bij de stopplaats een losspoor voor de aanvoer van Dollardslip en kunstmest. Deze producten moeten de landerijen in de buurt vruchtbaarder maken. De Staatsspoorwegen zien geen heil in deze plannen. Het vervoer van bovengenoemde producten zou niet winstgevend genoeg zijn. Bovendien zijn de stations Hardenberg en Gramsbergen in de buurt. In 1903 wordt definitief besloten om voorlopig geen los- en laadplaats bij de stopplaats aan te leggen. Mocht de praktijk uitwijzen dat er wel voldoende vervoer is, dan zijn de Staatsspoorwegen bereid om als nog een losspoor te bouwen. Hiermee wordt bij de aanleg van de stopplaats gedeeltelijk rekening gehouden. Het losspoor is er nooit gekomen.

Bestuur

Het buurtschap Loozen maakt onderdeel uit van de gemeente Gramsbergen. Baalder en Radewijk behoren bij de gemeente Hardenberg. In 2001 gaat Gramsbergen op in de gemeente Hardenberg. Zie voor meer informatie stations Hardenberg en Gramsbergen.

Voorzieningen

Bij de stopplaats zijn geen voorzieningen voor de reizigers aanwezig.