Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij

Home Inhoud Terug
Contact

Station Emmen Zuid

Gewijzigd: l:26-05-2024

Gegevens station

Afkorting: Emnz
Positie: Ter hoogte van Nieuw-Amsterdamsestraat, linkerzijde
Adres: Nieuw Amsterdamsestraat 100

Exploitatie

Geopend als station aan de spoorlijn Zwolle - Emmen.


Gebouwen

Schuilplaats

Het ontwerp van het nieuwe station Emmen Zuid is uitgevoerd door StudioSK. Dit bedrijf heeft in het hele land al diverse spoorse zaken ontworpen en uitgevoerd. De bouw van het station is in handen van het bedrijf MNO. De schuilplaats bevat een wachtruimte voor zowel de trein- als buspassagiers.


[emmen_zuid_001]
Overweg in de Nieuw-Amsterdamsestraat. Op deze plaats zal 2 jaar later het nieuwe station Emmen Zuid verrijzen.
Foto R. van Wissen, 21 september 2008.

[emmen_zuid_003]
Station Emmen Zuid in aanleg. De tunnel is uitgegraven en de eerste betonplaten voor de weg zijn gestort.
Foto R. van Wissen, 29 mei 2010.

Op 14 oktober 2011 ontvangt het ontwerp van station Emmen Zuid de Brunel Award in Washington. De prijs wordt uitgereikt door de Watford Groep, een internationale vereniging van architecten en ontwerpers. In totaal zijn er 150 inzendingen waarvan er 44 ontwerpen door de jury zijn genomineerd. Vanuit Nederland staat ook het nieuwe station Hilversum op de nominatielijst. Het unieke van station Emmen Zuid is de gemeenschappelijke wachtruimte voor trein- en busreizigers.


[emmen_zuid_019]
Station Emmen Zuid enkele maanden na de opening. Voor de wachtruimte is op het plein en fietsenstalling aangelegd.
Foto R. van Wissen, 28 december 2011.

[emmen_zuid_047]
De werkzaamheden voor de uitbreiding van station Emmen Zuid zijn begonnen met het plaatsen van enkele nieuwe portalen voor de bovenleiding.
Foto R. van Wissen, 03 januari 2021.

In de 2e helft van 2017 wordt er begonnen met de bouw van een benzinestation nabij het station. Bij het benzinestation kunnen reizigers kleine versnaperingen kopen en gebruik maken van het toilet. Het is de bedoeling dat het benzinestation eind 2017 zal openen. (zie ook paragraaf voorzieningen)


[emmen_zuid_048]
Begin van de zuidelijke ingang van station Emmen Zuid.
Foto R. van Wissen, 03 januari 2021.

[emmen_zuid_074]
Het 2e perron van station Emmen Zuid nadert zijn voltooiing. De breedte van het perron is beperkt. Het spoor is gelegd maar nog niet uitgelijnd.
Foto E. Masselink, 17 december 2021.

In 2020 wordt begonnen met de aanleg van een 2e perron. In mei 2021 wordt bekend dat de werkzaamheden niet eind 2021 klaar zijn, maar nog tot april 2022 doorlopen. Eind 2021 zijn de bouwwerkzaamheden grotendeels gereed. Opvallend is dat de beperkte breedte van het 2e perron. De portalen zijn geplaatst maar de bovenleiding moet nog worden aangebracht. Ook het spoor moet nog uitgelijnd worden en voorzien worden van ballast tussen de dwarsliggers. De abri op het 2e perron komt qua ontwerp overeen met het gebouwtje op het 1e perron. Voor minder valide mensen worden er ruime toeritten gemaakt.

Op 11 april 2022 wordt het nieuwe 2e perron in dienst genomen. Het kruisen van de treinen in Emmen Zuid in plaats van in Nieuw-Amsterdam geeft een tijdsbesparing van 3 minuten.


[emmen_zuid_096]
Het uitgebreide station Emmen een ruime maand na de opening van het tweede perron.
Foto R. van Wissen, 21 mei 2022.

-

Emplacement

Het station ligt gedeeltelijk op het viaduct over de Nieuw-Amsterdamsestraat. Het brugdek wordt in het weekend van 24 en 25 april 2010 ingeschoven. Het treinverkeer wordt in dat weekend stopgezet. Voor belangstellenden voor het inschuiven van het brugdek bouwt de aannemers zelfs een tijdelijke tribune. Na het inschuiven kan de grond onder het brugdek verder worden afgegraven.

In mei 2010 worden de eerste perronwanden geplaatst. Het emplacement bestaat uit een perron aan de noordelijke kant langs het doorgaande hoofdspoor. Er is geen mogelijkheid tot passeren. Wel is het viaduct voorbereid voor 2 sporen, zodat later wel voorzieningen gemaakt kunnen worden.


[emmen_zuid_006]
Aanleg van het perron van het toekomstige station Emmen Zuid, gezien in de richting Nieuw-Amsterdam.
Foto R. van Wissen, 29 mei 2010.

[emmen_zuid_059]
Aanleg van het perron van het 2e perron inclusief aangepaste bovenleidingsportalen.
Foto E. Masselink, 25 mei 2021.

Aan de zijde van Bargeres komt naast het spoorwegviaduct ook nog een brug voor fietsers en voetgangers, zodat deze eenvoudig de Nieuw-Amsterdamsestraat kunnen oversteken.

In 2020 wordt begonnen met de aanleg van het 2e perron. In 2021 zijn er enkele treinvrije perioden om nieuwe bovenleidingsportalen te kunnen plaatsen. Een van de perioden zijn de pinksterdagen waarbij ter hoogte van het perron nieuwe bovenleidingsportalen worden geplaatst. In het weekend van 17 tot 20 februari 2022 worden de wissels voor het tweede spoor gelegd. Vanwege de storm Eunice die dat weekend over Nederland trekt, lopen de werkzaamheden 1 dag uit en heeft aannemer VolkerRail ook maandag 21 februari 2022 nodig om het werk af te ronden. In het weekend van 8 tot 10 april 2022 vinden de afrondende werkzaamheden plaats en op maandag 11 april 2022 komt het 2e spoor en perron in dienst.


Personeel

Het station wordt onbemand geëxploiteerd.


Gegevens plaats

Algemeen

In de herfst van 2006 tekenen de gemeente Emmen en ProRail een overeenkomst om de realisatie van een nieuw station Emmen Zuid mogelijk te maken. Het nieuwe station komt te liggen ten westen van de overweg in de Nieuw-Amsterdamsestraat. De overweg zelf wordt in het plan vervangen door een tunnel. Het is de bedoeling dat gelijktijdig met het openen van het nieuwe station Emmen Zuid het station Emmen Bargeres gesloten gaat worden. Bedoeling van het nieuwe station is om de bewoners van de wijk Rietlanden en de nieuwe wijk Delftlanden beter te bedienen. Als eerste stap zal ProRail een uitgebreide haalbaarheidsstudie uitvoeren. Het Rijk, de provincie Drenthe en de gemeente Emmen moeten bijdragen aan de financiering van het nieuwe station.

Op 29 mei 2008 keurt de gemeenteraad van Emmen de financiering van het nieuwe station Emmen Zuid goed. De Drentse Ouderen Partij (DOP), Socialistische Partij (SP) en Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) stemmen tegen. In totaal wordt er 20 miljoen Euro geïnvesteerd. Van dit bedrag neemt het Rijk en de provincies 12,4 miljoen voor hun rekening. De bouw van het station is inclusief een 2 x tweebaanstunnel voor de Nieuw-Amsterdamsestraat, aanpassing van de infrastructuur en de aanleg van 100 parkeerplaatsen. Het viaduct wordt zodanig ontworpen dat de spoorlijn op den duur dubbelsporig gemaakt kan worden.

Tijdens het flora- en faunaonderzoek, dat nodig is om de benodigde vergunningen te verkrijgen voor het nieuwe station, ontdekken de onderzoekers dat het terrein bewoond wordt door de veldspitsmuis. Dit dier heeft in Nederland een beschermde status. Om het verlies aan leefgebied te compenseren zal de gemeente Emmen op een andere plaats in de gemeente een alternatief leefgebied inrichten. Dit gebied zal beplant worden met bossage en struikgewas om het de veldspitsmuis naar haar zin te maken. De kosten voor het inrichten worden begroot op 10.000 Euro.

Bestuur

Emmen Zuid maakt onderdeel uit van de gemeente Emmen. Zie voor meer informatie station Emmen.

Voorzieningen

Bij het station zijn ruime voorzieningen voor parkeren en aansluitend busvervoer gerealiseerd. Na enkele weken wordt al gemeld dat het aantal fietsenklemmen te weinig is en er klemmen bij geplaatst moeten worden.

De gemeente Emmen breidt de voorzieningen rond het station in de loop der tijd uit. Het aantal parkeerplaatsen wordt fors vergroot. Daarnaast komt er in 2017 een benzinestation van de firma OK. Reizigers kunnen bij de kiosk in het benzinestation versnaperingen kopen.


[emmen_zuid_030]
Benzinestation van de firma OK dat tevens faciliteiten voor de reizigers biedt.
Foto E. Masselink, 27 maart 2018.

-