Station Wildervank

Gewijzigd: h:25-11-2017

Inhoud:

Links:

Exploitant: Voormalige exploitanten: Voormalig aansluitend vervoer: Fabrieksaansluitingen: Overige:

Gegevens station

Afkorting: Wdv
Positie: km 12,384, linkerzijde
Adres: C.W. Lubbersstraat, voorheen stationsstraat
Top

Exploitatie

Geopend als station aan de spoorlijn Stadskanaal - Zuidbroek.
Geopend: Gesloten:
Personenvervoer: 1 augustus 1910
25 mei 1940
27 juni 1945
14 mei 1939
17 september 1944
17 mei 1953
Goederenvervoer: 1 augustus 1910 1984
Top

Gebouwen

Stationsgebouw

Stationsgebouw van het type NOLS 2e klasse. Het stationsgebouw is aanbesteed met bestek NOLS-34. Aan één kant is een grote stenen goederenloods aangebouwd. Aan de straat- en perronzijde heeft de goederenloods 2 houten schuifdeuren. Tevens zijn 2 kleine ramen naast de schuifdeuren aanwezig. Aan de kopse kant van de goederenloods zijn grote ramen aanwezig. Aan de andere zijde van het hoofdgebouw is een uitbouw met een wachtkamer voor de reizigers. Boven deze uitbouw is een zolderkamer aanwezig. Aan de perronzijde heeft de uitbouw een afdakje waar reizigers kunnen schuilen bij slecht weer.

Aan de kopse kant van de uitbouw wordt later in een wit vlak de naam Wildervank geschilderd. Ook boven de buitenste schuifdeur van de goederenloods wordt in een wit vlak de naam van het station geschilderd.

Het stationsgebouw is in de loop der jaren wit geplamuurd. In februari / maart 1970 breekt de NS het stationsgebouw af.

[wildervank_008]
Station Wildervank aan de straatzijde aan de kant van de goederenloods met toegangshek op de voorgrond, jaren '10 van de 20e eeuw.
Ansichtkaart collectie Roelof Boelens, uitgegeven door firma H.K. van Halteren.

[wildervank_006]
Station Wildervank aan de straatzijde aan de kant van de uitbouw.
Ansichtkaart collectie Roelof Boelens, uitgegeven door firma J.J. Scholten.

[wildervank_001]
Station Wildervank.
Ansichtkaart, uitgegeven door firma H.K. van Halteren. Kaart is afgestempeld in 1931.

[wildervank_005]
Station Wildervank aan de perronzijde met op de voorgrond de goederenloods.
Foto J.C. v/d Ploeg, circa 1969.

Stationsgebouw STAR

De STAR geeft het traject Stadskanaal - Wildervank een nieuw leven. Op de plaats van het oorspronkelijke station Wildervank bouwt de STAR een nieuw perron met een wachthokje (zonder glas).

[wildervank_003]
Perron met wachthuisje van de STAR.
Foto R. van Wissen, 29 mei 2004.

Nevengebouw

Het nevengebouw is aanbesteed met bestek NOLS-34. Het nevengebouw staat noordelijk van het stationsgebouw. Het nevengebouw is van het grote type zoals langs het gehele traject van Stadskanaal tot Zuidbroek is aan te treffen. Het nevengebouw is inmiddels afgebroken.

[wildervank_002]
Station Wildervank, in het midden is het nevengebouw zichtbaar.
Ansichtkaart,uitgegeven door J.J. Scholten jr. Kaart is (vermoedelijk) afgestempeld in 1917.

[nevengebouw_03_v1.00]
Nevengebouw (perronzijde) zoals dat bij het station Wildervank wordt gebouwd.
Tekening R. van Wissen.

Dienstwoning

Achteraan het emplacement aan de zijde Bareveld heeft vlak voor de vaste brug een dienstwoning gestaan. Op een tekening uit 1970 staat de dienstwoning nog afgebeeld. Kort daarop is de dienstwoning vermoedelijk gesloopt.

Geen foto beschikbaar
Top

Emplacement

Wildervank 01
Wildervank 02
Vlak voor beide zijden van het emplacement van Wildervank is een vast brug aanwezig. Het talud en de bruggehoofden zijn geschikt voor dubbelspoor. De brug aan de zijde Veendam bij kilometer 12.575 is inmiddels verdwenen. Aan de zijde Bareveld bij kilometer 10.075 is de brug nog aanwezig en liggen 2 enkel sporige bruggen tussen de bruggehoofden.

In 1918 breidt de NS de losweg uit. In 1921 wordt het 2e perron met 25 meter verlengd. In 1957 is het kruisspoor opgebroken. Ter nagedachtenis aan het kruisspoor blijft tussen kilometer 11.950 en 12.000 een slinger in het spoor aanwezig. In 1970 zijn er nog 2 lange goederensporen over die in te rijden zijn vanuit de richting Bareveld. Deze takken af van het hoofdspoor vlak bij de vaste brug aan de zijde Bareveld. Tussen beide goederensporen bevindt zich een los- en laadweg. In 1976 is het achterste goederenspoor opgebroken. In 1988 is het goederenspoor zo overwoekerd met gras en struiken dat er nooit meer een trein over zou kunnen rijden. Met de sluiting van het traject Veendam - Stadskanaal is het ook voor het station Wildervank definitief afgelopen.

Met de start van de STAR in 1994 komt er ook weer leven op het emplacement van Wildervank. Doordat het gehele traject Stadskanaal - Veendam enkelsporig is kan de STAR hier maar met 1 trein tegelijk rijden. In de loop der tijd begint dit een belemmering in de dienstuitvoering te worden. Om hier verandering in te brengen moet op een tussenliggend station een mogelijkheid tot kruisen gebouwd worden. De keuze valt daarbij op Wildervank. Eind 2001 legt aannemer Strukton een 2e spoor van circa 600 meter aan nabij het voormalige station Wildervank. Het kruisspoor ligt aan de zijde van Bareveld. Gezien vanuit Bareveld ligt voor de vaste brug een wissel. Beide sporen steken het water over. Enkele tientallen meters later vlak voor het perron van de station Wildervank voegen de beide sporen weer samen. Ook worden enkele wissels aangelegd om te kunnen rangeren. Het railmateriaal is afkomstig van het voormalige NAM-olielaadstation in Schoonebeek.

In het kader van het evenement Star & Arts bouwt de bamboe kunstenaar Antoon Versteegde in de zomer van 2002 een rij boogconstructies over het spoor bij station Wildervank. Hierdoor ontstaat een soort tunneleffect waar de treinen van de STAR onderdoor rijden. De bogen hebben er circa 2 maanden gestaan. Daarna wist de bevolking van Wildervank niet hoe snel ze de bamboestokken moesten zien te bemachtigen. De meeste stokken staan nu in moes- en siertuinen rond Wildervank om de planten te geleiden.

Geen foto beschikbaar
Top

Spoorweghaven (niet gerealiseerd)

In 1919 zijn er in Wildervank plannen om het station te voorzien van een spoorweghaven. Plaatselijke autoriteiten die belang hebben bij een dergelijke spoorweghaven richten het "Havencomité" op. Dit comité moet steun zien te krijgen voor de aanleg van de spoorweghaven. Er wordt een verzoek aan de spoorwegen gericht om een spoorweghaven te bouwen. De spoorwegen ramen de kosten van het geheel op NLG 83.000,--. Het verzoek wordt afgewezen. In 1922 probeert het comité het nog een keer. De kosten zijn volgens de spoorwegen inmiddels opgelopen tot NLG 110.000,--. Dit is financieel niet op te brengen door het comité. Het plan verdwijnt voorgoed van tafel.
Top

Personeel

Functie: Van: Tot: Naam: Opmerking:
Stationschef 01-08-1910 ? Redeker Afkomstig uit Almelo.
Stationschef rond 1934 ? W.S. Smit -
Assistent ? ? Meijer Vertrekt naar Nieuweschans.
Assistent ? 09-1928 Kap Vertrekt als assistent naar Twello.
Top

Gegevens plaats

Algemeen

De plaats Wildervank bestaat ruim 350 jaar. De oorsprong ligt in het veenkoloniale verleden van de streek. De plaats is ontstaan rond een aantal kanalen die gebruikt worden voor de afvoer van turf naar de stad Groningen. Ten tijde van de aanleg van de NOLS is al het veen in de omgeving van Wildervank al verdwenen. Het stationsgebouw ligt aan de oostzijde van de plaats.

Bestuur

Wildervank is een zelfstandige gemeente tot aan de fusie met Veendam in 1969. Een gedeelte van de gemeente Wildervank gaat over naar de nieuwe gemeente Stadskanaal. In de periode 1880 tot 1969 heeft Wildervank de volgende burgemeesters gehad.

Naam: Van: Tot: Opmerking:
Jan M. Meihuizen 1874 1889 Vader van M.J. Meihuizen, welke lid is van de raad van commissarissen van de NOLS.
Eelse.A. Kingma 1890 1894 -
Tjaarda de Cock Buning 1894 1899 -
Uge Uges 1899 1915 -
Djurre P. Teenstra 1915 1939 In 1938 tevens commissaris van de NOLS
Hendrik de Wit 1939 1943 -
Gerhardus Hulzebos 1943 1945 -
Hendrik de Wit 1945 1946 -
B.P. Liese 1947 1968 -

Voorzieningen

Stationskoffiehuis
In de buurt van het station vestigt de heer Bakker een stationskoffiehuis. In het gebouw is nu expeditiebedrijf van de firma Huisman gevestigd.

Op de foto van het nevengebouw is links het stationskoffiehuis van de firma Bakker te zien.
Top