Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij

Home Inhoud Terug
Contact

Stopplaats Marshoek - Emmen

Gewijzigd: l:16-05-2024

Gegevens stopplaats

Afkorting: Mhe
Positie: km 8,217, rechterzijde
Adres: Marshoekersteeg

Exploitatie

Geopend als stopplaats aan de spoorlijn Zwolle - Ommen. Op 1 februari 1905 verlengd naar Hardenberg, op 1 juli 1905 verlengd naar Coevorden en op 1 november 1905 verlengd naar Stadskanaal.

Geopend: Gesloten:
Personenvervoer: 15 januari 1903 15 mei 1935

Gebouwen

Schuilplaats

De schuilplaats is aanbesteed met bestek NOLS-10. De schuilplaats is na het sluiten van de stopplaats verwijderd.


[schuilplaats_v1.01]
Schuilplaats zoals die bij de stopplaats Marshoek - Emmen wordt gebouwd.
Tekening R. van Wissen.

[marshoek_004]
Spoor richting Zwolle vanaf de overweg in Marshoekersteeg. Op de plaats van het linker spoor lag vroeger de stopplaats Marshoek - Emmen.
Foto R. van Wissen, 26 september 2007.

-

Waterplaats

Het bestek NOLS-10 maakt geen melding van een waterplaats bij de schuilplaats Marshoek - Emmen. Of deze later toch nog is geplaatst conform de meeste andere stopplaatsen van de NOLS is bij de auteur van de website niet bekend.


[waterplaats_v1.01]
Waterplaats zoals die mogelijk bij de stopplaats Marshoek - Emmen is geplaatst.
Tekening R. van Wissen.

Emplacement

[Emplacement Marshoek - Emmen]

Het emplacement bestaat uit een eenvoudig perron langs het doorgaande spoor. De bewoners hebben rond 1920 nog wel geprobeerd om bij de stopplaats een losspoor te krijgen. Dit losspoor moet vooral gebruikt worden voor de aan- en afvoer van landbouwproducten. De Staatsspoorwegen zien echter geen heil in een dergelijk losspoor. De kosten zouden nooit opwegen tegen de baten. De bewoners worden verwezen naar het nabij gelegen station Dalfsen, dat wel over goederenfaciliteiten beschikt.


Personeel

Bij de stopplaats is geen personeel aanwezig.


Gegevens plaats

Algemeen

De naam van de stopplaats is afgeleid van de in de nabijheid gelegen gehuchten Marshoek en Emmen. De plaatsnaam Emmen komt gedurende de exploitatietijd van deze stopplaats twee keer voor langs de spoorlijn Zwolle - Stadskanaal. Het enige onderscheid is dat de ene in de provincie Overijssel ligt en de andere in de provincie Drenthe.

Bestuur

Marshoek en Emmen zijn beide buurtschappen die onderdeel zijn van de gemeente Dalfsen. Zie voor meer informatie station Dalfsen.

Voorzieningen

Bij de stopplaats zijn geen voorzieningen voor de reizigers aanwezig.