Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij

Home Inhoud Terug
Contact

Station Coevorden

Gewijzigd: l:25-05-2024

Gegevens station

Afkorting: Co
Positie 1: km 55,293, rechterzijde voor de spoorlijn Zwolle - Stadskanaal
Positie 2: km 76,1, rechterzijde voor de spoorlijn Gronau (D) - Coevorden
Adres: Stationsplein 1

Exploitatie

Geopend als station aan de spoorlijn Zwolle - Coevorden. Op 1 november 1905 verlengd tot Stadskanaal. Na de sluiting van de spoorlijn Emmen - Gasselternijveen in oktober 1938 loopt de spoorlijn tot Emmen, met uitzondering van een kleine opleving in en na de Tweede Wereldoorlog als het stuk tussen Emmen - Gasselternijveen heropend wordt. Op 12 september 1910 begint de BK met personenvervoer vanuit Duitsland op Coevorden. Vanwege problemen met de douane begint de goederendienst pas op 2 januari 1911.

Geopend: Gesloten:
Personenvervoer:
Zwolle - Emmen - (Stadskanaal)
1 juli 1905
27 juni 1945
17 september 1944
n.v.t.
Personenvervoer:
Coevorden - Emlichheim - (Gronau)
10 september 1910 1939
Goederenvervoer:
Zwolle - Emmen - (Stadskanaal)
1 juli 1905 31 augustus 1970
Goederenvervoer:
Coevorden - Emlichheim - (Gronau)
2 januari 1911
15 januari 1951
1945
n.v.t.
Locomotievendepot: 1 juli 1905 15 mei 1938

Op 19 januari 2004 sluit NS-Reizigers het loket van station Coevorden. Vanaf die datum kunnen reizigers alleen nog kaartjes uit de automaat halen of bij het NS-verkooppunt in snackbar Kuipers langs de spoorlijn.


Gebouwen

Stationsgebouw I

Stationsgebouw van het type NOLS 1e klasse. Het stationsgebouw is aanbesteed met bestek NOLS-17. Aan de noordelijke kant van het stationsgebouw is een grote stenen goederenloods gebouwd. Aan de zuidelijke kant bevindt zich een aanbouw met een wachtkamer. In het begin van de jaren 20 wordt de woonkamer van de stationschef voorzien van een extra raam aan de zijkant van het gebouw. Het gebouw is na de Tweede Wereldoorlog wit geschilderd.

Aan het uiteinde van de goederenloods komt in 1919 een uitbouw voor een verblijf van postconducteurs en een postlokaal.


[coevorden_003]
Station Coevorden en hotel van Wely
Ansichtkaart uitgegeven door E. Edzes te Coevorden. Ansichtkaart is afgestempeld in 1921.

[coevorden_002]
Station Coevorden, links naast het stationsgebouw is nevengebouw II zichtbaar.
Ansichtkaart uitgegeven door Veenhoven's Kiosk te Coevorden. Ansichtkaart is afgestempeld in 1959.

Aan de perronzijde komt in 1933 een uitbouw met een handelinrichting. Tevens komt er een gewijzigde mechanische beveiliging in dienst.

Aan de zijde van de wachtkamer wordt later een kiosk aangebouwd. De aanbouw is herkenbaar aan de ronde vorm en grote etalageruiten. Op het dak staat in grote letters reclame voor Samson Shag.

In 1976 sloopt de NS het oorspronkelijke stationsgebouw om het te vervangen door een moderner exemplaar.


[coevorden_001]
Station Coevorden, het gebouw is nagenoeg compleet wit geplamuurd.
Ansichtkaart uitgegeven door Hoekstra's Drukkerij en Boekhandel te Coevorden.

-

Stationsgebouw II

Op 8 november 1976 wordt het nieuwe stationsgebouw van Coevorden officieel geopend. De architect is ir. C. Douma, die ook het nieuwe stationsgebouw in Emmen heeft ontworpen. Het gebouw bestaat eigenlijk uit twee gebouwen met daar tussen een doorgang voor het publiek. In het noordelijke gedeelte is het plaatskaartenkantoor gevestigd, terwijl in het zuidelijke gedeelte een kiosk, waar tevens kleine versnaperingen kunnen worden gekocht, is gevestigd. Het geheel heeft een gemeenschappelijk dak.


[coevorden_004]
Het 2e stationsgebouw van Coevorden in de ochtend mist.
Foto R. van Wissen, begin jaren 80 van de 20e eeuw.

[coevorden_115]
Perron van station Coevorden met rechts het wachthokje waar de reizigers kunnen schuilen.
Foto R. van Wissen, 14 januari 2007.

De feestelijke opening van het stationsgebouw valt samen met de jaarlijkse ganzenmarkt in de stad. De officiële opening vindt plaats door burgemeester Hoekzema. Hierbij zijn aanwezig de heer J. A. Muetstege, chef staf van de Nederlandse Spoorwegen, district Zwolle, bestuursleden van de Coevorder Middenstandscentrale, Miss Ganzenhoedster 1976 Ibelien Krikke en spoorwegbeambte Bertus Supheert.

Op het nieuwe eilandperron komt een overkapping met daaronder een wachthokje. Het wachthokje is rond 2020 verwijderd en sindsdien kunnen de reizigers alleen schuilen onder het perron en is er geen bescherming tegen wind. Al het betonwerk wordt na het verwijderen van het wachthokje licht grijs geschilderd.

Nadat de verkoop van kaartjes op 19 januari 2004 gesloten is, zoekt de NS een nieuwe huurder voor het station. Eetcafé-cafetaria Kuipers betrekt de ruimte.


[coevorden_479]
Het wachthokje op het eilandperron is inmiddels verdwenen. Alleen enkele betonnen pilaren in een lichthrijze kleur herinneren nog aan het gebouwtje.
Foto R. van Wissen, 29 mei 2021.

-

Nevengebouw I

Het nevengebouw is aanbesteed met bestek NOLS-17. Het in 1903 gebouwde nevengebouw lijkt qua vormgeving op de andere nevengebouwen van de NOLS van het grote type met ruimte voor treinpersoneel. De magazijnruimte is echter een meter breder en een meter dieper dan de andere nevengebouwen. Het nevengebouw is ook circa een meter hoger. Door de komst van de BK naar Coevorden wordt dit gebouw te klein bevonden, zodat het al in 1910 ten prooi valt aan de slopershamers. Ervoor in de plaats komt een groter gebouw.

Nevengebouw II

In 1910 besteden de Staatsspoorwegen met bestek SS-1227 een nieuw nevengebouw aan. Het nevengebouw staat aan de kant van de richting Gramsbergen naast het stationsgebouw. Het nevengebouw II wordt waarschijnlijk in dezelfde periode als het stationsgebouw afgebroken.


[coevorden_101]
Hotel Van Wely met aan de rechterzijde nevengebouw II.
Ansichtkaart uitgegeven door Sparo.

[HUA_025]
Nevengebouw II gezien vanaf de spoorzijde.
Foto Spoorwegrecherche, Collectie Het Utrechts Archief, Catalogusnummer 809731, periode 1974 - 1975.

[HUA_003]
Nevengebouw II gezien vanaf de straatzijde in de richting van het stationsgebouw.
Foto Spoorwegrecherche, Collectie Het Utrechts Archief, Catalogusnummer 809732, periode 1974 - 1975.

-

Locomotievenloods

In Coevorden besteedt de NOLS met bestek NOLS-17 een locomotievenloods aan. Het stenen gebouw bestaat uit een 2-sporige loods van 50 bij 11 meter met een dak van Polonceau-spanten. Naast de loods komt een aanbouw van 38 bij 6 meter met dienstlokalen en een verhoogd gedeelte met een waterreservoir. Bij de bouw heeft de locomotievenloods in Coevorden de beschikking over de volgende vertrekken; een kamer voor de opzichter-machinist, een schaftlokaal, een was- en kleedkamer, een badkamer, een smederij, een pomplokaal, een bergplaats, een machinstenkamer, een droogkamer en een ruimte voor de treinsmid. Al deze ruimtes bevinden zich op de begane grond. Op de eerste etage is het reservoirlokaal. Hier bevinden zich 2 opslagtanks voor water. Dit water wordt via de pompkamer naar boven gepompt. Onder de sporen zijn smeerputten aanwezig om onderhoud aan de onderkant van de locomotieven te kunnen uitvoeren. Op ieder spoor is plaats voor 3 locomotieven. Deze kunnen zowel aan de linker- als de rechterkant de loods verlaten. Achter de loods bevindt zich de draaischijf waar de locomotieven gekeerd worden. De draaischijf is ook via een spoor langs de loods te bereiken zodat het niet noodzakelijk is om door de loods heen te rijden. In het meest westelijke spoor tussen loods en draaischijf zit oorspronkelijke boog met een radius van circa 100 meter. Dit zorgt voor de nodige ontsporingen. In 1913 vergroot de NOLS de radius. Rond deze tijd worden ook de muren van de bureaulokalen en het pompstation voorzien van bepleistering om doorslaan van de enkelsteens muren te voorkomen.

In Stadskanaal staat een soortgelijke loods deze is echter maar aan een kant voor locomotieven toegankelijk. Daarnaast heeft deze loods minder personeelsruimten.

In 1937 willen de spoorwegen het depot in Coevorden sluiten. Het locomotievendepot van Coevorden sluit uiteindelijk met de zomerdienst, die begint op 15 mei 1938. Vanaf dat moment exploiteert de NS de treindienst vanuit Zwolle. De 2 locomotieven van de serie 1300 en 3 van de serie 5500 worden overgeplaatst naar Groningen.

In de Tweede Wereldoorlog maken de Duitsers weer gebruik van de faciliteiten van de locomotievenloods. In de loods worden ook diverse rijtuigen voor kortere en langere tijd gestald.

Conform oude tekeningen is de locomotievenloods later afgebroken dan de tractievoorzieningen en draaischijf rondom de loods.

Privaatgebouw

Het privaatgebouw is aanbesteed met bestek NOLS-17. Het gebouw staat bij de locomotievenloods. Het gebouw is inmiddels afgebroken.

Magazijngebouw

Het magazijngebouw is aanbesteed met bestek NOLS-17. Het gebouw is inmiddels afgebroken.

Bergplaats voor kolen

De bergplaats voor kolen is aanbesteed met bestek NOLS-17. Het gebouw is inmiddels afgebroken.

Loods voor takkenbossen

De loods voor takkenbossen is aanbesteed met bestek NOLS-17. In 1910 wordt de loods met bestek SS-1227 verplaatst. Het gebouw is inmiddels afgebroken.

Goederen- en douaneloods

In 1910 besteden de Staatsspoorwegen met bestek SS-1227 een goederen- en douaneloods aan. Het gebouw is in der loop der tijd uitgebreid met extra ruimtes. Er zijn laadbordessen met afdak voor het laden en lossen van de goederenwagens. In de jaren 40 van de 20e eeuw neemt de firma Van Gend & Loos haar intrek in het gebouw. Dit blijft zo tot dat Van Gend & Loos de bediening per trein in Coevorden staakt. Lange tijd heeft de Bentheimer Eisenbahn zijn kantoor in dit gebouw gehad. Voor de loods aan de spoorzijde is de vaste parkeerplaats van de rangeerlocomotief van de Bentheimer Eisenbahn. De Bentheimer Eisenbahn verlaat het gebouw, nadat op het industrieterrein "De Heege" een eigen semi-permanent kantoor wordt geopend. Daarna blijft het gebouw leeg achter. De gemeente Coevorden is inmiddels eigenaar van het gebouw. Het gebouw is anno 2014 nog steeds aanwezig, maar verkeerd in slechte toestand.


[coevorden_024]
Goederen- en douaneloods met NS locomotor en BE locomotief.
Foto R. van Wissen, 21 maart 1986.

[coevorden_068]
Goederen- en douaneloods van de straatzijde bekeken. De Bentheimer Eisenbahn heeft het pand reeds lang verlaten.
Foto R. van Wissen, 11 juni 2006.

In maart 2014 wordt bekend dat het gebouw een nieuwe bestemming krijgt. De gemeente Coevorden maakt er een Smartwork Center van. Het gebouw wordt verdeeld in kleine werkruimtes waar startende ondernemers en ZZP's aan de slag kunnen. De restauratie van het industriële erfgoed gaat ruim een 1/2 miljoen Euro kosten. Naast de gemeente Coevorden betaalt ook het Europese ontwikkelingsprogramma Micropol mee. Snel internet en betaalbare faciliteiten moeten de klanten naar het gebouw gaan trekken. Zeker als het gehele stationsgebied een facelift krijgt, moet het opgeknapte gebouw een stralend middelpunt worden. Het is de bedoeling dat de restauratie binnen een jaar is afgerond.

Door de bouwactiviteiten van de nieuwe voetgangerstunnel onder het spoor en de aanleg van de nieuwe gracht en diverse parkeerterreinen staat het gebouw er in 2018 en 2019 een beetje verloren bij. Met het vorderen van de werkzaamheden wordt de omgeving rond het gebouw steeds meer ingericht. Uiteindelijk moet het een mooi hoogtepunt worden van de herontwikkeling van het emplacement en achterliggende industriegebied tot een winkelcentrum.


[coevorden_449]
Sinds de goederensporen weg zijn staat het gebouw er een beetje verloren bij. Inmiddels zitten er meerdere bedrijven in het pand waaronder een bakker annex broodjezaak.
Foto R. van Wissen, 17 juli 2019.

-

Dienstgebouw

In 1910 besteden de Staatsspoorwegen met bestek SS-1277 een dienstgebouw aan. Voor die tijd heeft er ook al een dienstgebouw gestaan, maar dat wordt afgebroken. Het dienstgebouw uit 1910 is nog steeds aanwezig. Aan de achterzijde is het gebouw uitgebreid. Deze uitbreiding is voorzien van een plat dak. Anno 2010 wordt het gebouw gedeeltelijk gebruikt door Strukton die met ProRail een contract heeft voor het onderhoud van de spoorlijn Zwolle - Emmen. In februari 2019 wordt het gebouw afgebroken omdat het geen functie meer heeft.


[coevorden_006]
Dienstgebouw langs het emplacement van station Coevorden. Op de voorgrond post II.
Foto R. van Wissen, begin jaren 80 van de 20e eeuw.

[coevorden_239]
Uitbouw met van het dienstgebouw waar Strukton haar onderkomen heeft.
Foto R. van Wissen, 29 mei 2010.

Brugwachterswoning, Coevorder Stadsgracht (nummer 6)

Na de brug ten oosten van de spoorlijn staat brugwachterswoning 6. Deze woning maakt deel uit van het bestek NOLS-17. Tevens bedient de brugwachter de spoorbomen van de overweg Beukenlaan die tussen de brug en de woning langs loopt. Hiervoor is naast de weg een houten wachtpost gebouwd. Deze post heeft de naam Post I. De overweg is bij reconstructiewerkzaamheden in 1986 vervallen. Enige tijd later is ook de houten post I afgebroken. De woning is aan de west en zuidkant wit geschilderd.


[coevorden_064]
Voormalige brugwachterswoning bij de brug over de Coevorder Stadsgracht.
Foto R. van Wissen, 28 mei 2005.

-

Wachterswoning, (nummer 7)

Op 11 juni 1907 worden door de Staatsspoorwegen onder besteknummer SS-1113 een woning aanbesteed voor een overwegwachter. Deze woning komt bij de kruising van de DSM met de NOLS. De wachter heeft als taak er voor te zorgen dat de kruising tussen het trein- en tramverkeer beveiligd is. Tevens bedient hij de spoorbomen bij deze kruising. In 1905 en 1906 is hiervoor alleen een wachthuisje aanwezig. Dit wachthuisje blijft behouden, maar wordt bij de bouw van de wachterswoning enkele meters verplaatst. De wachterswoning is in 1978 afgebroken.


[coevorden_120]
Overweg in de Krimweg. Rechts staat wachterswoning nummer 7 met links daarvan het wachthuisje.
Ansichtkaart uitgegeven door firma R. Chiellie & Dik te Coevorden.

[coevorden_496]
Wachterwoning nummer 7 met op de achtergrond de hal van OPC.
Foto Drents Archief, fotograaf Jaap Hoekstra (collectie Hoekstra), fotonr. DA16605066, 1976.

Woning opzichter-machinist

Deze woning wordt in 1906 ten noordoosten van het emplacement gebouwd. Nadat de woning op 29 mei 1906 door de Staatsspoorwegen onder nummer SS-1062 is aanbesteed. De raming van de kosten voor dit gebouw zijn NLG 5.550,00. De aanbesteding levert niet het gewenste resultaat, zodat de opdracht onderhands wordt opgedragen aan H. van der Sluijs en J. Grolleman beide uit Zwolle. Deze zijn opdat moment bezig met de uitbreiding van station Bergentheim. Zij zijn bereid de woning in Coevorden voor een bedrag van NLG 5.825,00 neer te zetten. Bij deze woning behoort een bergplaats die naast de woning staat.

De opzichter-machinist heeft de dagelijkse leiding in het depot van Coevorden. Vanaf 1920 heeft deze functie de naam depotchef. In de loop der tijd is de woning sterk gemoderniseerd. De woning is nog steeds aanwezig.


[coevorden_253]
Voormalige woning opzichter-machinist aan de stationsstraat in Coevorden.
Foto R. van Wissen, 29 mei 2010.

-

Woning Opzichter van de weg (Van Heutzsingel 24)

De Staatsspoorwegen koopt op 20 mei 1926 in Coevorden een huis voor de opzichter van de weg. De verkopende partij is de heer G.J. van Doornum, huisschilder en grossier in verfwaren en aanverwante artikelen. De verkoopprijs bedraagt NLG 6.900,00. Het betreft het oostelijk gedeelte van een blokje woningen gelegen aan de van Heutzsingel 24. Bij het huis hoort ook een tuin met schuur. Op 2 juni 1972 verkopen de Nederlandse Spoorwegen de woning aan de toenmalige bewoner, technisch-inspecteur van de NS, dhr. A. Verboon. De eigenaar moet daartoe NLG 22.500,00 overmaken aan zijn werkgever.


[coevorden_070]
De linker woning van het middelste blokje huizen is de voormalige woning van de Opzichter van de Weg.
Foto R. van Wissen, 30 september 2006.

-

Wachterswoning, weg Coevorden - Dalen (nummer 8)

Deze wachterswoning maakt deel uit van bestek NOLS-17. De wachter die in deze woning woont, moet de drukke overweg in weg tussen Coevorden en Dalen beveiligen. In later jaren gaan de trams van de EDS eveneens gebruik maken van deze overweg. In de loop der tijd zijn de muren aan de westkant van de wachterswoning wit geplamuurd. De wachterswoning is in 1967 afgebroken.


[coevorden_008]
Overweg in de weg naar Dalen, in 1918 komen in deze straat de sporen van de EDS-tramlijn te liggen.
Ansichtkaart uitgegeven door Wed. K. Vrachtdoender te Coevorden. Ansichtkaart is afgestempeld in 1906.

[NVBS-NOLS_038]
De overweg in de Poppenharelaan te Coevorden met woning 8 bij km 55,89 en wachtpost III km bij 55,905.
Collectie NVBS-Railverzamelingen, Foto R. Ankersmit, 4 maart 1962.

Brugwachterswoning, Coevordensche kanaal

Deze woning maakt deel uit van bestek NOLS-42. De brugwachter bedient de brug over het kanaal van de spoorlijn naar Duitsland. Op 22 februari 1945 raakt de brugwachterswoning zwaar beschadigd bij een bombardement uitgevoerd door 12 bommenwerpers van de geallieerden. De familie Holthuis is de bewoner van de woning ten tijde van het bombardement. De wachterswoning wordt na de Tweede Wereldoorlog niet meer hersteld.


[coevorden_028]
Zwaar beschadigde brugwachterswoning bij het Coevordensche kanaal.
Foto ontvangen van Bé van der Weide (zie ook www.herdenking.nl)

-

Post II

Tussen de goederensporen bevindt zich een klein gebouwtje, waarin Post II is gevestigd. Het gebouwtje staat op een stenen fundament en heeft een houten opbouw. De deur is via een klein trappetje te betreden. Post II is alleen bemand als er op de goederensporen gerangeerd wordt. De post is in 1987 na de modernisering van de spoorlijn Zwolle - Emmen naar de EDS (Eerste Drentse vereniging van Stoomliefhebbers) gegaan.


[coevorden_023]
Post II tussen de goederensporen op het emplacement.
Foto R. van Wissen, 9 mei 1987.

-

Post III

Ter vervanging van de wachterswoning 8 wordt aan de andere zijde van de weg Coevorden - Dalen Post III gebouwd. In 1962 als de woning er nog staat is het gebouwtje al aanwezig. Vanuit Post III worden twee spoorwegovergangen bediend. Na de modernisering in mei 1987 wordt Post III afgebroken. Voor die tijd is Post III altijd bemand om de spoorbomen te kunnen sluiten op de overwegen.


[coevorden_010]
Post III na de ombouw van de beveiliging in mei 1987.
Foto R. van Wissen, 24 mei 1987

-

Post IV

Ter vervanging van de brugwachterswoning bij het Coevordensche kanaal wordt Post IV gebouwd. In deze Post IV wordt de brug van de BE richting Duitsland bediend. Post IV is alleen bemand als de brug over het kanaal gesloten moet worden om een trein door te laten. Het gebouwtje is in 1967 verplaatst. Inmiddels is de schoorsteen verwijderd en zijn de deur en de dakrand beige geschilderd.


[coevorden_009]
Post IV nog met schoorsteen.
Foto R. van Wissen, 21 maart 1986.

-

Emplacement

Coevorden 01
Coevorden 02
Coevorden 03
Coevorden 04
Coevorden 05
Coevorden 06
Coevorden 07
Coevorden 08
Coevorden 09

Coevorden krijgt geen standaard NOLS-emplacement. Vanwege de aanwezigheid van een locomotievendepot is het emplacement ruimer van opzet dan bij de andere stations aan de NOLS-lijnen. Toch is op het emplacement geen overdaad aan sporen en wissels te vinden. Voor de komst van de Bentheimer Kreisbahn naar Coevorden worden de eerste uitbreidingen gedaan.

In 1912 breiden de Staatsspoorwegen de voorzieningen in Coevorden uit. Na de Eerste Wereldoorlog wil men de waterkranen op het emplacement verplaatsen om het bijvullen van de locomotieven te versnellen. De Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten geeft echter een negatief advies. De invloed op de snelheid zou gering zijn. Uit het vertragingsregister blijkt, dat ten hoogste een vertraging van 3 minuten ontstaat door het omrijden van de locomotief. Deze vertraging kan onderweg makkelijk worden ingelopen. Daarbij komt, dat de kosten voor met name de benodigde gegoten ijzeren buizen hoog zijn.

In het 4e spoor bevindt zich een weegbrug. Westelijk van de weegbrug staat een ladingsmal om te controleren of open goederenwagens niet buiten profiel zijn.


[coevorden_124]
Emplacement van Coevorden. Duidelijk is te zien dat de portalen over 3 sporen staan, maar alleen het spoor langs het perron is voorzien van bovenleiding.
Foto R. van Wissen, 19 oktober 2007.

[coevorden_231]
Verwijderde wissels op het emplacement van Coevorden.
Foto R. van Wissen, 29 mei 2010.

In 1921 komt er een telefoonverbinding tot stand met de brugwachterspost in De Haandrik. Aan weerszijde van de goederensporen wordt een rangeerpaallantaren geplaatst. Het exemplaar aan de zijde Gramsbergen vlakbij het bordessein houdt het vol tot aan de elektrificatie en modernisering van het emplacement in 1987.

Ten noordoosten van het stationsgebouw aan de stadszijde zijn sporen aangelegd voor het laden en lossen van goederenwagens. Een spoor komt parallel aan de straatweg tot bijna midden op het stationsplein. Vlak voor de woning van opzichter machinist is een verhoogde los- en laadplaats met 2 sporen, waarvan 1 spoor geschikt is voor kopse belading.

Na de overgang naar dieseltractie heeft de NS de draaischijf in Coevorden niet meer nodig. De stoomlocomotieven van de Bentheimer Eisenbahn maken ook gebruik van de draaischijf. Nadat de Bentheimer Eisenbahn overgaat naar het rijden met tenderlocomotieven. Deze locomotieven kunnen zowel voor als achteruit met dezelfde snelheid rijden. Het is niet noodzakelijk deze locomotieven op het eindpunt te draaien. De draaischijf in Coevorden kan dan ook in 1955 worden opgeruimd.


[coevorden_286]
De goederensporen zijn definitief opgebroken.
Foto R. van Wissen, 26 februari 2011.

[coevorden_408]
Van het emplacement is na de ombouw in oktober 2018 nog maar een extra spoor overgebleven.
Foto R. van Wissen, 03 november 2018.

Bij de elektrificatie worden de beide doorgaande sporen langs het perron van bovenleiding voorzien. Aan de zijde van het goederenemplacement staan de bovenleidingsportalen over het doorgaande spoor en 2 opstelsporen. De opstelsporen hebben echter geen rijdraad gekregen. Deze is eventueel later nog wel zonder veel extra inspanning aan te leggen. De niet centraal bedienbare wissels worden voorzien van een trapaandrijving om het zware omleggen met de hand te vereenvoudigen.

Ten zuidoosten van de stad wordt eind jaren 80 van de 20e een nieuw bedrijvenpark (Europark) gebouwd. Diverse bedrijven op dit park krijgen een directe spooraansluiting op de Bentheimer Eisenbahn. Het goederenvervoer verdwijnt daarmee nagenoeg uit de kern van Coevorden. De sporen staan steeds vaker leeg. De gemeente Coevorden wil de ruimte graag bebouwen. In het najaar van 2009 worden een aantal wissels verwijderd, waardoor het grootste gedeelte van de goederensporen niet meer bereikbaar is. De verhoogde los- en laadplaats wordt eveneens afgebroken. Eind februari 2011 worden de meeste goederensporen daadwerkelijk opgebroken.


[coevorden_454]
Waar eens druk werd gerangeerd met goederenwagens is sinds 2019 een gracht en een parkeerterrein aangelegd.
Foto R. van Wissen, 18 juli 2019.

[coevorden_463]
Tunnel onder het emplacement van Coevorden.
Foto H. Sijbom, januari 2021.

Naast de beide doorgaande sporen voor de reizigerstreinen blijven 3 extra sporen liggen. Deze sporen zijn niet van bovenleiding voorzien. In 2012 wordt het buitenste spoor van bovenleiding voorzien. Daarmee wordt het mogelijk om met een goederentrein, die getrokken wordt door een elektrische locomotief richting Gramsbergen te vertrekken of uit die richting aan te komen. Een diesellocomotief van de BE haalt en brengt de goederentrein inclusief elektrische locomotief naar het industrieterrein.

Na het gereedkomen van de spoorbrug bij het industrieterrein is het niet mee nodig dat goederentreinen door rijden naar het station van Coevorden. In het weekend van 11 en 12 augustus 2018 ruimt ProRail de 2 meest westelijke sporen op. Dit is dus ook het spoor dat in 2012 nog van bovenleiding is voorzien en maar 6 jaar heeft dienst gedaan. In plaats daarvan voorziet ProRail het 3e spoor van bovenleiding, zodat het mogelijk wordt om een extra trein in Coevorden te parkeren zonder dat deze het treinverkeer hindert. De vrijgekomen grond wordt gebruikt voor de aanleg van de tunnel onder het station. Om het emplacement wordt een hekwerk geplaatst om de sporen af te schermen.

Een groot deel van het voormalige goederenemplacement vormt de gemeente Coevorden in 2019 om tot een gracht met kademuur met daarachter een parkeerterrein.

Beveiliging

Aan de westelijke zijde van het emplacement staat sinds de komst van de Bentheimer Kreisbahn in 1910 een vertakkingssein als uitrijsein om de richtingen Gramsbergen of Laarwald aan te geven. Oorspronkelijk is dit een vertakkingssein van de Staatsspoorwegen waar de beide seinen aan één paal onder elkaar zijn gemonteerd. Later wordt dit vervangen door een bordessein waar de beide seinen naast elkaar staan.

Op het emplacement staan sinds 1921 2 stuks rangeerpaallantaarns om aan te geven dat er op het emplacement gerangeerd mag worden. Het exemplaar aan de zijde Gramsbergen blijft het langste staan en houdt het vol tot aan de modernisering in 1987.

Bij de modernisering van 1987 wordt de mechanische seinen op het emplacement vervangen door lichtseinen.


[coevorden_276]
Vertakkingssein van de Staatsspoorwegen op het emplacement te Coevorden. Het bovenste sein is voor de richting Laarwald en het onderste sein voor de richting Gramsbergen.
Ansichtkaart uitgegeven door J. Fokke Boekhandel te Coevorden. Kaart is afgestempeld op 20 augustus 1913.

[coevorden_148]
Vertakkingssein met daarvoor een rangeerpaallantaarn op het emplacement te Coevorden. Het linker sein is voor de richting Laarwald en het rechter sein voor de richting Gramsbergen.
Foto R. van Wissen, jaren 80.

Spoorweghaven

In het oorspronkelijke NOLS-bestek takt even voor de brugwachterswoning 6 een enkelsporig havenspoor van het doorgaande spoor richting Gramsbergen af. Dit havenspoor is tijdens de bouw van het emplacement van Coevorden veel langer. Het wordt gebruikt voor het afvoeren van zand dat vrij komt bij het afbreken van de vestingwerken. Na de afgravingen wordt het spoor ingekort tot langs de Stadsgracht. Op het havenspoor kunnen enkele goederenwagens langs de Stadsgracht worden gezet. De Staatsspoorwegen willen dit echter op deze manier niet in dienst nemen, omdat men het gevaar van terugrollende goederenwagens naar de hoofdbaan te groot acht. De Staatsspoorwegen stellen een spoorwijzing voor met een wisselverbinding naar een nevenlijn. De veiligheid wordt hiermee vergroot omdat de goederenwagens niet meer naar het hoofdspoor terugrollen. Door de beperkte ruimte bij de Stadsgracht houdt deze wijzing wel in dat het havenspoor alleen ingereden kan worden vanuit de richting Gramsbergen. Het aantal rangeerbewegingen neemt dus toe. Tevens is er een wissel meer nodig dan in het eerste plan, waardoor het hele project duurder wordt. Hoewel men in het begin nog al septisch is over het nut van de spoorweghaven in Coevorden blijkt deze toch ruimschoots aan de verwachtingen te voldoen. Langs het havenspoor vestigen zich allerlei handelsfirma's die profiteren van de uitgebreide transportmogelijkheden zowel per spoor als per boot. In de beginperiode beschikken de bedrijven nog niet over een rioolaansluiting. Met behulp van een korte buis loost men rechtstreeks in de Stadsgracht. Toestemming om het spoor te kruisen moet men bij de Staatsspoorwegen aanvragen.


[NVBS-NOLS_018]
De sporen langs de Coevorder Stadsgracht in Coevorden kijkend naar het oosten. Rechts over het water de gebouwen van de strocartonfabriek Hollandia.
Collectie NVBS-Railverzamelingen, Foto R. Ankersmit, 27 augustus 1960.

[coevorden_011]
Stadsgracht met aan de overzijde de Spoorweghaven in Coevorden.
Collectie R. van Wissen, datum onbekend.

De Firma H. Spijkerman en Co wil in 1912 een smalspoor leggen vanuit zijn gebouw naar het havenspoor van de NOLS. Het smalspoor is bedoeld om goederen van en naar de goederenwagens te rijden, zodat het personeel niet hoeft te tillen. In de praktijk blijkt het spoor al gelegd te zijn. De Raad van Toezicht vindt dat het havenspoor alleen bedoeld is voor het overladen van goederen van en naar schepen. Na de oorlog is het smalspoor nog steeds aanwezig. Het bestaat uit een spoor haaks op de havenspoor dat recht het gebouw van Spijkerman in loopt. Vlak voor het gebouw zit een wissel in het smalspoor voor een aftakking naar links. Dit 2e spoor loopt parallel aan het eerste spoor het gebouw van Spijkerman in.

Op 29 september 1920 besteden de spoorwegen met bestek SS-1417 een uitbreiding van de spoorweghaven aan. Deze werken komen in 1921 gereed. Hiervoor zijn wel enkele ingrijpende maatregelen nodig. Om het havenspoor niet al te scherp te maken moet het afbuigende wissel al voor de tramkruising met de DSM liggen. Ook de overweg moet van een extra spoor worden voorzien. Het beveilingsspoor blijft ook bij deze situatie gehandhaafd. Even na de aftakking splitst het havenspoor zich in 2 evenwijdige sporen. Bijna in het midden bevinden zich overloopwissels om van het ene op het andere spoor te komen.


[coevorden_073]
Plaats van de voormalige spoorweghaven nu aanlegsteiger voor pleziervaartuigen.
Foto R. van Wissen, 30 september 2006.

-

In de jaren 50 takt het havenspoor af van een zogenaamde Engelse wissel, welke direct voor wachterswoning nummer 6. Er is geen doodlopend kopspoor meer voor de beveiliging tegen terugrollen.

In 1971 de verbinding met het havenspoor verwijderd. Inmiddels is de situatie totaal veranderd en is de bedrijvigheid niet meer aanwezig.


Brug Coevorder Stadsgracht

Over de Coevorder Stadsgracht bouwt de NOLS een draaibrug. In 1926 bouwt de NS bij verbredingswerkzaamheden aan de Stadsgracht aan de zuidzijde 2 extra gemetselde boogbruggen. Deze werkzaamheden besteedt de NS aan met bestek SS-1483. Doel van de operatie is om de doorstroming van het grachtwater te bevorderen.

In 1986 wordt de brug vervangen door een nieuwe hefbrug. Deze brug heeft dezelfde uitvoering als de eveneens nieuwe brug in Nieuw-Amsterdam. De hefbrug is geschikt voor dubbelspoor maar slechts een spoor wordt aangebracht. Bij de elektrificatie in 1987 wordt boven het spoor op de brug bovenleiding opgehangen. De bovenleiding is niet verbonden met de brug en beweegt niet mee bij het openen van de hefbrug. De spoorbrug kan dan ook niet hoger dan de rijdraad worden geopend.


[coevorden_027]
Oude brug over de Coevorder Stadsgracht. Rond de brug zijn de funderingen voor de nieuwe hefbrug al gelegd.
Foto R. van Wissen, 5 mei 1986.

[/coevorden_065]
Nieuwe brug over de Coevorder Stadsgracht.
Foto R. van Wissen, 28 mei 2005.

Anno 2006 wordt de brug vanuit de centrale besturingspost van ProRail in Zwolle bediend. Rond de brug hangen camera's waarmee de brugwachter op afstand kan zien hoe de situatie ter plekke is. Tussen Zwolle en Coevorden is geen permanente verbinding aanwezig. Zodra een schip de brug wil passeren moet de schipper op een drukknop aan de oever zich melden. Op dat moment brengt de brugwachter een cameraverbinding tot stand. Via een spraakverbinding krijgt de schipper vervolgens commando's over de te volgen acties. Het zijn vooral plezierjachten die de brug willen passeren. Vrachtverkeer komt nauwelijks meer voor. Binnen ProRail heeft de brug de afkorting "COSB".


Brug Coevordensche Kanaal

Om de richting Laarwald te kunnen rijden moet het Coevordensche Kanaal overgestoken worden. De NOLS bouwt hier een draaibrug. Aan het eind van de oorlog wordt deze vernietigd. Pas in 1953 wordt de verbinding hersteld. Daartoe wordt op kosten van de BE een nieuwe brug besteld en gemonteerd.

De brug in Coevorden heeft de bijnaam "Gouden horloge brug / Goldene Uhr Brücke". De bijnaam heeft de brug te danken aan het presentje, een gouden horloge, dat de heer Tulp krijgt van de Bentheimer Eisenbahn (?) voor zijn inzet om de brug weer te herstellen.


[coevorden_095]
Foto van het Bombardement op de brug over het Coevordensche kanaal.
Foto ontvangen van Bé van der Weide (zie ook www.herdenking.nl).

[coevorden_066]
Brug over het Coevordensche kanaal.
Foto R. van Wissen, 28 mei 2005.

Personeel

Op het station van Coevorden hebben een groot aantal mensen gewerkt. Hieronder staat een overzicht van diverse personen en functies zover bij de auteur bekend, gebaseerd op de overzichten uit "Het Utrechts Archief" en publicaties in kranten en boeken. Het overzicht is niet compleet en zal waar mogelijk worden aangevuld. De personen zijn ingedeeld naar de laatste functie die ze op het station Coevorden hebben vervuld.


[coevorden_100]
Personeel van het station Coevorden voor het stationsgebouw. Op de foto staat stationspersoneel, rangeerders en personeel van Weg en Werken.
Foto H. Sijbom, 1958

-
Functie: Van: Tot: Naam: Opmerking:
Stationschef 3e klasse 16-06-1905 31-01-1912 M. de Vries (Machiel) Afkomstig uit Susteren. Vertrekt naar Scheemda.
Stationschef 2e klasse 01-02-1912 30-04-1914 J. Gravendijk (Jan) Voorheen Stationschef 3e klasse te Baflo. Op 1 april 1913 promotie tot Stationschef 2e klasse. Vertrekt naar de Inspectie te Groningen.
Stationschef 1e klasse B 01-05-1914 30-11-1921 H.W. Wouters (Herman Wolter) Voorheen Stationschef 2e klasse te Kerkrade Rolduc. Op 1 juli 1918 promotie tot Stationschef 1e klasse B. Vertrekt naar Maarn.
Stationschef 1e klasse B 01-12-1921 30-04-1926 J. Werkman (Jan) Voorheen Stationschef 2e klasse te Oudenbosch. Komt als Stationschef 1e klasse B naar Coevorden. Vertrekt naar Kerkrade Rolduc.
Stationschef 2e klasse ? 31-5-1927 E. Wilmink Vertrekt naar Stadskanaal als Stationschef 1e klasse.
Stationschef 2e klasse 01-06-1927 31-12-1933 R. Brink Afkomstig uit Emmen. Vertrekt naar Uithoorn.
Stationschef 2e klasse 01-01-1933 31-12-1935 D.K. Smith (Derk Kornelis) Afkomstig uit Eysden. Vertrekt naar Kampen.
Stationschef 2e klasse 01-01-1936 31-03-1937 J.H. van Hillo (James Hendrik) Voorheen Stationschef 3e klasse te Horst - Sevenum. Vertrekt naar Gorinchem.
Stationschef 2e klasse 16-04-1937 14-12-1940 J.A. Douwes (Johannes Albertus) Voorheen Stationschef 2e klasse te Hoogezand - Sappermeer. Vertrekt naar Geldermalsen.
Stationschef 2e klasse 01-02-1941 30-04-1943 J. van Veen Voorheen Stationschef te Bodegraven. Vertrekt als Stationschef 1e klasse B naar Nuth.
Stationschef 2e klasse 01-05-1943 15-02-1953 A.J.C. Bouff Voorheen Stationschef 3e klasse te Barendrecht. Vertrekt als Stationschef naar Naarden - Bussum.
Stationschef 2e klasse 01-03-1953 ? G.B.R. de Haan Voorheen Adjunct-stationschef 2e klasse te Amersfoort.
Stationschef 2e klasse 01-03-1958 01-09-1960 J.P. Wesselingh Afkomstig uit Amersfoort. Vertrekt naar de afd. kadervorming in Utrecht.
Stationschef 01-09-1960 ? H. de Haan Voorheen Adjunct chef te Maastricht.
Assistent v.d. stationsdienst 15-11-1914 18-06-1921 D. Heling (Derk) Voorheen Rangeerder te Hoogeveen. Komt als Arbeider - telegrafist naar Coevorden. Op 1 augustus 1920 promotie tot Assistent van de stationsdienst. In de periode 15 augustus 1920 t/m 25 september 1920 tijdelijk in Boxmeer. Vertrekt naar Aalsmeer.
Assistent v.d. stationsdienst 27-03-1921 29-05-1926 C. Vorsteveld (Cornelis) Afkomstig uit Zwolle. Vertrekt naar Heerlen. Is eerder Waarnemend arbeider in Coevorden geweest.
Assistent v.d. stationsdienst 19-06-1921 31-03-1927 B.J. Hogeboom (Berend Jan) Afkomstig uit Wirdum. Vertrekt als Haltechef naar Acht.
Assistent v.d. stationsdienst 05-08-1923 28-02-1931 G.J. Ekkel (Gerrit Jan) Afkomstig uit Emmen. Vertrekt naar Vogelenzang.
Assistent v.d. stationsdienst 30-05-1926 15-05-1932 A.W. Peters (Albert Willem) Voorheen Arbeider - telegrafist in Wesepe. Op 27 juni 1926 promotie tot Assistent van de stationsdienst. Vertrekt als Haltechef naar Hooghalen.
Assistent v.d. stationsdienst 04-03-1928 30-09-1934 G. Rondhuis (Geert) Afkomstig uit Hoogeveen. Vertrekt naar Meppel.
Assistent v.d. stationsdienst 29-05-1932 10-06-1933 J. Brink (Jan) Afkomstig uit Tiel. Vertrekt naar Emmen.
Assistent v.d. stationsdienst 11-06-1933 03-05-1936 J. Reinders (Johan) Afkomstig uit Emmen. Vertrekt naar Giessendam - Neder Hardinxveld.
Stationsbeambte 12-10-1919 24-04-1921 A.J. Witsenboer (Antonius Johannes) Voorheen Assistent van de stationsdienst te Wildervank. Vertrekt naar Zwolle.
Stationsbeambte 01-10-1921 30-09-1926 J. Prakken (Jan) Afkomstig uit Wolvega. Vertrekt als Eerste haltechef naar Staphorst.
Stationsbeambte 1926 ? C.L. van Doorn Voorheen schrijver
Commies stationsdienst 16-03-1913 15-07-1920 H.K. Oosting (Heijo Klaas) Voorheen Surnuminair te Zwolle. Op 19 februari 1915 promotie tot Klerk - telegrafist. Op 1 januari 1916 promotie tot Goederenklerk - stationsassistent. Op 1 april 1919 promotie tot Commies stationsdienst. Vertrekt als Commies naar Amersfoort.
Commies stationsdienst 05-03-1919 20-07-1919 P. Mulders (Petrus) Voorheen Goederenklerk - stationsassistent te Weert. Op 1 april 1919 promotie tot Commies stationsdienst. Vertrekt naar Eindhoven.
Commies 20-08-1907 17-04-1922 E. Klouwen (Esse) Voorheen Klerk - telegrafist te Hoogezand Sappermeer. Op 1 januari 1917 promotie tot Adjunct commies. Op 1 april 1919 promotie tot Commies. Vertrekt naar Maastricht B.
Commies 01-12-1914 15-08-1929 B.J. Aalbers (Bernard Jan) Voorheen Klerk - telegrafist 2e klasse te Utrecht. Op 1 januari 1916 promotie tot Adjunct-commies. Op 1 april 1919 promotie tot Commies. Vertrekt naar Kampen Noord.
Commies 01-01-1921 31-05-1929 D. Kuipers (Douwe) Voorheen Commies stationsdienst te Meppel. Komt als Commies naar Coevorden. Vertrekt naar Rotterdam.
Commies 16-02-1924 28-02-1928 R. Schouten (Rijndert) Afkomstig uit Bentheim. Vertrekt naar Ermelo.
Commies 09-10-1909 13-01-1921 L.M. Tolhuizen (Ludovicus Maria) Voorheen Klerk - telegrafist te Groningen. In de periode 1 mei 1910 t/m 15 maart 1911 werkzaam in Den Bosch en Stadskanaal. Op 1 april 1915 promotie tot Adjunct commies. Op 1 april 1919 promotie tot Commies. Vertrekt naar Meppel.
Commies 01-04-1920 30-04-1926 J.G. Wieringa (Jan Geert) Voorheen Klerk te Eindhoven. Op 20 mei 1925 promotie tot Commies. Vertrekt naar Elst.
Commies 16-08-1929 30-06-1930 J.J.J. Volkerts (Jan Janno Johannes) Afkomstig uit Kampen Noord. Vertrekt naar Meppel.
Lijnassistent 18-08-1918 13-12-1941 H.J. Boerdam (Hendrik Jan) Voorheen Arbeider - rangeerder te Berchem. Komt als Arbeider - telegrafist naar Coevorden. Op 9 februari 1941 promotie tot Lijnassistent. Vertrekt naar Gramsbergen.
Lijnassistent 04-11-1918 11-01-1942 F. Buddenberg (Frederikus) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Hulparbeider. Op 9 februari 1919 promotie tot Waarnemend arbeider. Op 1 juni 1919 promotie tot Arbeider. Op 30 november 1919 promotie tot Arbeider - rangeerder. Op 11 maart 1928 promotie tot Arbeider - telegrafist. Op 9 februari 1941 promotie tot Lijnassistent.
Eerste schrijver 25-12-1907 31-03-1915 C.F. Kuilart (Casimir Frederik) Komt als Waarnemend schrijver uit Zwolle. Op 28 juni 1908 promotie tot Schrijver. Op 29 juni 1913 promotie tot Eerste schrijver. Vertrekt naar Utrecht.
Schrijver 16-09-1910 23-01-1912 A.J. Warta (Albertus Jacobus) Voorheen Klerk - telegrafist te Den Haag. Op 22 december 1911 promotie tot Schrijver. Vertrekt naar Groningen.
Schrijver 01-04-1915 30-04-1916 S. Huizinga (Sake) Afkomstig uit Tilburg. Vertrekt naar Stadskanaal HS.
Schrijver 01-05-1916 30-11-1916 J. Slijper (Jacob) Afkomstig uit Stadskanaal. Vertrekt naar Zwolle.
Telegrafist 01-07-1905 29-04-1916 M. Bakker (Melchert) Afkomstig uit Meppel. Vertrekt als Haltechef naar Ulsda.
Telegrafist 17-12-1905 03-08-1912 H. Hofman (Hermannus) Voorheen Hulpwegwerker op het traject Deventer - Zwolle. Komt als Arbeider - telegrafist naar Coevorden. Op 16 juni 1912 promotie tot Telegrafist. Vertrekt naar Meppel.
Telegrafist 13-01-1907 28-10-1911 L. van Boven (Leendert) Afkomstig uit Koekange. Vertrekt naar Deventer.
Telegrafist 30-04-1916 30-09-1918 W.J. Smit (Willem Jan) Afkomstig uit Wirdum. Vertrekt naar Elst.
Arbeider - telegrafist 01-10-1905 16-12-1905 A.W. Jansen (August Wouterus) Afkomstig uit Dieren en keert weer terug naar Dieren.
Arbeider - telegrafist 31-12-1905 03-12-1906 H.K. Oosting (Heijo Klaas) Afkomstig uit Koekange. Vertrekt naar Hengelo.
Arbeider - telegrafist 25-02-1906 29-06-1910 J. Gernaat (Jan) Afkomstig uit Winschoten. Vertrekt naar Stadskanaal.
Arbeider - telegrafist 01-04-1906 01-10-1910 R. Plezier (Roelof) Afkomstig uit Gasselternijveen. Overlijdt in actieve dienst.
Arbeider - telegrafist 14-10-1906 29-12-1906 P. Kok (Pieter) Afkomstig uit Usquert. Vertrekt naar Hardenberg.
Arbeider - telegrafist 15-12-1906 26-12-1914 H. van der Wal (Henderik) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Hulparbeider. Op 26 mei 1907 promotie tot Arbeider - remmer. Op 28 februari 1909 promotie tot Wisselwachter. Op 28 augustus 1910. Promotie tot Arbeider - telegrafist. In de periode 20 november 1910 t/m 17 augustus 1912 werkzaam in Dalen. Vertrekt naar Zwolle.
Arbeider - telegrafist 16-09-1909 30-09-1911 W. Jonk (Willem) Afkomstig uit Diepenveen. Vertrekt naar Zwolle.
Arbeider - telegrafist 20-11-1910 30-05-1914 H. Koster (Harmen) Afkomstig uit Gasselternijveen. Vertrekt als Controle beambte naar Sittard.
Arbeider - telegrafist 31-05-1914 14-11-1914 L. Ezenga (Lammert) Voorheen Arbeider te Winschoten. Komt als Arbeider - telegrafist naar Coevorden. Vertrekt naar Nieuweschans.
Arbeider - telegrafist 27-12-1914 24-06-1916 H. Toussaint (Hendrik) Afkomstig uit Zuthem. Vertrekt naar Loenen - Vreeland.
Arbeider - telegrafist 25-06-1916 11-08-1917 A. Groeneveld (Albert) Voorheen Rangeerder te Mariënberg. Komt als Arbeider - telegrafist naar Coevorden. Vertrekt naar Dieren - Doesburg.
Arbeider - telegrafist 10-08-1917 15-12-1917 J.W. ten Brinke (Jan Willem) Voorheen Rangeerder te Wierden. Vertrekt als Rangeerder weer naar Wierden.
Arbeider - telegrafist 16-12-1917 18-08-1918 H. Spoelstra (Hendrik) Voorheen Rangeerder te Wierden. Komt als Arbeider - telegrafist naar Coevorden. Vertrekt naar Berchem.
Arbeider - telegrafist 12-05-1918 30-03-1919 G.J. Bekkers (Gerrit Jan) Voorheen Arbeider te Visvliet. Op 12 oktober 1918 promotie tot Arbeider - telegrafist. Vertrekt naar Zuidhorn.
Arbeider - telegrafist 15-08-1920 29-08-1925 H. Mulder (Hendrik) Afkomstig uit Mariënberg. Vertrekt als Assistent van de stationsdienst naar Ruurlo.
Arbeider - telegrafist 13-03-1921 05-11-1921 E. Hilberink (Egbert) Afkomstig uit Emmen. Vertrekt naar Steenwijk.
Arbeider - telegrafist 11-12-1921 27-02-1926 J. de Ruiter (Jacob) Afkomstig uit Dalen. Vertrekt naar Ommen.
Klerk - telegrafist 2e klasse 01-07-1905 19-08-1907 H. Verbeek (Hermannus) Afkomstig uit Zwolle. Op 1 juli 1907 promotie tot Klerk - telegrafist. Vertrekt naar Hoogezand - Sappermeer.
Klerk - telegrafist 15-08-1905 30-09-1905 R Bos (Roelof) Afkomstig uit Ommen. Vertrekt naar Scheemda.
Klerk - telegrafist 07-11-1907 06-05-1908 J. Idsenga (Jelke) Afkomstig uit Zuidbroek. Vertrekt naar Rozendaal.
Klerk - telegrafist 16-10-1908 07-12-1908 A.M. Westering (Arius Maria) Afkomstig uit Groningen. Vertrekt naar Utrecht.
Klerk - telegrafist 01-01-1912 15-03-1913 W. Proper (Willem) Afkomstig uit Kerkrade Rolduc. Vertrekt naar Zwolle.
Klerk - telegrafist 12-09-1912 14-08-1917 A. van Zoelen (Adolf) Voorheen Surnumerair te Vries - Zuidlaren. Op 1 september 1914 promotie tot Klerk - telegrafist. Verlaat de dienst eervol op eigen verzoek.
Klerk - telegrafist 01-08-1913 28-02-1914 H.J. Dikkers (Hendrik Jans) Afkomstig uit Gouda. Vertrekt naar Wijhe.
Goederenklerk v.d. stationsdienst 26-12-1910 31-10-1914 J.R. Holstein (Jan Robinus) Voorheen Goederenklerk te Maastricht. Op 15 januari 1911 promotie tot Goederenklerk van de stationsdienst. Vertrekt naar Deventer.
Goederenklerk - stationsassistent 01-07-1914 31-03-1916 P. Westerbeek(Pieter) Afkomstig uit Zwolle en keer ook weer terug naar Zwolle.
Ladingmeester 26-02-1911 16-03-1912 W. den Hartog (Willem) Afkomstig uit Enschede. Vertrekt naar Roosendaal.
Ladingmeester 03-09-1911 28-09-1935 H. Vreeling (Hendrik) Afkomstig uit Venlo. Vertrekt naar Amersfoort.
Onderladingmeester 13-01-1911 03-04-1934 J.C. Bakx (Joahhnes Cornelis) Voorheen Voorman arbeider te Bokstel. Op 1 april 1919 promotie tot Onderladingmeester. Vertrekt naar Zevenaar.
Onderladingmeester 11-03-1928 >01-10-1944 L. Meijering (Lambertus) Voorheen Wegwerker Mariënberg - Emmen. Komt als Arbeider naar Coevorden. Op 11 september 1941, 25 jaar in dienst. Op 19 september 1943 promotie tot Onderladingmeester. Personeelsdossier stopt in 1944.
Seinwerker b.d. aanleg 13-12-1909 30-09-1913 W. de Vries (Willem) Voorheen seinwerker te Groningen. Op 1 juli 1910 promotie tot Seinwerker b.d. aanleg. Vertrekt naar Assen.
Seinwerker v.h. onderhoud 01-10-1910 17-10-1910 J. Zijlstra (Jan) Afkomstig uit Ommen. Vertrekt naar Stadskanaal HS.
Seinwerker b.d. aanleg 01-10-1910 01-01-1913 H. Hijlkema (Heilke) Afkomstig uit Ommen. Vertrekt naar Groningen. In de periode 19 april 1911 tot en met 14 mei 1911 in Stadskanaal HS.
Seinwerker b.d. aanleg 15-08-1911 03-11-1912 Th.J.H. Kling (Theodorus Johannes Hendrikus) Afkomstig uit Maastricht. Vertrekt naar Groningen.
Seinwerker 01-12-1909 03-04-1910 J. Zijlstra (Jan) Voorheen Leerling seinwerker te Hoogezand - Sappermeer. Vertrekt naar Rolde. Komt in november 1910 tijdelijk terug als Seinwerker van het onderhoud.
Leerling seinwerker 01-12-1909 03-04-1910 H. Hijlkema (Heilke) Afkomstig uit Groningen. Vertrekt naar Rolde. Komt in november 1910 tijdelijk terug als Seinwerker b.d. aanleg.
Hulpseinwerker 12-12-1910 10-03-1912 R. Heemstra (Reintjes) Eerste betrekking bij de spoorwegen. Vertrekt als Waarnemend bankwerker naar Roermond.
Ploegbaas bij de seininrichting 01-11-1912 31-10-1913 T. Berkenbosch (Tjeerd) Afkomstig uit Meppel. Vertrekt naar Assen.
Verantwoordelijk seinwachter 01-06-1912 11-09-1919 J.B. de Vries (Joannes Baptist) Voorheen seinwerker te Zevenaar. Op 1 april 1919 promotie tot Verantwoordelijk seinwachter. Vertrekt naar Sittard.
Telegraafwerker 01-09-1912 05-12-1925 J.L. Petersen (Johannes Leonardus) Voorheen Telegraafwachter te Zwolle. Op 1 april 1919 promotie tot Telegraafwerker. Verlaat de dienst vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Telegraafwachter 31-07-1910 21-09-1912 C.J. van Lint (Christiaan Jacobus) Afkomstig uit Zwolle. Vertrekt naar Arnhem.
Wisselwachter 27-06-1905 09-11-1910 A. Jonker (Arend) Voorheen hulpwachter te Olst. Komst als Hulparbeider in dient in Coevorden. Op 16 juli 1905 promotie tot Arbeider - rangeerder. Op 28 februari 1909 promotie tot Wisselwachter. Vertrekt naar Lemelerveld.
Wisselwachter 08-09-1910 03-06-1939 A.M. Scheenstra (Albert Marten) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Hulparbeider. Op 16 april 1911 promotie tot Waarnemend arbeider. Op 29 oktober 1911 promotie tot Arbeider. Op 26 mei 1912 promotie tot Wisselwachter. Vertrekt naar Deventer.
Wisselwachter 12-09-1910 22-03-1917 A.H. Meijer (Albertus Hendrikus) Voorheen Hulparbeider in Stadskanaal. Op 2 april 1911 promotie tot Waarnemend arbeider. Op 6 augustus 1911 promotie tot Arbeider. Op 29 oktober 1911 promotie tot Wisselwachter. Overlijdt in actieve dienst.
Wisselwachter 29-08-1910 27-04-1912 H. Graste (Hubertus) Voorheen Waarnemend arbeider in Veendam. Op 30 april 1911 promotie tot Arbeider. Op 25 juni 1911 promotie tot Wisselwachter. Vertrekt als Arbeider - telegrafist naar Gasselternijveen.
Wisselwachter 01-09-1911 11-06-1933 A. Glas (Albert) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Hulparbeider. Op 29 januari 1912 promotie tot Waarnemend arbeider. Op 1 september 1912 promotie tot Arbeider. Op 31 augustus 1913 promotie tot Wisselwachter. Vertrekt naar Amersfoort, maar komt op 21 maart 1934 in actieve dienst te overlijden.
Voorman rangeerder 26-11-1905 01-06-1935 J. Siebelt (Johannes) Voorheen Hulparbeider te Meppel. Op 31 december 1905 promotie tot Arbeider - rangeerder. Op 28 februari 1909 promotie tot Wisselwachter. Op 1 april 1917 promotie tot Rangeerploegleider. Op 1 april 1919 promotie tot Voorman rangeerder. Vertrekt naar Hengelo.
Voorman rangeerder 08-10-1906 31-03-1934 H. Noppert (Hendrik) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Hulparbeider. Op 30 juni 1907 promotie tot Arbeider - rangeerder. Op 28 februari 1909 promotie tot Wisselwachter. Op 1 april 1917 promotie tot Rangeerploegleider. Op 1 april 1919 promotie tot Voorman rangeerder. Vertrekt naar Winterswijk.
Rangeerder 25-05-1915 17-10-1918 M. Kramer (Maas) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Hulparbeider. Op 29 augustus 1915 promotie tot Waarnemend arbeider. Op 28 mei 1916 promotie tot Arbeider. Op 28 oktober 1917 promotie tot Wisselwachter. Eervol op eigen verzoek ontslagen.
Rangeerder 11-11-1918 08-02-1936 J. Overvliet (Johannes) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Hulparbeider. Op 15 december 1918 promotie tot Waarnemend arbeider. Op 27 april 1919 promotie tot Arbeider. Op 30 november 1919 promotie tot Rangeerder. Vertrekt naar Meppel.
Rangeerder 12-11-1918 30-04-1950 G. Stegeman (Gerrit) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Hulparbeider. Op 19 januari 1919 promotie tot Waarnemend arbeider. Op 27 april 1919 promotie tot Arbeider. Op 30 november 1919 promotie tot Arbeider - rangeerder. Op 25 mei 1942 promotie tot Rangeerder. Verlaat de dienst vanwege invaliditeit.
Rangeerder 11-12-1927 27-08-1951 J. Rabbers (Jan) Voorheen Wegwerker Mariënberg - Emmen. Komt als Arbeider naar Coevorden. Op 16 december 1928 promotie tot Arbeider - rangeerder. Op 19 september 1943 promotie tot Eerste arbeider. Op 1 april 1947 promotie tot Rangeerder. Verlaat de dienst vanwege invaliditeit.
Rangeerder 28-10-1934 31-12-1946 G. Geissler (Gerrit) Voorheen Arbeider - rangeerder te Borne. Op 24 mei 1942 promotie tot Rangeerder. Vertrekt naar Nieuw-Amsterdam waar hij voor die tijd ook al lang heeft gewerkt.
Rangeerder 30-11-1935 > 28-05-1944 A. Stevens (Andries) Voorheen Arbeider - rangeerder te Emmen. Op 24 mei 1942 promotie tot Rangeerder. Personeelsdossier geeft geen uitsluitsel over de tijd na mei 1944.
Arbeider - rangeerder 02-11-1905 15-12-1906 B. Grijpstra (Bouwe) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Hulparbeider. Op 28 oktober 1906 promotie tot Arbeider - rangeerder. Vertrekt als Arbeider - telegrafist naar Hooghalen.
Eerste arbeider 28-09-1919 01-01-1947 K. Mensink (Kornelis) Voorheen Arbeider - rangeerder te Wijhe. Op 19 september 1943 promotie tot Eerste arbeider. Verlaat de dienst met pensioen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Arbeider 26-03-1911 02-12-1916 H. Kollen (Hendrik) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Loopjongen. Op 3 augustus 1914 promotie tot Hulparbeider. Op 3 augustus 1915 promotie tot Waarnemend arbeider. Op 27 augustus 1916 promotie tot Arbeider. Vertrekt naar Heerenveen.
Arbeider 12-06-1911 26-07-1913 H. Warries (Hendrik) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Waarnemend arbeider. Op 30 juni 1912 promotie tot Arbeider. Vertrekt als Arbeider - remmer naar Venlo.
Arbeider 20-03-1912 12-04-1913 J. Kampen (Jacob) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Waarnemend arbeider. Op 30 juni 1912 promotie tot Arbeider. Vertrekt als Arbeider - rangeerder naar Gieten.
Arbeider 23-12-1912 31-05-1913 A.F. Taatgen (Adrianus Franciscus) Voorheen Waarnemend arbeider te Warffum. Op 30 maart 1913 promotie tot Arbeider. Vertrekt als Arbeider - rangeerder naar Baflo.
Arbeider 13-07-1913 19-07-1914 F. de Boer (Fredrik) Voorheen Wegwerker Leeuwarden - Buitenpost. Komt als Arbeider naar Coevorden. Vertrekt als Arbeider - telegrafist naar Dronrijp.
Arbeider 27-07-1913 10-08-1914 K. Selles (Klaas) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Waarnemend arbeider. Op 28 december 1913 promotie tot Arbeider. Vertrekt als Arbeider - telegrafist naar Wolvega.
Arbeider 24-05-1915 10-06-1916 J. Seela (Jan) Voorheen Hulparbeider te Diepenveen West. Op 1 augustus 1915 promotie tot Waarnemend arbeider. Op 29 augustus promotie tot Arbeider. Vertrekt als Arbeider - rangeerder naar Olst.
Arbeider 08-12-1915 09-10-1918 P. Jansen (Pieter) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Hulparbeider. Op 12 juni 1916 promotie tot Waarnemend arbeider. OP 1 oktober 1916 promotie tot Arbeider. Op eigen verzoek eervol ontslagen van de dienst.
Arbeider 16-04-1916 04-11-1916 J.W. ten Hove (Jan Willem) Afkomstig uit Hellendoorn - Nijverdal. Vertrekt als Arbeider - telegrafist naar Vries - Zuidlaren.
Arbeider 31-07-1918 14-10-1918 G. Frans (Gerrit) Afkomstig uit Ulsda. Op eigen verzoek eervol ontslagen van de dienst.
Arbeider 04-11-1928 23-05-1936 S. Hetebrij (Seidel) Afkomstig uit Steenwijk. Vertrekt naar Nieuweschans.
Waarnemend Arbeider 12-08-1912 01-08-1913 B. Homan (Bron) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Hulparbeider. Op 1 augustus 1913 promotie tot Waarnemend Arbeider. Vertrekt als Arbeider naar Groningen.
Waarnemend Arbeider 19-07-1913 19-07-1914 C. Vorsteveld (Cornelis) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Hulparbeider. Op 17 september 1913 promotie tot Waarnemend Arbeider. Vertrekt als Arbeider naar Steenwijk. Komt later terug als Assistent van de stationsdienst.
Waarnemend Arbeider 21-11-1918 03-05-1919 W. de Boone (Willem) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Hulparbeider. Op 26 januari 1919 promotie tot Waarnemend Arbeider. Vertrekt als Arbeider - remmer naar Heerlen.
Klerk 01-07-1918 31-03-1920 F. Hazenburg (Freerk) Voorheen Surnumerair te Venlo. Op 1 april 1919 promotie tot Leerling klerk. Op 20 september 1919 promotie tot Klerk. Vertrekt naar Meppel.
Klerk 01-11-1919 30-06-1923 W.J.G. Bloem (Willem Johannes Gijsbertus) Voorheen Leerling klerk te Zwolle. Op 1 mei 1920 promotie tot Klerk. Vertrekt naar Roermond.
Klerk 01-08-1920 28-02-1922 R. Senge (Rijk) Afkomstig uit Rotterdam. Vertrekt naar Elst.
Klerk 01-01-1922 15-09-1922 W. Redeker (Willem) Afkomstig uit Heerlen. Vertrekt naar Groningen.
Klerk 01-03-1922 31-12-1924 J. Douma (Jan) Afkomstig uit Leeuwarden. Vertrekt naar Dordrecht.
Klerk 01-09-1922 06-05-1923 J. Wever (Jan) Afkomstig uit Stadskanaal. Vertrekt naar Enschede.
Opzichter - tekenaar 22-06-1911 15-03-1912 F.G. ter Meulen (Frederik Gerard) Afkomstig uit Zutphen. Eervol op eigen verzoek ontslagen van de dienst.
Bureel ambtenaar 01-10-1936 31-12-1936 G.P. Kroese (Gerrit Pieter) Afkomstig uit Hengelo. Vertrekt naar Amsterdam Rietlanden.
Opzichter 01-09-1909 31-08-1918 T. Baas (Teunis) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Opzichter op proef. In de periode 10 mei 1911 t/m 7 juli 1911 werkzaam in Assen. Op 1 mei 1912 promotie tot Opzichter. Vertrekt naar Raalte.
Opzichter 15-10-1910 31-08-1912 H.J.W. Lentink (Hubertus Johannes Wilhelmus) Afkomstig uit Emmen. Vertrekt naar Maastricht.
Opzichter 01-11-1912 31-08-1913 W. Sluiter (Willem) Afkomstig uit Leeuwarden. Vertrekt naar Rotterdam.
Opzichter 2e klasse 01-06-1915 30-09-1924 D. van Leeuwarden (Daniel) Voorheen Opzichter te Hoogeveen. Op 1 april 1919 promotie tot Opzichter 2e klasse. Vertrekt als Opzichter 1e klasse naar Vlissingen.
Opzichter 2e klasse 01-10-1924 31-12-1932 H.H.F. Meier (Hinrich Hilmer Friedrich) Voorheen Opzichter 3e klasse te Hoofddorp. Komt als Opzichter 2e klasse naar Coevorden. Vertrekt naar Zaandam.
Opzichter 2e klasse 01-02-1933 06-09-1938 H.M. Smits (Hermanus Martinus) Voorheen Opzichter 3e klasse te Hoogeveen. Komt als opzichter 2e klasse naar Coevorden. Vertrekt naar het Hoofdgebouw (HGB).
Aspirant opzichter 29-05-1905 30-06-1905 F. van der Veen (Fokke) Afkomstig uit Hardenberg. Vertrekt naar Arnhem.
Aspirant opzichter 01-06-1905 30-06-1905 P.H. Zaalberg (Paulus Hermannus) Afkomstig uit Hengelo. Vertrekt naar Arnhem.
Aspirant opzichter 01-10-1910 30-09-1911 P. van Loon (Pieter) Afkomstig uit Heerenveen. Vertrekt naar het Centraalbureau.
Brugwachter 3e klasse (Coevorder Stadsgracht) 29-11-1925 01-11-1936 D.J. Kollen (Derk Jan) Voorheen Wegwerker Mariënberg - Emmen. Verlaat de dienst eervol met toekenning van wachtgeld.
Brugwachter 3e klasse (Coevorder Stadsgracht) 25-08-1940 09-01-1943 K. Knol (Kobus) Voorheen Brugwachter IJsselbrug Hengelo. Gaat weer terug naar Hengelo.
Brugwachter 3e klasse (Coevorder Stadsgracht) 19-09-1943 >1943 B.J. Eggengoor (Berend Jan) Voorheen Wegwerker te Hengelo. Het personeelsdossier gaat niet verder dan 1943.
Brugwachter (Coevordensche Kanaal) ? 1944 A. Holthuis -
Brugwachter (Coevordensche Kanaal) ? ? ? -
Overwegwachtster 01-11-1905 01-09-1912 M. van Leeuwen (Maria) Echtgenote van S. Eshuis. Voorheen wegwachtster tussen Meppel en Beilen. Verlaat de dienst eervol op eigen verzoek.
Bewoner wachterswoning nr. 8 1905 1917 G. Kieft (Gerrit) -
Bewoner wachterswoning nr. 8 29-04-1917 15-11-1925 H. Doosjen (Hendrikus) Verlaat de dienst met pensioen.
Bewoner wachterswoning nr. 8 Na 1919 ? H.H. Bals -
Bewoner wachterswoning nr. 8 1946 1953 G. Boer -
Bewoner wachterswoning nr. 8 1953 voor 1963 H.J. Brink -
Bewoner wachterswoning nr. 8 1963 1967 G. Wierts -

Personeel depot

In het depot in Coevorden worden de locomotieven en rijtuigen onderhouden voor de treindienst naar Zwolle. Hieronder staat een overzicht van diverse personen en functies zover bij de auteur bekend, gebaseerd op de overzichten uit "Het Utrechts Archief" en publicaties in kranten en boeken. Het overzicht is niet compleet en zal waar mogelijk worden aangevuld. De personen zijn ingedeeld naar de laatste functie die ze in Coevorden hebben vervuld.

In de eerste jaren van het bestaan staat het depot onder leiding van een Opzichter machinist. Pas in 1920 wordt de naam Depotchef gehanteerd. De Opzichter machinist / Depotchef woont in een woning tegenover het depot. Het depot van Coevorden is kleiner dan het depot van Stadskanaal en heeft een kleinere verscheidenheid aan functies gekend.

Functie: Van: Tot: Naam: Opmerking:
Opzichter machinist 01-10-1905 31-05-1909 B.J. Verkijk (Bernardus Johannes) Afkomstig uit Hengelo. Vertrekt naar Maastricht.
Opzichter machinist 01-06-1909 31-03-1911 J.C. Boomer (Johannes Cornelis) Afkomstig uit Eindhoven. Vertrekt naar Utrecht.
Opzichter machinist 01-04-1911 01-10-1916 D. Hoogendonk (Dirk) Afkomstig uit Harlingen. Verlaat de dienst eervol vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Depotchef 2e klasse 16-10-1916 21-05-1926 C.C. Hoes (Christiaan Cornelis) Voorheen Opzichter machinist te Maastricht. Op 15 december 1920 promotie tot Depotchef 2e klasse. Overlijdt in actieve dienst op 21 mei 1926. Het personeelsdossier vermeldt 25 mei 1926 als laatste datum.
Depotchef 3e klasse 01-06-1926 30-06-1929 A.H. Bals (Anthonius Hubertus) Voorheen Opzichter machinist in Utrecht. Vertrekt als Depotchef 2e klasse naar Vlissingen.
Depotchef 3e klasse 01-07-1929 28-02-1933 W.C. Dansdorp (Willem Cornelis) Afkomstig uit Delfzijl. Vertrekt als Onderdepotchef naar Eindhoven.
Depotchef 3e klasse 01-03-1933 30-11-1937 W.H. Wieringa (Wiepke Harm) Voorheen opzichter - machinist in Hengelo. Vertrekt naar Maastricht.
Depotchef 3e klasse 01-12-1937 24-05-1938 D. van der Meer (Douwe) Afkomstig uit Groningen en vertrekt weer naar Groningen.
Wagenmeester 01-01-1906 12-12-1920 J. Schouten (Johannes) Voorheen Hulpwagenlichter te Groningen. Op 29 juli promotie tot Treinsmid. Op 1 juli 1910 promotie tot Wagenmeester. Vertrekt naar Leiden.
Wagenmeester 01-12-1920 16-05-1925 A. de Graaf (Adrianus) Voorheen Bankwerker te Vlissingen. Komt als Wagenmeester naar Coevorden. Vertrekt naar Rotterdam.
Wagenmeester 15-06-1924 14-05-1938 A. Blancke (Albert) Afkomstig uit Arnhem. Vertrekt naar Stadskanaal.
Bankwerker 20-12-1906 01-12-1929 S. Emmerink (Sjoerd) Afkomstig uit Hengelo. Vertrekt naar Enschede.
Bankwerker 28-11-1926 03-02-1929 W.G. Postma (Wibbe Geale) Afkomstig uit Hengelo. Vertrekt naar Onnen.
Bankwerker 03-06-1934 24-05-1938 G.J. Bobbink (Gerrit Jan) Afkomstig uit Enschede. Vertrekt naar Amersfoort.
Stoker loc. loods 28-06-1905 01-09-1926 C. Burks (Cornelis) Voorheen Nachtstoker te Enschede. Op 1 april 1919 promotie tot Stoker loc. loods. Verlaat de dienst op verzoek met toekenning van pensioen vanwege leeftijd.
Stoker loc. loods 01-01-1912 15-05-1938 A. Beelaard (Adriaan) Voorheen Hulprijtuigpoetser te Zutphen. Komt als Waarnemend rijtuigpoetser naar Coevorden. Op 6 januari 1912 promotie tot Waarnemend loc. poetser. Op 26 mei 1912 promotie tot Poetser. Op 1 april 1919 promotie tot Loc. poetser. Op 6 oktober 1929 promotie tot Stoker loc. loods. Vertrekt naar Eindhoven.
Ketelwasser 02-10-1915 24-05-1938 P. Smit (Pieter) Voorheen Poetser te Hengelo. Op 1 april 1919 promotie tot Locomotief poetser. Op 28 december 1919 promotie tot Ketelwasser. Vertrekt naar Groningen.
Seinschilder 30-05-1910 31-10-1913 L. Zinsmeester (Leo) Voorheen Hulpseinschilder te Arnhem. Komt als Waarnemend seinschilder naar Coevorden. Op 28 augustus 1910 promotie tot Seinschilder. Vertrekt naar Assen.
Ambachtsman 24-02-1929 08-03-1944 C. van den Berg (Cornelis) Voorheen Wagenmaker te Zwolle. Komt als Ambachtsman b.d. lijnen naar Coevorden. Op 1 juli 1933 promotie tot Ambachtsman. Verlaat de dienst eervol niet op verzoek vanwege invaliditeit.
Ambachtsman b.d. lijnen 25-02-1917 08-12-1928 A. Zoegard (Adolf) Voorheen Wegwerker Zwolle - Berkum. Komt als Timmerman naar Coevorden. Op 1 april 1919 promotie tot Ambachtsman b.d. lijnen. Vertrekt naar Deventer.
Poetser 15-01-1903 27-06-1905 M. Duijts (Machiel) Afkomstig uit Ommen. Vertrekt als Arbeider naar Nieuweschans.
Poetser 01-07-1905 30-09-1910 J. Wolters (Jakob) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Hulppoetser. Op 1 juli 1906 promotie tot Poetser. Vertrekt naar Deventer.
Poetser 17-04-1906 16-04-1907 J. Kalthof (Johannes) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Hulppoetser. Op 31 maart 1907 promotie tot Poetser. Verlaat de dienst eervol op eigen verzoek.
Poetser 08-07-1907 31-05-1912 R.A. Reitsema (Reit Albertus) Voorheen Hulprijtuigpoetser in Hengelo. Op 29 december 1907 promotie tot Poetser. Vertrekt naar Leeuwarden.
Poetser 08-07-1907 10-01-1909 H. Jansen (Hendrikus) Voorheen Hulprijtuigpoetser in Hengelo. Op 1 maart 1908 promotie tot Poetser. Vertrekt naar Zutphen.
Poetser 27-05-1908 19-10-1918 E. Oldejans (Evert) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Waarnemend rijtuigpoetser. Overlijdt in actieve dienst.
Poetser 08-01-1913 04-08-1913 A. Maatman (Arend) Voorheen Tijdelijke waarnemend poetser te Zutphen. Komt als Waarnemend loc. poetser naar Coevorden. Op 29 juni 1913 promotie tot Poetser. Eervol op eigen verzoek ontslagen.
Hulppoetser 17-09-1905 23-06-1906 G.J. Walstra (Gerardus Josephus) Eerste betrekking bij de spoorwegen. Vertrekt naar Groningen.
Rijtuigpoetser 12-10-1907 14-05-1938 J. Santman (Jan) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Hulp loc. poetser. Op 1 juli 1909 promotie tot Waarnemend loc. poetser. Op 1 augustus 1909 promotie tot Poetser. Op 1 april 1919 promotie tot Rijtuigpoetser. Vertrekt naar Den Haag.
Waarnemend rijtuigpoetser 17-04-1909 03-07-1909 B. Oosterveen (Berend) Voorheen Hulp rijtuigpoetser te Zwolle. Komt als Waarnemend rijtuigpoetser naar Coevorden. Vertrekt naar Zwolle.
Loc. poetser 05-06-1919 02-06-1923 J. de Vries (Jan) Eerste betrekking bij de spoorwegen. Vertrekt naar Alkmaar.
Waarnemend loc. poetser 21-07-1912 16-11-1912 B. Boonstra (Beijn) Eerste betrekking bij de spoorwegen. Vertrekt als Waarnemend rijtuigpoetser naar Groningen.
Kolendrager 01-07-1905 09-06-1935 A. Kluitenberg (Andries) Eerste betrekking bij de spoorwegen als Hulpkolendrager. Op 24 februari 1907 promotie tot Kolendrager. Verlaat de dienst eervol niet op verzoek vanwege leeftijd.
Bewaker 01-07-1909 16-06-1914 J.H. Bekker (Jan Hendrik) Was voorheen Machinist te Zwolle, maar vervulde daarna de taak van Machinedrijver met aanvullend invalidepensioen te Groningen. Komt als Bewaker met aanvullend invalidepensioen naar Coevorden. Verlaat de dienst eervol onder toekenning van een invalidepensioen.

Personeel treindienst

Vanuit het depot Coevorden hebben een groot aantal mensen gewerkt op de treindienst die van hieruit wordt onderhouden. Hieronder staat een overzicht van diverse personen en functies zover bij de auteur bekend, gebaseerd op de overzichten uit "Het Utrechts Archief" en publicaties in kranten en boeken. Het overzicht is niet compleet en zal waar mogelijk worden aangevuld. De personen zijn ingedeeld naar de laatste functie die ze in Coevorden hebben vervuld.

Functie: Van: Tot: Naam: Opmerking:
Machinist 28-06-1905 27-10-1935 F.F. Douwsma (Frederik Foekes) Voorheen Leerling machinist te Zwolle. Op 30 december 1906 promotie tot Ondermachinist. Op 29 augustus 1915 promotie tot Machinist 2e klasse. Op 1 april 1919 promotie tot Machinist. Verlaat de dienst eervol vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Machinist 28-06-1905 20-12-1924 W.F. Kock (Willem Frederik) Voorheen Machinist 2e klasse te Zwolle. Op 31 mei 1913 promotie tot Machinist 1e klasse. Op 1 april 1919 promotie tot Machinist. Verlaat de dienst eervol niet op verzoek met pensioen vanwege invaliditeit.
Machinist 29-07-1906 27-10-1935 E. Meelker (Egbertus) Voorheen Leerling machinist te Meppel. Op 30 december 1906 promotie tot Ondermachinist. Op 30 januari 1916 promotie tot Machinist 2e klasse. Op 1 april 1919 promotie tot Machinist. Verlaat de dienst eervol vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Machinist 23-10-1906 01-01-1924 A. Wierenga (Albertus) Voorheen Ondermachinist te Groningen. Op 1 mei 1910 promotie tot Machinist 2e klasse. Op 27 april 1918 promotie tot Machinist 1e klasse. Op 1 april 1919 promotie tot Machinist. Verlaat de dienst eervol vanwege het invaliditeit.
Machinist 26-07-1908 24-12-1919 M.H. Severijn (Marinus Hendrikus) Voorheen Machinist 2e klasse te Zwolle. Op 1 april 1917 promotie tot Machinist 1e klasse. Op 1 april 1919 promotie tot Machinist. Vertrekt naar Meppel.
Machinist 03-05-1912 05-05-1929 O, Scholtens (Oltman) Voorheen Machinist 2e klasse te Groningen. Op 28 december 1918 promotie tot Machinist 1e klasse. Op 1 april 1919 promotie tot Machinist. Verlaat de dienst eervol vanwege invaliditeit..
Machinist 01-08-1913 23-06-1923 A. Wassenaar (Antonie) Voorheen Machinist 2e klasse te Leeuwarden. Op 29 augustus 1914 promotie tot Machinist 1e klasse. Op 1 april 1919 promotie tot Machinist. Vertrekt naar Enkhuizen.
Machinist 1e klasse 28-06-1905 01-12-1912 H. ter Beek (Hendrik) Afkomstig uit Zwolle. Verlaat de dienst eervol met toekenning van pensioen vanwege leeftijd.
Machinist 1e klasse 01-03-1911 18-08-1913 A. Bos (Albert) Afkomstig uit Delfzijl. Vertrekt naar Zwolle.
Machinist 1e klasse 27-08-1913 11-03-1916 R. Posthuma (Roelf) Voorheen Machinist 2e klasse te Zwolle. Op 25 april 1914 promotie tot Machinist 1e klasse. Overlijdt in actieve dienst.
Machinist 2e klasse 01-06-1905 25-07-1908 A. Zwier (Albert) Voorheen Ondermachinist te Zwolle. Op 26 augustus 1906 promotie tot Machinist 2e klas. Vertrekt naar Zwolle.
Machinist 2e klasse 01-06-1905 28-02-1911 J. Koederink (Jan) Voorheen Ondermachinist te Leeuwarden. Op 26 augustus 1906 promotie tot Machinist 2e klas. Vertrekt naar Delfzijl.
Machinist 2e klasse 28-06-1905 19-05-1907 G.J. van den Berg (Gerrit Jan) Afkomstig uit Enschede. Overlijdt in actieve dienst.
Machinist 2e klasse 28-06-1905 24-10-1905 G.H. van Veen (Gerrit Hendrik) Afkomstig uit Zutphen. Vertrekt naar Zwolle.
Machinist 2e klasse 20-09-1906 31-07-1910 J.H. Wijlage (Jan Hindrik) Voorheen Ondermachinist te Delfzijl. Op 1 mei 1910 promotie tot Machinist 2e klas. Vertrekt naar Nieuweschans.
Machinist 2e klasse 08-07-1907 04-07-1913 R. Oosterhaar (Reinder) Voorheen Ondermachinist te Hengelo. Op 1 mei 1910 promotie tot Machinist 2e klas. Vertrekt naar Roermond.
Ondermachinist 31-05-1916 31-03-1917 G.F. van Berkum (Gerrit Frederik) Afkomstig uit Zwolle. Vertrekt weer terug naar Zwolle.
Ondermachinist 01-04-1917 28-06-1919 W. Vos (Willem) Afkomstig uit Zwolle. Vertrekt naar Arnhem.
Hoofdconducteur 26-06-1905 14-05-1926 J. Plantinga (Jarig) Voorheen Conducteur 1e klasse te Maastricht. Op 30 april 1908 promotie tot Hoofdconducteur 2e klasse. Op 1 mei 1913 promotie tot Hoofdconducteur 1e klasse. Op 1 april 1919 promotie tot Hoofdconducteur. Vertrekt naar Winterswijk.
Hoofdconducteur 01-07-1905 09-04-1924 H. Ebink (Hendrik) Voorheen Conducteur 1e klasse te Zwolle. Op 30 april 1908 promotie tot Hoofdconducteur 2e klasse. Op 1 mei 1913 promotie tot Hoofdconducteur 1e klasse. Op 1 april 1919 promotie tot Hoofdconducteur. Verlaat de dienst eervol niet op verzoek met pensioen vanwege invaliditeit.
Conducteur 1e klasse 25-03-1906 30-04-1907 M. Tollenaar (Matthijs) Voorheen Conducteur 2e klasse te Utrecht. Op 1 mei 1906 promotie tot Conducteur 1e klasse. Vertrekt naar Stadskanaal.
Locaaltrein conducteur 29-08-1920 17-01-1925 A. Jonker (Aalt) Voorheen Arbeider - remmer te Zwolle. Op 3 mei 1921 promotie tot Locaaltrein conducteur. Vertrekt naar Heerlen.
Locaaltrein conducteur 26-09-1920 01-09-1923 J.W. Oldenhof (Jan Willem) Voorheen Arbeider - remmer te Zwolle. Op 7 januari 1922 promotie tot Locaaltrein conducteur. Vertrekt naar Medemblik.
Arbeider - remmer 01-11-1914 30-01-1915 B. van der Woude (Berend) Afkomstig uit Venlo. Vertrekt naar Zwolle.
Arbeider - remmer 25-04-1915 23-02-1916 W.J. Smulders (Wilhelmus Josephus) Afkomstig uit Roermond. Overlijdt in actieve dienst.

Gegevens plaats

Algemeen

De oudste vermelding van de plaats "Koevorde" dateert van 1148. De plaats bezit als enige van Drenthe een kasteel en heeft stadsrechten. De plaats Coevorden ligt strategisch op een zandrug in het uitgestrekte Boertanger Moeras. Reizigers zijn gedwongen door de kasteelstad te trekken als ze van Groningen naar Munster of andersom reizen. Dit maakt de stad interessant voor generaals en kooplieden. En met hen komen ambachtslieden, wetenschappers en kunstenaars. Coevorden wordt een welvarende vestingstad. Rond Coevorden worden in de 16e en 17e eeuw vestingwerken bestaande uit wallen en grachten gebouwd om de stad te beschermen. Door het droogleggen van de moerassen in Drenthe en Groningen vervalt de noodzaak om via Coevorden te reizen en verliest Coevorden haar centrale rol. In de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw is Coevorden nog wel het handelscentrum voor de turfindustrie in Drenthe. Van hieruit worden de grote steden in het westen voorzien van deze brandstof.

Om de komst van de spoorwegen in 1903 mogelijk te maken besluit de gemeenteraad om het beschermde karakter van de stad Coevorden op te geven. De NOLS krijgt de toestemming om de westelijke vestingwallen af te breken en hier een spoorwegemplacement te bouwen. Op de manier probeert het gemeentebestuur van Coevorden, ook in deze nieuwe tijden van Coevorden een stad van aanzien te maken. Burgemeester J.W. van der Lely is vanaf 15 maart 1902 tevens commissaris van de NOLS.

Coevorden is in Drenthe de belangrijkste laadplaats voor het transport van levend vee. Naast complete wagenladingen vertrekken er van het station ook losse stuks vee. De SS bouwt er in 1932 een speciale voorziening voor het laden en lossen van varkens langs de losweg.

Bestuur

Coevorden is een zelfstandige gemeente. De huidige gemeente Coevorden is op 1 januari 1998 gevormd uit de voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen, en Zweeloo. In totaal wonen hier nu 36.000 mensen op een oppervlakte van zo'n 30.000 hectaren. In de periode 1880 tot heden heeft Coevorden de onderstaande burgemeesters gehad.

Naam: Van: Tot: Opmerking:
Gerrit Woltersom 1856 1866 -
Jan Willem van der Lely 1886 1913 Vanaf 15 maart 1902 tot aan zijn overlijden tevens commissaris van de NOLS.
Adrianus Gautier 1920 1948 Van 1928 tot en met 1938 commissaris van de NOLS, de laatste jaren als voorzitter. In 1944 moet burgemeester Gautier onderduiken en wordt hij met ingang van 2 oktober 1944 vervangen door N.S.B.-burgemeester L.J.E. Cloosterhuis.
Antoine Feith 1949 1959 Voorheen burgemeester van de toenmalige gemeente Zweeloo, en vanaf 1959 van Voorburg
Pieter Wolters 1959 1970 Later burgemeester van Middelburg
Roelof Hofstee Holtrop 1970 1974 Voorheen burgemeester van Oosterhesselen en later burgemeester van Haren
Willem Hoekzema 1975 1983 Later Staatssecretaris van Defensie, burgemeester van Huizen en Den Helder
Lambertus Spahr van der Hoek 1983 1997 Later burgemeester van Middelburg
Bé Jansema 1997 2004 -
Bert Bouwmeester 2004 heden Voordien burgemeester van Monster (Zuid-Holland)

Voorzieningen

Rond het stationsgebouw is gelegenheid tot het stallen van fietsen. Rechts van het stationsgebouw is een kleine parkeerplaats voor auto's. In november 2002 vervangt Railinfrabeheer de fietsklemmen en kluizen. Opmerkelijk is dat het aantal fietsklemmen daalt van 464 naar 400 en fietskluizen van 75 naar 52. Volgens Railinfrabeheer is er in Coevorden een overschot.


[coevorden_327]
Stationsplein van Coevorden met bussen van Syntus en Qbuzz.
Foto R. van Wissen, 25 september 2012.

-

In later jaren worden er nog grote aantallen fietsklemmen bij geplaatst.

Hotel "Van Wely", later hotel "De Sleeuwerik"

Op zaterdag 4 augustus 1906 om 12 uur vindt in café Abels in Coevorden de aanbesteding aan van het nieuwe hotel café restaurant van de A. van Wely uit Avereest. Het gebouw komt nabij het station van de NOLS. Het bestek en de tekeningen zijn voorafgaand aan de aanbesteding verkrijgbaar bij het bureau van architect G.B. Broekema te Kampen. Een uur voor de aanbesteding is voor de inschrijvers mogelijk om het bouwterrein te bekijken.


[coevorden_029]
Hotel van Wely op het stationsplein van Coevorden. Rechts het station.
Ansichtkaart, geen uitgever bekend. Ansichtkaart is afgestempeld in de jaren 30 van de 20e eeuw.

-

De heer Van Wely bezit een hotel bij het tramstation in Dedemsvaart. Toen het tramstation moet worden verplaatst zet hij zijn bedrijf in Coevorden voort. Het Hotel "Van Wely" staat in hoog aanzien bij de bevolking van Coevorden. Heel veel vooraanstaande gasten kiezen voor een verblijf in het hotel. In 1921 wordt het hotel verpacht aan H. Bijkersma. In 1955 wordt het hotel verkocht aan H. Sleeuw. Hij verandert de naam van het hotel in "De Sleeuwerik". In de loop der tijd gaat het hotel langzaam in aanzien achteruit. Dit wordt mede veroorzaakt door de toenemende reismogelijkheden. De noodzakelijke overnachting vervalt omdat door toenemende reissnelheden vaak nog dezelfde avond naar huis kan worden gereisd. Uiteindelijk resulteert de slechte gang van zaken in een sluiting van het hotel. Het hotel wordt omgebouwd tot supermarkt. Na enige jaren koopt J. van Almelo het gebouw, en maakt er een meubeltoonzaal van. Door gebrek aan onderhoud komt het gebouw in een steeds slechtere bouwkundige staat. Uiteindelijk wordt het gebouw in het kader van een reconstructie van het stationsplein in 1991 gesloopt. Voorafgaand aan de sloop is er in 1990 een discussie over de aanwezigheid van gierzwaluwen. De Koninklijke Natuurhistorische Verenging ageert tegen de sloop van het gebouw omdat in de dakspanten een kolonie gierzwaluwen gehuisvest is. In totaal huizen er 75 broedparen wat ongeveer de helft van alle broedparen in Coevorden is. Met de sloop van het gebouw verliest Coevorden weer één van zijn kenmerkende gebouwen. Op de plaats van het hotel komt een appartementen- en kantorencomplex genaamd De Vriesse Poort. Het spitse torentje van het hotel blijft bewaard en wordt bovenop de nieuwbouw geplaatst.

Eetcafé-Cafetaria "Kuipers"

Nadat de kaartverkoop gestopt is, vestigt in de loketruimte van het stationsgebouw Lies Kuipers een eenvoudige eetgelegenheid. Na enige tijd sluit het eetcafé en komt het pand leeg te staan en moeten reizigers door een troosteloos gebouw lopen om op het perron te komen.


[coevorden_072]
Het voormalige stationsgebouw van Coevorden met rechts Eetcafé-Cafetaria Kuipers.
Foto R. van Wissen, 30 september 2006.

-
Domino's pizza

Na jaren lang leeg gestaan te hebben, opent op 17 juni 2019 in het voormalige stationsgebouw een filiaal van de keten "Domino's pizza". Het is de eerste vestiging van het bedrijf in Coevorden. De franchisenemer van de eerste vestiging in Coevorden is Ramon van Damme. Ramon vertelt: "Ik vind het fantastisch dat ik mijn ondernemersdroom binnen Domino's kan gaan waarmaken." Om ook de treinreizigers van dienst te zijn met een kop koffie opent de winkel al om 7.00 uur. Daarnaast is er in het gebouw een openbaar toilet. Op 1 juli 2019 vindt de officiële opening plaats. Op de buitenkant van het gebouw zijn afbeeldingen aangebracht van markante gebouwen in Coevorden.


[coevorden_464]
Pizza keten Domino's in het voormalige stationsgebouw van Coevorden.
Foto H. Sijbom, januari 2021.

[coevorden_465]
Buitenkant van het voormalige stationsgebouw van Coevorden met een markante muurschildering.
Foto H. Sijbom, januari 2021.