Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij

Home Inhoud Terug
Contact

Halte Weerdinge

Gewijzigd: l:26-05-2024

Gegevens halte

Afkorting: Wdg
Positie: km 78,458, linkerzijde
Adres: NOLS-straat

Exploitatie

Geopend als halte aan de spoorlijn Zwolle - Stadskanaal.

Geopend: Gesloten:
Personenvervoer: 1 november 1905
24 juni 1940
2 oktober 1938
24 november 1940
Goederenvervoer: 1 november 1905
1940
17 september 1945
31 oktober 1938
24 september 1942
28 mei 1972

Vanaf 6 oktober 1935 wordt het vervoer van stukgoederen uitgevoerd door de ATO-vrachtautodienst. Halen en brengen van stukgoederen kan bij de halte. Voor wagenladingen blijft de halte geopend.


Gebouwen

Haltegebouw

Het haltegebouw is aanbesteed met bestek NOLS-25. Tijdens de bouw van het haltegebouw keurt de spoorweginspectie de gebruikte stenen af. De aannemer moet de gedeeltelijk al opgetrokken muren weer afbreken en voor nieuwe stenen van betere kwaliteit zorgen. De bouwvakkers worden tijdelijk ingezet bij de bouw van de andere haltes en stations langs het traject Emmen - Gasselternijveen.

Westelijk naast het haltegebouw hebben om extra bergruimte te scheppen een oude goederenwagen en een oud rijtuig gestaan. Aan het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw waren de zwaar verwaarloosde restanten nog aanwezig.

Het haltegebouw is nu nog als woning in gebruik. Het haltegebouw is van binnen geheel verandert en biedt anno 2003 onderdak aan 2 gezinnen. De gevel aan de straatzijde wordt veranderd en de oorspronkelijke deuren aan de linker en rechter kant verdwijnen. Aan de westzijde van het haltegebouw wordt aan de spoorzijde een uitbouw aangebouwd.


[HUA_010]
Perronzijde van het haltegebouw van Weerdinge kort na de openingen. Op het perron staat vermoedelijk het personeel van de halte.
Ansichtkaart uitgegeven door D. Koning, Collectie Het Utrechts Archief, Catalogusnummer 165020, 1905.

[weerdinge_003]
Haltegebouw van Weerdinge aan de perronzijde. Ten opzichte van de eerste afbeelding is het gebouw welig begroeid met klimop.
Foto gepubliceerd in het tijdschrift "Het Huis Oud en Nieuw" in 1914.

[weerdinge_010]
Haltegebouw van Weerdinge met een tweede perron. Naast het gebouw staan een oud rijtuig en een gesloten goederenwagen. Het personeel poseert voor de camera.
Ansichtkaart collectie Drents Archief nummer DM0210151003. Afbeelding gedateeerd tussen 1920 en 1925.

[weerdinge_007]
Voormalig haltegebouw van Weerdinge aan de perronzijde.
Foto R. van Wissen, 22 augustus 2004.

Privaatgebouw

Het privaatgebouw is aanbesteed met bestek NOLS-25. Het privaatgebouw is nog aanwezig en maakt onderdeel uit van een schuur. Na de afbraak van het privaatgebouw in Exloo, is het restant in Weerdinge het enige overgebleven privaatgebouw dat zij het in sterk verbouwde toestand nog bestaat. Zover bij de auteur bekent, valt het privaatgebouw niet onder monumentenzorg.


[weerdinge_008]
Het middelste gedeelte van de linker schuur is het voormalige privaatgebouw van halte Weerdinge.
Foto R. van Wissen, 22 augustus 2004

-

[privaatgebouw_01_v1.01]
Tekening van het privaatgebouw zoals dat bij de halte Zuidbarge heeft gestaan.
Tekening R. van Wissen.

Post I

250 meter noordelijk van de NOLS-halte (km 78,7) kruist de EDS-tramlijn Emmen - Ter Apel de spoorlijn. De beveiliging vindt plaats met behulp van ontsporingstongen en bijbehorende seinen welke door het spoorwegpersoneel worden bediend vanuit een kleine hulp post I ter plaatsen.


Emplacement

Weerdinge

Bij de opening van het baanvak Coevorden - Gasselternijveen heeft Weerdinge een eenvoudig emplacement met een doorgaand spoor met een goederenspoor voorzien van een kleine los- en laadweg. Het goederenspoor ligt aan de zijde van Emmen naast het haltegebouw. Het goederenspoor is in te rijden vanuit de richting Valthe. De lengte van het losspoor blijkt al spoedig aan de korte kant. Verveners, die gebruik maken van het losspoor, stellen gratis mankracht ter beschikking om het losspoor te verlengen. De spoorwegen hoeven alleen de kosten van het materiaal te betalen.

De overweg ten oosten van de halte is al bij de aanleg voorzien van een mechanische afsluiting. De haltechef kan de afsluiting met een draaipost vanaf het perron bedienen. De draaipost staat tussen het haltegebouw en retiradegebouw. De trekdraad loopt vanaf de draaipost haaks onder het perron en spoor door. Vanaf de andere kant van het spoor loopt de trekdraad parallel aan het spoor naar de overweg.

In 1911 laten de Staatsspoorwegen een volwaardig kruisspoor bouwen met aan beide zijde een wissel. Langs dit spoor komt een 2e perron. Het goederenspoor krijgt een aansluiting aan beide zijden, zodat erbij het rangeren door de locomotief omgelopen kan worden.


[weerdinge_017]
Een goederenwagen met stro staat aan de losweg van halte Weerdinge. Op de achtergrond het haltegebouw.
Collectie R. Boelens, datum onbekend.

[weerdinge_034]
De laatste jaren van de spoorverbinding naar Weerdinge is erbij het haltegebouw een handel in bouwmaterialen.
Foto collectie Drents Archief nummer DA16610090, vervaardiger Jaap Hoekstra / collectie Hoekstra. Datering jaren 70 van de 20e eeuw.

De watervoorziening voor de stoomlocomotieven op het emplacement van Emmen laat te wensen over. Zowel eind 1908/ begin 1909 als in 1920 laten de Staatsspoorwegen in Weerdinge proefboringen verrichten om te kijken of de waterkwaliteit beter is. In beide gevallen wordt besloten om de watervoorziening in Emmen te handhaven.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn beide perronsporen aanwezig en het goederenspoor dat aan beide zijde is aangesloten met een wissel op het doorgaande spoor. Na het emplacement loopt het spoor nog beide 350 meter door tot net na de voormalige kruising (km 78,7) met de tramlijn van de EDS. Het stootblok staat bij kilometer 78,800. Tussen 1950 en 1953 wordt het emplacement sterk vereenvoudigd. Het voormalige doorgaande spoor eindigt voor het haltegebouw. Daarnaast is aan de linkerkant een doodlopend goederenspoor. Dit is spoor is in te rijden vanuit de richting Emmen. Er is geen gelegenheid voor het omlopen van de locomotief. Goederenwagens voor Weerdinge moeten vanuit Emmen geduwd worden.


Brug over de weg Weerdinge - Nieuw-Weerdinge

De spoorlijn gaat met een brug over de weg naar Nieuw-Weerdinge heen. De bewoners van Weerdinge zijn niet blij met de situering van de brug. Men vreest voor gevaarlijke situaties. Herhaaldelijke is er bij verschillende instanties geprobeerd de plannen te wijzigen. De plannen zijn echter al zover gevorderd dat wijzigingen niet meer doorgevoerd kunnen worden. De brug heeft een overspanning van 5 meter. Ten tijde van de bouw is de weg onder de brug nog een onverharde zandweg met een vrije doorgang van 3,40 meter. Deze weg heeft de naam "Viaductstraat". In 1912 wil de gemeente Emmen de weg verharden met stenen. De vrije doorgang vermindert daarmee tot 3,10 meter. De kans op beschadiging van de brug door te hoge voertuigen neemt daardoor toe. Ook verwacht men dat bestuurders op de verharde weg harder gaan rijden en daardoor grotere schade kunnen veroorzaken. De spoorwegen stellen voor om voor de brug ladingmallen over de weg te bouwen. Of deze ook daadwerkelijk geplaatst zijn, is onbekend. Na het beëindigen van de treindienst tussen Weerdinge en Buinen verwijdert de NS de brug over de weg.


[weerdinge_011]
Doorkijkje onder de brug bij Weerdinge.
Foto gepubliceerd in augustus 1934.

-

Begin 1959 worden er plannen gemaakt om de weg naar Nieuw-Weerdinge te verbeteren en de S-bocht die ter hoogte van het viaduct nog steeds in de weg aanwezig is te verwijderen. In 1961 ligt er een 6 meter brede asfaltbetonweg met een naast gelegen fietspad en greppel op de plaats van de overspanning. Het talud van de voormalige spoorlijn is tot aan de weg nog volledig aanwezig. Ook heden ten dage is het talud van de spoorlijn ter hoogte van de weg nog in het landschap zichtbaar. De naam "Viaductstraat" wordt voor dit gedeelte van de weg Weerdinge - Nieuw-Weerdinge vandaag de dag nog steeds gebruikt.


Personeel

Op de halte Weerdinge hebben meerdere mensen gewerkt. Hieronder staat een overzicht van diverse personen en functies zover bij de auteur bekend, gebaseerd op de overzichten uit "Het Utrechts Archief" en publicaties in kranten en boeken. Het overzicht is niet compleet en zal waar mogelijk worden aangevuld. De personen zijn ingedeeld naar de laatste functie die ze op de halte Weerdinge hebben vervuld.

Functie: Van: Tot: Naam: Opmerking:
Haltehef 01-11-1905 28-12-1912 Th.M.J.W. Perenboom (Theodoor Marie Johannes Wilhelmus) Voorheen klerk - telegrafist te Oosterbeek-Laag. Vertrekt naar Buinen.
Haltehef 29-12-1912 28-03-1921 G.W. de Kruijf (Gerard Willem) Voorheen Arbeider - telegrafist te Vlissingen. Komt als Haltechef naar Weerdinge. Vertrekt naar Wesepe.
Haltehef ? 06-1924 G. Vervoort Vertrekt naar Maarn.
Haltehef 01-08-1924 31-08-1932 A. van den Belt (Albert) Voorheen Assistent v.d. stationsdienst te Steenwijk. Vertrekt naar Gorssel.
Stationschef 4e klasse 01-06-1932 31-03-1934 H. Rutel (Herman) Voorheen Stationschef te Blokzijl. Vertrekt naar Lichtenvoorde.
Haltechef 01-04-1934 28-02-1935 A.H. Hoofs (Antoon Hubert) Afkomstig uit Kerkenbosch. Vertrekt naar Schin op Geul.
Haltechef 01-03-1935 06-09-1936 J. Meijer Voorheen Stationschef te Diepenheim. Vertrekt naar Nieuw-Amsterdam.
Arbeider - telegrafist 01-10-1911 01-01-1935 G. Westerhuis (Geuchien) Voorheen Nachtstoker te Zwolle. Verlaat de dienst eervol onder toekenning van wachtgeld.

Gegevens plaats

Algemeen

De bevolking van Weerdinge bestaat voor een groot deel uit agrariërs. In een gedeelte van het dorp is de authentieke sfeer nog steeds aanwezig. Richting Valthe is een nieuwbouwwijk gekomen. Door het dorp loopt de doorgaande weg van Emmen richting Ter Apel waardoor er veel zwaar verkeer het dorp passeert.

Bestuur

De plaats Weerdinge maakt onderdeel uit van de gemeente Emmen. Zie voor meer informatie station Emmen.

Voorzieningen

In de buurt van de halte Weerdinge zijn geen voorzieningen voor reizigers. In de hoofdstraat waar de NOLS-straat op uitkomt, is wel horeca aanwezig.