Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij

Home Inhoud Terug
Contact

Halte Emmen Bargeres

Gewijzigd: l:16-05-2024

Gegevens halte

Afkorting: Emnb
Positie: 71,5 km, linkerzijde
Adres: Brinkenhalte

Exploitatie

Geopend als halte aan de spoorlijn Zwolle - Emmen.

Geopend: Gesloten:
Personenvervoer: 1 juni 1975 2 april 2011

Gebouwen

Schuilplaats

Op het moment van de opening is de bouw van het station nog niet geheel voltooid. Het perron op het viaduct is nog niet gereed, daarom wordt aan de andere kant van het station een tijdelijk houten perron neergezet.


[emmen_bargeres_002]
Halte Emmen Bargeres direct na de opening. Het viaduct over de rondweg is nog niet aangelegd.
Foto F.J. Hoevenagel, 1 juni 1975.

[emmen_bargeres_001]
Halte Emmen Bargeres van de straatzijde gezien.
Foto R. van Wissen, 15 november 1986.

Van een echt stationsgebouw is geen spraken. De halte is geheel onbemand. De reizigers hebben alleen een abri om in te schuilen. Het ontwerp van de abri en omgeving is van ir. C. Douma, die ook de stations Emmen en Coevorden heeft ontworpen. In het winkelcentrum van Bargeres bevindt zich een kiosk waar eventueel treinkaartjes kunnen worden gekocht.

Tijdens de busdienst vanwege de elektrificatiewerkzaamheden in mei 1987 is het station tijdelijk bemand. Er is een keet geplaatst waar personeel inlichtingen verstrekt.

In 1996 worden er op de plaats van een eventueel 2e spoor op de brug over de Rondweg stalen pylonen geplaatst Deze pylonen vormen samen het kunstwerk "Palissade II". De kunstwerk wordt geplaatst in het kader van het project "De Kunstlijn Zwolle - Emmen". Het kunstwerk is ontworpen door Evert Strobos in Hengelo. De sponsors zijn de firma's Strukton, Nederlandse Spoorwegen, Venko en de gemeente Emmen. Als aandenken wordt in het perron van Bargeres een herdenkingssteen gelegd. Opvallend is dat het logo van de NS op de tegel in spiegelbeeld staat.


[emmen_bargeres_024]
Plan V vertrekt van Emmen Bargeres in de richting Zwolle. Rechts het kunstwerk Palissade II op de brug over de Rondweg.
Foto R. van Wissen, 29 mei 2010.

[emmen_bargeres_019]
Gedenksteen in het perron van Emmen Bargeres ter ere van het kunstwerk Palissade II.
Foto R. van Wissen, 29 mei 2010.

Met de komst van de nieuwe woonwijken Rietlanden en Delftlanden denkt de gemeente Emmen aan een nieuw station Emmen Zuid (Delftlanden). Dit station komt meer in de richting van Nieuw-Amsterdam te liggen. Bij het station moet dan tevens een transferium komen met overstapmogelijkheden op bussen en parkeerplaatsen voor auto's. Oorspronkelijk is het de bedoeling om met ingang van de nieuwe dienstregeling op 12 december 2010 het nieuwe station Emmen Zuid te openen en Bargeres te sluiten. Rond Emmen Zuid is de infrastructuur echter nog dermate onvoltooid dat de opening wordt uitgesteld. Op 3 april 2011 is het zover en wordt station Emmen Zuid geopend.

Op de avond van 2 april 2011 stopt de laatste trein bij het station Emmen Bargeres. Daarna worden alle voorzieningen door ProRail weggehaald c.q afgebroken. Het perron wordt in het weekend van 14 mei 2011 verwijderd. Daartoe wordt ook de Rondweg afgezet om de vrijkomende betonnen elementen af te voeren.

In de maanden na de sluiting wordt de omgeving rond het voormalige station aangepast. De fietsenstalling en de andere voorzieningen worden weggehaald. Op de plaats van het station komt een groenstrook. De gemeente Emmen past de bestrating aan. De toegang tot het spoor wordt door ProRail afgeschermd met een hekwerk.


[emmen_bargeres_037]
De plaats van het voormalige station Emmen Bargeres is omgevormd tot een groenstrook. De toegang tot het spoor is afgeschermd met een hek.
Foto R. van Wissen, 15 april 2012.

-

Emplacement

Emmen Bargeres

Het viaduct, waar het station op ligt, is uitgevoerd als dubbelsporige brug. Het 2e spoor is tot nu toe echter niet aangelegd. Deze brug kruist de Rondweg om Emmen. Het emplacement bestaat uit een perron langs het doorgaande spoor. Aan de kant van Zwolle zit even voor Bargeres een flauwe kronkel in het spoor. Hier kan een wissel gelegd worden om het 2e spoor aan te leggen.

De ruimte voor het 2e spoor wordt nu ingenomen door een kunstwerk bestaande uit een groot aantal stalen pionnen.


[emmen_bargeres_007]
Bovenkant het viaduct met links de ruimte voor het 2e spoor. In de verte is de knik in het spoor te zien waar een wissel kan komen te liggen.
Foto R. van Wissen, 15 november 1986.

-

Personeel

Bij de halte is geen personeel aanwezig.


Gegevens plaats

Algemeen

De halte is vernoemd naar een nieuwbouwwijk van de plaats Emmen. Na de Tweede Wereldoorlog begint de plaats Emmen in rastempo uit te breiden. Om efficiënt te kunnen bouwen, worden alle nieuwe woningen bij elkaar in een wijk geprojecteerd. Als eerste ontstaat de wijk Emmermeer. Daarna volgen Angelslo en Emmerhout. Deze drie wijken liggen alle niet in de buurt van de spoorlijn. Als Emmerhout begin jaren '70 vol is, projecteert de gemeente Emmen een nieuwe wijk in het westen van de plaats met de naam Bargeres. De zuidelijke grens van deze wijk wordt gevormd door de spoorlijn. Toen de wijk langzaam vol begon te lopen gingen er stemmen op om langs de spoorlijn een station te bouwen. De NS ziet in deze Emmense wijk een groter passagiersaanbod, dan uit de plaats Bergentheim. Zodoende besluit de NS in 1975 het station Bergentheim te sluiten en station Emmen Bargeres te openen.

Nadat de wijk Bargeres is vol gebouwd, is de expansiedrift van de gemeente Emmen nog niet voorbij. Ten zuiden van de spoorlijn wordt nog een woonwijk geprojecteerd. Deze wijk krijgt de naam Rietlanden. De noordelijke woningen van deze wijk zijn langs de spoorlijn gebouwd. Het reizigerspotentieel van het station Bargeres is met deze wijk nog verder toegenomen. Voor de bewoners van de wijk Rietlanden wordt station Bargeres ook van die kant bereikbaar gemaakt. Middels trappen kunnen de reizigers onder het station door om bij de ingang te komen.

In 1994 gaan er geruchten dat de halte Emmen Bargeres met de dienstregeling van 1996 moet sluiten. Uiteindelijk is van sluiten op dat moment geen spraken.

De ideeën over een nieuw station Emmen Zuid (Delftlanden) heeft ook zijn weerslag op de halte Emmen Bargeres. De wijkvereniging Bargeres vindt in 1998 dat halte en de omgeving verpauperd omdat er geen onderhoud meer gepleegd zou worden. Tevens wordt er aan het nut van een nieuw station getwijfeld. Voor diverse mensen uit Bargeres zou de afstand tot het nieuwe station te groot worden. Bij de presentatie van de definitieve bouwplannen van Emmen Zuid gaat men er vanuit dat Bargeres wordt gesloten, zodra Emmen Zuid opent. De bewoners van Bargeres zijn het niet mee eens en proberen met allerlei acties de bestuurders op andere gedachten te brengen.

Bestuur

De wijk Bargeres behoort tot de plaats en gemeente Emmen. Zie voor meer informatie het station Emmen.

Voorzieningen

Hoewel het station in een nieuwbouwwijk ligt, laat de bereikbaarheid nogal wat te wensen over. De toevoerweg is uitgevoerd als een soort woonerf en slingert zich tussen de huizenblokken door. Ander openbaarvervoer stopt niet in de buurt van het station.

Bij het station is weinig parkeermogelijkheid voor auto's. Enkele fietskluizen bieden een aantal fietsen bescherming tegen diefstal. Het overgrote deel van de fietsklemmen is echter onbewaakt. In oktober 2002 krijgt de halte Bargeres nieuwe fietskluizen en fietsklemmen. Ten opzichte van de oorspronkelijke aantal is er een stijging. Voor de verbouwing staan er 40 fietsklemmen en 30 fietskluizen. Na de verbouwen zijn de aantallen respectievelijk 56 en 40.

Alle voorzieningen zijn na het opheffen van het station Emmen Bargeres weggehaald.