Station Weiwerd

Gewijzigd: h:20-08-2018

Inhoud:

Links:

Voormalige exploitanten: Voormalig aansluitend vervoer:

Gegevens station

Afkorting: Wer
Positie: km 20,255, rechterzijde
Adres: T.J. Jansenweg
Top

Exploitatie

Geopend als station aan de spoorlijn Zuidbroek - Delfzijl. Op 1 juli 1929 uitgebreid met de verbinding vanuit Groningen naar Delfzijl. De verbinding vanuit Zuidbroek sluit 1 december 1934.
Geopend: Gesloten:
Personenvervoer: 5 januari 1910 5 mei 1941
Goederenvervoer: 5 januari 1910 27 juli 1942
Per 1 december 1934 wordt station Weiwerd gesloten voor stukgoederenvervoer. Vervoer dient per ATO plaats te vinden.
Top

Gebouwen

Stationsgebouw

Stationsgebouw van het type NOLS 3e klasse met een kleine aangebouwde goederenloods. Het stationsgebouw is aanbesteed met bestek NOLS-32. Het stationsgebouw is in de loop der tijd wit geschilderd.

In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog wordt het stationsgebouw door de Duitsers gevorderd. Naast het stationsgebouw worden diverse barakken gebouwd waarin Duitse soldaten worden ondergebracht. Tijdens de bevrijding van het dorp Weiwerd in de nacht van 1 op 2 mei 1945 is het gebouw opgeblazen. Wie voor de vernieling van het stationsgebouw verantwoordelijk is, is nooit achterhaald. Het gebouw wordt na de Tweede Wereldoorlog niet meer hersteld.

Op de plaats waar eens de spoorlijn liep, loopt nu de doorgaande weg naar Delfzijl.

[HUA_019]
Toegangsweg naar station Weiwerd.
Ansichtkaart uitgegeven door J. Wolf Bzn, Collectie Het Utrechts Archief, Catalogusnummer 164814, jaren '30 van de 20e eeuw.

[weiwerd_001]
Stationsgebouw van Weiwerd met op de achtergrond het nevengebouw. Rechts het goederenspoor. Bij het stootblok ligt een stapel oude planken.
Repro van foto.

[weiwerd_009]
Aan het eind van dit weggetje stond vroeger het stationsgebouw van Weiwerd. Nu loopt er een doorgaande weg naar Delfzijl.
Foto R. van Wissen, 24 april 2010.

Nevengebouw

Het nevengebouw is aanbesteed met bestek NOLS-32. Het nevengebouw staat aan de westzijde van het stationsgebouw. Het nevengebouw is van het grote type zoals langs het gehele traject van Zuidbroek tot Delfzijl is aan te treffen. Na de Tweede Wereldoorlog heeft het gebouw dienst gedaan als noodwoning. Daarna is het gebouw afgebroken.

Op de bovenste foto van het stationsgebouw is het nevengebouw op de achtergrond zichtbaar.

[nevengebouw_03_v1.00]
Nevengebouw (perronzijde) zoals dat bij het station Weiwerd wordt gebouwd.
Tekening R. van Wissen.
Top

Emplacement

Weiwerd
Enkele kilometers ten zuiden van de plaats Weiwerd wordt in 1929 de aansluiting met de Woldjerspoorlijn aangelegd. Het emplacement wordt enigszins uitgebreid om de afhandeling van de verschillende treinen mogelijk te maken. Na het sluiten van de NOLS blijft het emplacement in gebruik voor de Woldjerspoorlijn.

Na het sluiten van de Woldjerspoorlijn in 1942 worden de sporen verwijderd.

De aan de westzijde van het station gelegen opslagloods is na de oorlog nog enige tijd als woning van de heer H. Kerkhof en mevrouw A. Kerkhof Bultje in gebruik geweest. Aan de oostzijde van het voormalige stationsgebouw bouwen de bezetters een houten barak. Deze barak is na de oorlog als noodwoning gebruikt.

Geen foto beschikbaar
Top

Personeel

Functie: Van: Tot: Naam: Opmerking:
Stationschef ? ? J. van der Kamp -
Stationschef ? ? Dillema -
Stationschef ? ? E. Bronda -
Stationschef ? 05-1932 M. Wieringa Vertrekt als stationschef naar Baflo.
Stationschef 1932 ? J. Burema Voorheen assistent v.d. stationsdienst te Buitenpost.
Stationschef ? ? Schierbeek -
Bewoner station ? ? Riedenberg Timmer Na de sluiting tot aan de vordering door de Duitsers
Top

Gegevens plaats

Algemeen

Kleine plaats ontstaan rond een wierde in de buurt van de Waddenzee. Weiwerd vormt met de plaatsen Heveskes en Oterdum de Oosterhoek. De plaats Weiwerd is gebouwd rond de Nederlands Hervormde Kerk. Van oorsprong is het een agrarisch dorp, met enkele grote boerderijen en een aantal arbeiderswoningen. Heden ten dage ligt de plaats bijna ingesloten tussen de grote fabrieken. Ten noorden van Weiwerd wordt een kanaal met haven gegraven. Het dorp Heveskes is op de kerk en een boerderij na helemaal afgebroken om plaats te maken voor industrieterrein. Oterdum moet eveneens wijken niet alleen vanwege de oprukkende industrie maar ook vanwege de verhoogde veiligheidsnormen van de zeewering. Het was de bedoeling dat ook Weiwerd afgebroken zou worden. Een deel van het dorp is echter gespaard gebleven. De meeste panden en de oude kerk zijn wel afgebroken. Het kerkhof is gespaard gebleven. Er zijn nu plannen om de wierde te herstellen.

Langs de voormalige NOLS-spoorlijn in de buurt van Weiwerd en Farmsum bouwen de Duitsers aan het eind van de Tweede Wereldoorlog

Bestuur

Weiwerd is een dorp in de gemeente Delfzijl. Zie voor meer informatie station Delfzijl.

Voorzieningen

Onbekend
Top